Trwa ładowanie...
d3wlnf9

FORTE - zawiadomienie o zbyciu akcji Emitenta (29/2011)

FORTE - zawiadomienie o zbyciu akcji Emitenta (29/2011)

Share
d3wlnf9

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 29 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | zawiadomienie o zbyciu akcji Emitenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej informuje, iż w dniu 20 grudnia 2011 roku powziął następującą wiadomość od ING Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie: " Zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając w imieniu zarządzanych przez siebie funduszy inwestycyjnych zawiadamia, że w wyniku zbycia przez ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji 2 akcji spółki Fabryki Mebli FORTE S.A., łączna liczba głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy tej spółki, posiadanych przez wszystkie fundusze inwestycyjne zarządzane przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., spadła poniżej progu 5 %. Przyczyną zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy
Fabryki Mebli FORTE S.A. było zbycie akcji tej spółki w dniu 14 grudnia 2011 r. Przed zmianą udziału fundusze inwestycyjne zarządzane przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. posiadały łącznie 1 563 955 szt. akcji spółki Fabryki Mebli FORTE S.A., co stanowiło 6,59 % kapitału zakładowego tej spółki. Przed zmianą udziału akcje będące w posiadaniu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. dawały łącznie 1 563 955 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki Fabryki Mebli FORTE S.A., co stanowiło 6,59 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy tej spółki. Według stanu na dzień sporządzenia niniejszego zawiadomienia fundusze inwestycyjne zarządzane przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., posiadają łącznie 228 014 szt. akcji spółki Fabryki Mebli FORTE S.A., co stanowi 0,96 % kapitału zakładowego tej spółki. Według stanu na dzień sporządzenia niniejszego zawiadomienia akcje będące w posiadaniu funduszy inwestycyjnych
zarządzanych przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., dają łącznie 228 014 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki Fabryki Mebli FORTE S.A., co stanowi 0,96 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy tej spółki." | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3wlnf9

| | | FABRYKI MEBLI FORTE SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | FORTE | | Drzewny (drz) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 07-300 | | Ostrów Mazowiecka | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Biała | | 1 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 0-29 74620-81 do 86 | | 0-29 74629-19 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | forte@forte.com.pl | | www.forte.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 7590005082 | | 550398784 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-20 Robert Rogowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3wlnf9

Podziel się opinią

Share
d3wlnf9
d3wlnf9