Trwa ładowanie...
d3bqc3i

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

d3bqc3i
d3bqc3i

03.09. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 2-09 1-09 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 16,49 16,40 0,55
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 14,13 14,10 0,21
AIFO AMPLICO FIO Obligacji kat A 15,64 15,62 0,13
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 7,41 7,39 0,27
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 12,92 12,91 0,08
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 10,84 10,82 0,18
AIMŚ AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A 7,16 7,13 0,42
AIPA AMPLICO Sub Akcji Plus kat A 6,07 6,04 0,50
AIPS AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA 9,17 9,16 0,11
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 12,34 12,33 0,08
AIPZ AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A 7,66 7,64 0,26
AIP5 AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A 11,97 11,97 0,00
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 9,78 9,75 0,31
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A 8,15 8,09 0,74
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A 7,87 7,83 0,51
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Europejskich 4,57 4,57 0,00
AIP1 AMPLICO Sub Oblig Światowych 9,78 9,82 -0,41
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. 10,83 10,78 0,46
AI3B AMPLICO Sub Surowcowy kat. B 7,22 7,13 1,26
AI3C AMPLICO Sub Surowcowy C 7,20 7,10 1,41
ALOB Allianz Obligacji FIO 138,92 139,46 -0,39
ALSW Allianz Stabilnego Wzrostu FIO 123,42 123,37 0,04
ALAK Allianz Akcji FIO 167,41 166,99 0,25
ALPI Allianz Pieniężny FIO 123,55 123,61 -0,05
ALWA Allianz Walutowy FIO 110,87 111,54 -0,60
ALAA Allianz Aktywnej Alokacji FIO 114,10 114,14 -0,04
ALBU Allianz Budownictwo 2012 76,15 75,76 0,51
ALMS Allianz Małych i Średnich Spółek 105,48 105,46 0,02
ALPL Allianz Akcji Plus 95,07 95,06 0,01
ALBR Allianz BRIC EUR 64,55 63,71 1,32
ALAR Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR 72,33 71,50 1,16
ALAJ Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR 107,64 107,11 0,49
ALAE Allianz Akcji Europejskich EUR 92,12 90,50 1,79
ALAM Allianz Akcji Amerykańskich USD 72,90 70,93 2,78
AL01 Allianz Akcji Światowych EUR 82,62 81,15 1,81
AL02 Allianz Akcji Strefy EURO EUR 77,74 75,74 2,64
AL03 Allianz Akcji EcoTrends EUR 64,29 63,01 2,03
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 27,15 27,13 0,07
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 36,46 36,41 0,14
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 26,36 26,36 0,00
CUOB FIO AI Obligacji 175,13 175,43 -0,17
CUOK FIO AI Ochrony Kapitału Plus 153,98 153,88 0,06
CUPA FIO AI Polskich Akcji 368,39 365,41 0,82
DWZR DWS FIO Zrównoważony kat A 312,18 311,27 0,29
DWZ2 DWS FIO Zrównoważony kat I 320,93 320,02 0,28
DWZ3 DWS FIO Zrównoważony kat P 336,91 335,98 0,28
DWDP DWS FIO DPW kat A 246,86 247,20 -0,14
DWD2 DWS FIO DPW kat I 248,68 249,02 -0,14
DWD3 DWS FIO DPW kat P 251,99 252,33 -0,13
DWAK DWS FIO Akcji kat A 356,27 355,78 0,14
DWA2 DWS FIO Akcji kat I 369,83 369,33 0,14
DWA3 DWS FIO Akcji kat P 388,43 387,92 0,13
DWA+ DWS FIO Akcji Plus 171,30 169,60 1,00
DWSP DWS FIO Płynna Lokata kat A 199,46 199,45 0,01
DWS2 DWS FIO Płynna Lokata kat I 200,36 200,35 0,00
DWS3 DWS FIO Płynna Lokata kat P 201,86 201,85 0,00
DWEM DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat A 21,68 21,65 0,14
DWE2 DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat I 22,73 22,70 0,13
DWE3 DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat P 23,11 23,09 0,09
DWP+ DWS FIO Płynna Lokata Plus 158,53 158,52 0,01
D25M DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat A 205,02 202,20 1,39
D252 DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat I 214,90 212,07 1,33
