Trwa ładowanie...
d1et0qi

FORTE - Zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta (19/2013)

FORTE - Zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta (19/2013)

Share
d1et0qi

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 19 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-08-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | FORTE | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej (zwana dalej Spółką)
informuje, że w dniu 19 sierpnia 2013 roku Spółka zawarła z BRE Bank S.A. umowę na następujące zerokosztowe transakcje sprzedaży opcji Call i zakupu opcji Put zabezpieczające przed ryzykiem kursowym: 1. 2 000 000 EUR- Put 4,2600- Call 4,8000 z datą rozliczenia 2015-07-15 2. 2 000 000 EUR - Put 4,2600- Call 4,8000 z datą rozliczenia 2015-07-29 Łączna kwota nominalna przedmiotowych transakcji wynosi 8 mln EUR (po 4 mln EUR dla każdego rodzaju opcji), co stanowi równowartość kwoty 33 984 tys. zł. Umowa nie zawiera specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu transakcji oraz postanowień dotyczacych kar umownych. Kryterium uznania ww. umowy za znaczacą stanowi przekroczenie przez przedmiot umowy wartości 10% kapitałów własnych Emitenta. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1et0qi

| | | FABRYKI MEBLI FORTE SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | FORTE | | Drzewny (drz) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 07-300 | | Ostrów Mazowiecka | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Biała | | 1 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 0-29 74620-81 do 86 | | 0-29 74629-19 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | forte@forte.com.pl | | www.forte.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 7590005082 | | 550398784 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-08-19 Robert Rogowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1et0qi

Podziel się opinią

Share
d1et0qi
d1et0qi