Trwa ładowanie...
d13c6sv
d13c6sv
espi

FOTA S.A. - Obniżenie limitów kredytowych (15/2013)

FOTA S.A. - Obniżenie limitów kredytowych (15/2013)
Share
d13c6sv

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 15 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-06-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | FOTA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Obniżenie limitów kredytowych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd FOTA S.A. (dalej: Spółka) podaje do publicznej wiadomości, że otrzymał z Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Bank) pismo opatrzone datą 13 czerwca 2013 roku informujące, iż na podstawie umowy o limit wierzytelności nr CRD/L/10944/02 z 7 sierpnia 2002 roku z późniejszymi zmianami (dalej: Umowa), w związku z ograniczeniem wysokości limitów przyznanych w ramach umów zawartych z Bankiem Zachodnim WBK S.A. (raport bieżący 13/2013 z 4 czerwca 2013 roku) redukuje przyznane Spółce limity kredytowe. Bank obniżył limit kredytu rewolwingowego o kwotę 9.454.400,00 PLN i wezwał do jej spłaty do 14 czerwca 2013 roku. Niezależnie od powyższego, Bank obniżył limit kredytu w rachunku bieżącym o kwotę 9.000.000,00 PLN i wezwał do jej spłaty do 14 czerwca 2013 roku oraz obniżył limit kredytu rewolwingowego o kwotę 3.000.000,00 PLN i wezwał do jej spłaty do 21 czerwca 2013 roku. W wyniku opisanych powyżej redukcji limitów Spółka utraciła możliwość korzystania z kredytu w rachunku bieżącym, a
dostępny limit kredytu rewolwingowego został ograniczony do kwoty 24.545.600,00 PLN. Bank poinformował również Spółkę o wstrzymaniu możliwości wypłaty, uruchamiania i wystawiania produktów przyznanych w ramach Umowy. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FOTA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
FOTA S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
81-506 Gdynia
(kod pocztowy) (miejscowość)
Stryjska 24 24
(ulica) (numer)
058 690 66 10 058 662 40 01
(telefon) (fax)
biuro_zarzadu@fota.pl www.fota.pl
(e-mail) (www)
589-17-50-856 192598184
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-17 Paweł Gizicki Prezes Zarządu
2013-06-17 Adrian Smeja Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d13c6sv

Podziel się opinią

Share
d13c6sv
d13c6sv