D253 DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat P 228,56 225,73 1,25
DWMS DWS FIO Top 50 Mał.i Śred.Sp. Plus 51,67 51,08 1,16
DWP1 DWS BRIC akt A 80,75 80,85 -0,12
BRI2 DWS BRIC akt I 81,34 81,43 -0,11
BRI3 DWS BRIC akt P 81,39 81,49 -0,12
DWP2 DWS Nieruchomości i Budownictwa 79,05 78,03 1,31
DWP3 DWS Zmian Klimatycznych 65,92 65,11 1,24
DWP4 DWS Infrastruktury i Informatyki 72,64 72,21 0,60
DWP6 DWS Gotówkowy 112,83 112,82 0,01
DWP7 DWS Gold kat A 178,69 179,08 -0,22
GOL2 DWS Gold kat I 179,77 180,15 -0,21
GOL3 DWS Gold kat P 180,07 180,46 -0,22
DWP8 DWS Agrobiznes 164,85 164,89 -0,02
DWP9 DWS Rosja 149,88 150,69 -0,54
DW01 DWS Turcja 211,88 212,55 -0,32
DW02 DWS Indie i Chiny 194,12 194,13 -0,01
DW03 DWS Zrówn. Rynków Wschodzących 148,52 148,64 -0,08
DW04 DWS Ameryka Łacińska 175,39 177,65 -1,27
INGA ING Subf. Akcji kat. A P S I K F 252,14 250,57 0,63
INGZ ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F 247,67 246,89 0,32
INGO ING Subf. Obligacji kat A P S I K F 219,52 219,76 -0,11
INRO ING FIO Rosja EUR 68,95 69,15 -0,29
INZE ING FIO Rosja EUR (EUR) 17,39 17,32 0,37
INCI ING FIO Chiny i Indie USD 88,52 88,68 -0,18
INZD ING FIO Chiny i Indie USD (USD) 28,60 28,35 0,89
INGE ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F 213,56 213,26 0,14
INGG ING Subf. Gotówkowy kat A E F 221,06 220,95 0,05
INA2 ING SFIO Akcji 2 284,72 283,17 0,55
ING2 ING SFIO Obligacji 2 196,02 196,27 -0,13
INGC ING Subf. SMS 165,71 163,88 1,12
INSA ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS 101,11 100,45 0,66
INSZ ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS 104,95 104,61 0,33
INSO ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS 122,79 122,95 -0,13
INSS ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS 114,67 114,51 0,14
INSG ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS 117,49 117,41 0,07
INSP ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS 85,20 84,21 1,18
INBN ING SUBF. ŚRODKOWOEUR. BUD. I NIER. 68,48 67,83 0,96
INSF ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. 67,15 66,52 0,95
INSM ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. 69,17 68,64 0,77
ISWP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO 130,29 130,17 0,09
ISDP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN 125,04 124,40 0,51
ISM9 ING SUBFUNDUSZ Ochrony Kapitału 90 103,28 103,27 0,01
ING3 ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych 113,14 112,65 0,43
ING4 ING Subf Sp. Dywidendowych USA 104,36 103,86 0,48
ING5 ING Subf Europejski Sp. Dywidend 105,06 105,01 0,05
ING6 ING Subf Sektora Energii 98,84 99,25 -0,41
ING7 ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. 106,96 107,88 -0,85
ING8 ING Subf Sekt. Żywnościowego 111 111,84 -0,75
ING9 ING Subf Sekt. Biotechnologii 102,62 102,79 -0,17
ING1 ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. 102,12 103,09 -0,94
IN11 ING Subf Japonia 98 96,98 1,05
IN12 ING Subf Nowej Azji 103,79 103,11 0,66
IN13 ING Subf Rynków Wschodzących 100,88 100,30 0,58
IN14 ING Subf Ameryki Łacińskiej 102,48 102,45 0,03
IN15 ING Subf PD Rynków Wschodzących 115,46 115,36 0,09
IN16 ING Subf Globalny Długu Korp 108,78 108,51 0,25
IN17 ING Subf VIP Globalny Fund Akcji 108,2 108,28 -0,07
IN18 ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws 103,48 102,93 0,53
IN19 ING VIP Zrównoważony Fund Glob 104,55 104,24 0,30
KBCA KBC Subfundusz Akcyjny 76,62 76,40 0,29
KBAK KBC Subfundusz Aktywny 174,45 174,11 0,20
WPDF KBC Subfundusz Papierów Dłużnych 169,98 170,16 -0,11
KBPI KBC Subfundusz Pieniężny 147,57 147,59 -0,01
W3FF KBC Subfundusz Stabilny 188,89 188,55 0,18
KBPA KBC Portfel Akcyjny 77,89 77,80 0,12
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 122,01 122,10 -0,07
KBPY KBC Portfel Pieniężny 123,85 123,86 -0,01
