Trwa ładowanie...
dporxgx
espi

FOTA S.A. - Postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia roszczenia o ograniczenie wykonalności tyt ...

FOTA S.A. - Postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia roszczenia o ograniczenie wykonalności tytułu wykonawczego (42/2014)
Share
dporxgx

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 42 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-22 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | FOTA S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia roszczenia o ograniczenie wykonalności tytułu wykonawczego | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd FOTA S.A. w upadłości układowej (dalej: Emitent, Spółka) podaje do publicznej wiadomości, że powziął informacje, iż Sąd Apelacyjny w Gdańsku Wydział I Cywilny po rozpoznaniu w dniu 27 czerwca 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku FOTA S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni przy udziale Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Bank) o udzielenie zabezpieczenia, na skutek zażalenia Banku na postanowienie Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 21 lutego 2014 r. ( sygn. akt IX GCo 49/14) postanowił zmienić zaskarżone postanowienie w ten sposób, że oddalił wniosek o zabezpieczenie. Emitent pragnie poinformować, iż raportem bieżącym nr 11/2014 z dnia 12 marca 2014 r. przekazał do publicznej wiadomości informacje w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia roszczenia o ograniczenie wykonalności tytułu wykonawczego poprzez zobowiązanie do zaprzestania prowadzenia egzekucji. Przedmiotowe postępowanie egzekucyjne o wszczęciu którego Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr
25/2013 z dnia 16 lipca 2013 r., jest następstwem wypowiedzenia przez Bank umowy o limit wierzytelności o czym Emitent oznajmił w raporcie bieżącym nr 17/2013 z dnia 20 czerwca 2013 roku. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FOTA SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ
(pełna nazwa emitenta)
FOTA S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
81-506 Gdynia
(kod pocztowy) (miejscowość)
Stryjska 24
(ulica) (numer)
58 690 66 10 58 662 40 01
(telefon) (fax)
biuro_zarzadu@fota.pl www.fota.pl
(e-mail) (www)
589-17-50-856 192598184
(NIP) (REGON)
dporxgx

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-22 Jakub Fota Prezes Zarządu
2014-07-22 Bartłomiej Serek Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dporxgx

Podziel się opinią

Share
dporxgx
dporxgx