Trwa ładowanie...
d1r0wii
espi

FON - Uchwała Zarządu GPW S.A. w sprawie dopuszczenia do obrotu akcji serii M. (28/2014)

FON - Uchwała Zarządu GPW S.A. w sprawie dopuszczenia do obrotu akcji serii M. (28/2014)
Share
d1r0wii
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2014
Data sporządzenia: 2014-03-04
Skrócona nazwa emitenta
FON
Temat
Uchwała Zarządu GPW S.A. w sprawie dopuszczenia do obrotu akcji serii M.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Fon S.A.. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 04.03.2014r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie wydał uchwałę nr 240/2014 w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia akcji do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW. Zarząd GPW S.A. w Warszawie postanowił dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 64.869 akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Ponadto Zarząd GPW S.A. w Warszawie postanowił o wprowadzeniu z dniem 06.03.2014r. w trybie zwykłym akcji serii M do obrotu pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie w dniu 06.03.2014r. rejestracji akcji serii M Emitenta. W załączeniu Emitent przekazuje pełna treść uchwały nr 240/2014 z dnia 04.03.2014r. Jednocześnie Emitent informuje, że celem emisji 64.869 akcji serii M było uzyskanie stosownej podzielności akcji Emitenta w celu przygotowania do procedury scalenia akcji.
Załączniki
Plik Opis
Uchwała GPW nr 240_2014.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FON SA
(pełna nazwa emitenta)
FON Finanse (inne)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
09-402 Płock
(kod pocztowy) (miejscowość)
Padlewskiego 18c
(ulica) (numer)
24 367 31 32 24 367 31 32
(telefon) (fax)
biuro@fon-sa.pl www.fon-sa.pl
(e-mail) (www)
548-007-58-44 070009914
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-04 Robert Ogrodnik Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1r0wii

Podziel się opinią

Share
d1r0wii
d1r0wii