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 61,34 61,06 0,46
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 59,30 58,94 0,61
WAGA KBC GAMMA SFIO 189,58 189,59 -0,01
WABE KBC BETA SFIO 200,10 199,64 0,23
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 67,68 67,03 0,97
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 158,18 158,18 0,00
EFOA PIONEER Obligacji FIO 299,62 299,43 0,06
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 45,02 45,03 -0,02
PI11 PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO 101,79 101,89 -0,10
PI12 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO 102,05 102,17 -0,12
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 209,92 209,00 0,44
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 152,86 152,01 0,56
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 10,16 10,07 0,89
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 33,32 33,08 0,73
PIMI PIONEER MISS RP FIO 11,25 11,13 1,08
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 37,77 38,03 -0,68
PIAE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) 9,52 9,53 -0,10
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 30,31 30,48 -0,56
PIDO PIONEER Obl. Dolar. FIO 45,83 46,35 -1,12
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 50,13 50,38 -0,50
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 30,66 30,84 -0,58
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 52,48 52,76 -0,53
PLOK PIONEER Lokacyjny 13,21 13,22 -0,08
PWID PIONEER WiD Mix 40 FIO 10,39 10,38 0,10
PWMO PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO 9,62 9,60 0,21
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 10,06 10,06 0,00
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 11,59 11,58 0,09
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 10,65 10,65 0,00
PIA3 PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO 10,27 10,28 -0,10
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 12,72 12,76 -0,31
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 11,51 11,56 -0,43
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 8,39 8,43 -0,47
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 6,24 6,23 0,16
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 8,04 8,05 -0,12
PEWS PIONEER Europy Wschodniej 7,17 7,12 0,70
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 12,96 13,03 -0,54
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 8,20 8,17 0,37
PIGO PIONEER Gotówkowy 10,22 10,22 0,00
PIO9 PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne 11,76 11,66 0,86
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 12,65 12,61 0,32
PITP PIONEER SFIO TP 22,35 22,32 0,13
PKCP PKO Stabilnego Wzrostu 121,83 121,84 -0,01
PKCZ PKO Zrównoważony 112,64 112,44 0,18
PKCA PKO Akcji 287,69 286,30 0,49
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 111,52 111,79 -0,24
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 115,86 115,84 0,02
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 107,62 107,09 0,49
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 77,78 76,38 1,83
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 25,13 24,41 2,95
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 19,61 19,13 2,51
STPP SUPERFUND TREND PLUS POW ST (4) 78,39 77,04 1,75
STAA SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD (4) 25,33 24,49 3,43
STPA SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR (4) 19,77 19,30 2,44
STPB SUPERFUND TREND PLUS POW INT (4) 79,66 78,29 1,75
STBH SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 4 25,74 24,89 3,42
STBG SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 4 20,09 19,61 2,45
STPC SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 4 78,64 77,28 1,76
STPE SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 4 25,41 24,57 3,42
