Trwa ładowanie...
d1r0wii
espi

FON - Korekta raportu bieżącego nr 11/2013 z dnia 26.01.2013 r. (12/2013)

FON - Korekta raportu bieżącego nr 11/2013 z dnia 26.01.2013 r. (12/2013)
Share
d1r0wii
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2013
Data sporządzenia: 2013-02-27
Skrócona nazwa emitenta
FON
Temat
Korekta raportu bieżącego nr 11/2013 z dnia 26.01.2013 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd FON S.A. w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2013 z dnia 26.01.2013 r., dokonuje sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej, która wystąpiła we fragmencie komunikatu mówiącego o aktualnej wysokości kapitału i liczbie akcji, na jaką kapitał się dzieli: Podano liczbę akcji 1.008.635.131 a powinno być 1.008.035.131. Zarząd Emitenta informuje, że pozostała treść komunikatu pozostaje bez zmian.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FON SA
(pełna nazwa emitenta)
FON Inne
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
09-402 Płock
(kod pocztowy) (miejscowość)
Padlewskiego 18c
(ulica) (numer)
24 367 31 32 24 367 31 32
(telefon) (fax)
biuro@fon-sa.pl www.fon-sa.pl
(e-mail) (www)
548-007-58-44 070009914
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-27 Izabela Jarota-Wahed Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1r0wii

Podziel się opinią

Share
d1r0wii
d1r0wii