Trwa ładowanie...
d4mnij5

FON - Informacja dla Akcjonariuszy - zwiększenie zaangażowania w Spółke (69/2010)

FON - Informacja dla Akcjonariuszy - zwiększenie zaangażowania w Spółke (69/2010)

Share
d4mnij5

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 69 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | FON | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja dla Akcjonariuszy - zwiększenie zaangażowania w Spółke | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd FON S.A z siedzibą w Płocku , informuje iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Akcjonariusza Pana Mariusza Patrowicza o zwiększeniu zaangażowania w Spółkę Emitenta.Przed dokonaniem transakcji objętej niniejszym zawiadomieniem Akcjonariusz posiadał 1.025.734 akcji Spółki co stanowiło 0,96 % łącznej liczby akcji Spółki orazuprawniało do oddania 1.025.734 głosów na Walnym Zgromadzeniu i stanowiło 0,96 % udziału w ogólnej liczbie głosów.W dniu 24.12.2010r. na skutek transakcji kupna w ramach żądania zamiany obligacji serii "B" na akcje zwykłe na okaziciela serii "I" Akcjonariusz dokonał nabycia 721.000 akcji spółki FON S.A. która to ilość uprawnia do oddania 721.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu i stanowi 0,66 % udziału w ogólnej liczbie głosów.Aktualnie Mariusz Patrowicz posiada 1.746.734 akcji Spółki która to ilość uprawnia do oddania 1.746.734 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i stanowi 1,62 % udziału w ogólnej liczbie głosów.Jednocześnie Akcjonariusz poinformował, że w ciągu
najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza dalszego zwiększenia swojego udziału w spółce FON S.A.Pan Mariusz Patrowicz będący Akcjonariuszem FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku jest jednocześnie powiązany z Członkami Rady Nadzorczej Spółki. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4mnij5

| | | FON S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | FON | | USŁUGI INNE | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 09-402 | | PŁOCK | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | PADLEWSKIEGO | | 18C | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 024 367 31 32 | | 024 367 31 32 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | WWW.FON-SA.PL | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 548-007-58-44 | | 070009914 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-29 Sylwia Szwed Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4mnij5

Podziel się opinią

Share
d4mnij5
d4mnij5