STPD SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 4 19,83 19,36 2,43
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 85,28 85,49 -0,25
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 27,55 27,33 0,80
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 21,50 21,41 0,42
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 86,66 86,09 0,66
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 122,61 122,10 0,42
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 127,67 127,65 0,02
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 122,83 122,55 0,23
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 110,98 110,61 0,33
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 141,35 141,36 -0,01
SKGO SKOK Subfundusz Gotówkowy 100,84 100,82 0,02
SKE2 SKOK SFIO Etyczny 2 101,33 100,93 0,40
SKAA SKARBIEC Akcja 272,49 270,25 0,83
SKAK SKARBIEC Kasa 283,51 283,49 0,01
SKAW SKARBIEC Waga 266,65 265,76 0,33
KH1A Legg Mason Zrównoważony FIO (A) 234,52 234,68 -0,07
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 324,29 322,82 0,46
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 192,75 191,66 0,57
MIZR MILLENNIUM Zrównowazony Sub 159,31 158,82 0,31
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 128,43 128,26 0,13
NOAA Noble Fund Akcji 108,23 107,81 0,39
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Spółek 65,75 65,55 0,31
NOGR Noble Fund Global Return 123,93 124,00 -0,06
NOMA Noble Fund Mieszany 114,69 114,51 0,16
NOSA Noble Fund Skarbowy 118,09 118,24 -0,13
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 112,14 111,88 0,23
NOTI Noble Fund Timingowy 120,78 120,56 0,18
NOAF Noble Fund Africa 100,54 99,45 1,10
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 113,41 113,39 0,02
QUSE QUERCUS Selektywny 111,98 111,79 0,17
QUAG QUERCUS Agresywny 131,43 131,04 0,30
QUBT QUERCUS Bałkany i Turcja 137,81 136,73 0,79
QURO QUERCUS Rosja 97,98 98,25 -0,27
QUSH QUERCUS short 96,08 95,89 0,20
QULE QUERCUS lev 111,44 111,90 -0,41
SYMBOL FUNDUSZ 3-09 2-09 Zmiana dzienna %
SEB3 NOVO FIO Akcji 222,78 223,02 -0,11
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 188,67 188,52 0,08
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 204,60 204,81 -0,10
KHPŁ Korporacyjny SFIO 138079,51 138064,64 0,01
UNIO UniKORONA Obligacje Sub 256,89 257,06 -0,07
UNIZ UniKORONA Zrównoważony Sub 257,14 257,39 -0,10
UNIA UniKORONA Akcje Sub 168,96 169,11 -0,09
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz 204,59 204,67 -0,04
GTAK IDEA Akcji Subfundusz 203,24 202,79 0,22
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 1-09 31-08 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND D1 (EUR) 321,36 324,32 -0,91
KB14 HIGH INTEREST C1 (EUR) 1870,50 1867,93 0,14
KB15 HIGH INTEREST D1 (EUR) 428,27 428,27 0,00
KB16 CAPITAL FUND C1 (EUR) 792,51 800,54 -1,00
KB18 EMERGING MARKETS C1 (USD) 1639,72 1635,55 0,25
KB19 EMERGING MARKETS D1 (USD) 658,52 658,52 0,00
KB20 CORPORATES EURO C1 (EUR) 676,96 678,94 -0,29
KB21 CORPORATES EURO D1 (EUR) 395,70 396,61 -0,23
KB22 EURO CANDIDATES C1 (EUR) 884,35 883,42 0,11
KB23 EURO CANDIDATES D1 (EUR) 498,77 498,25 0,10
KB24 CONVERTIBLES C1 (EUR) 627,01 624,46 0,41
KB25 CONVERTIBLES D1 (EUR) 537,96 539,41 -0,27
KB26 INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) 829,63 829,70 -0,01
KB27 INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) 654,18 654,23 -0,01
KB28 EUROPE C1 (EUR) 216,30 217,31 -0,46
KB29 EUROPE D1 (EUR) 114,93 115,46 -0,46
KB30 CORPORATE USD C1 (USD) 864,39 868,45 -0,47
KB31 CORPORATE USD D1 (USD) 517,40 519,83 -0,47
KB32 CENTRAL EUROPE D1 (EUR) 513,35 509,98 0,66
KB33 CENTRAL EUROPE C1 (EUR) 811,66 806,32 0,66

4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

mra/ mln/

d3bqc3i
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d3bqc3i