Trwa ładowanie...
d4aan5w
d4aan5w
espi

FOTA S.A. - Postanowienie Sądu w przedmiocie umorzenia postępowania o ogłoszenie upadłości spółki ...

FOTA S.A. - Postanowienie Sądu w przedmiocie umorzenia postępowania o ogłoszenie upadłości spółki zależnej od Emitenta (72/2014)
Share
d4aan5w
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 72 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-05
Skrócona nazwa emitenta
FOTA S.A.
Temat
Postanowienie Sądu w przedmiocie umorzenia postępowania o ogłoszenie upadłości spółki zależnej od Emitenta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki FOTA S.A. w upadłości układowej (dalej: Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości, że powziął informacje, iż w dniu 28 października 2014 r. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VI Wydział Gospodarczy umorzył postepowanie o ogłoszenie upadłości spółki zależnej od Emitenta ? ART-GUM sp. z o.o. z siedzibą w Mazańcowicach (dalej: ART-GUM) wszczęte na wniosek pełnomocnika działającego w imieniu spółki Continental Opony Polska sp. z o.o. wobec wniosku o cofnięcie wniosku o ogłoszenie upadłości ART-GUM sp. z o.o., o złożeniu którego Emitent poinformował raportem bieżącym nr 65/2014 z dnia 30 września 2014 roku.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FOTA SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ
(pełna nazwa emitenta)
FOTA S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
81-506 Gdynia
(kod pocztowy) (miejscowość)
Stryjska 24 24
(ulica) (numer)
58 690 66 10 58 662 40 01
(telefon) (fax)
biuro_zarzadu@fota.pl www.fota.pl
(e-mail) (www)
589-17-50-856 192598184
(NIP) (REGON)
d4aan5w

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-05 Jakub Fota Prezes Zarządu
2014-11-05 Bartłomiej Serek Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4aan5w

Podziel się opinią

Share
d4aan5w
d4aan5w