Trwa ładowanie...
d1wck7o
espi

FOTA S.A. - Wybór przewodniczącego i sekretarza Rady Nadzorczej (45/2013)

FOTA S.A. - Wybór przewodniczącego i sekretarza Rady Nadzorczej (45/2013)
Share
d1wck7o
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 45 / 2013
Data sporządzenia: 2013-09-16
Skrócona nazwa emitenta
FOTA S.A.
Temat
Wybór przewodniczącego i sekretarza Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki FOTA S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 13 września 2013 roku Rada Nadzorcza w związku z uzupełnieniem jej składu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 6 września 2013 roku, podjęła uchwałę o wyborze Pana Waldemara Dunajewskiego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Pana Jakuba Kaczyńskiego na Sekretarza Rady Nadzorczej. Zastępcą Przewodniczącego Rady pozostał Pan Bogdan Fota.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FOTA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
FOTA S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
81-506 Gdynia
(kod pocztowy) (miejscowość)
Stryjska 24
(ulica) (numer)
58 690 66 10 58 662 40 01
(telefon) (fax)
biuro_zarzadu@fota.pl www.fota.pl
(e-mail) (www)
589-17-50-856 192598184
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-16 JAKUB FOTA WICEPREZES ZARZĄDU
2013-09-16 RADOSŁAW WOJTKIEWICZ CZŁONEK ZARZĄDU

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1wck7o

Podziel się opinią

Share
d1wck7o
d1wck7o