Trwa ładowanie...
d40alhh

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...
Share
d40alhh

16.02. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 15-02 14-02 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 15,44 15,37 0,46
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 14,25 14,23 0,14
AIFO AMPLICO FIO Obligacji kat A 17,09 17,08 0,06
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 7,13 7,11 0,28
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 13,89 13,88 0,07
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 10,84 10,83 0,09
AIMŚ AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A 6,58 6,53 0,77
AIPA AMPLICO Sub Akcji Plus kat A 5,63 5,60 0,54
AIPS AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA 9,30 9,28 0,22
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 13,37 13,36 0,07
AIPZ AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A 6,94 6,84 1,46
AIP5 AMPLICO Sub Lokacyjny kat A 12,69 12,69 0,00
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 9,12 9,10 0,22
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C 8,19 8,10 1,11
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C 7,99 7,94 0,63
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Europejskich C 4,73 4,70 0,64
AIP1 AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C 9,96 10,00 -0,40
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C 11,77 11,72 0,43
AI3B AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C 7,55 7,57 -0,26
AI3C AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B 7,59 7,60 -0,13
ALOB Allianz Sub Obligacji Plus FIO 141,40 141,44 -0,03
ALSW Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO 128,72 128,87 -0,12
ALAK Allianz Sub Akcji FIO 165,87 164,90 0,59
ALPI Allianz Sub Pieniężny FIO 131,65 131,68 -0,02
ALWA Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb 114,78 114,83 -0,04
ALAA Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO 122,91 122,51 0,33
ALBU Allianz Sub Selektywny FIO 93,68 92,87 0,87
ALMS Allianz Sub Małych i Średnich Sp. 108,27 107,84 0,40
ALPL Allianz Sub Akcji Plus 99,35 99,20 0,15
ALBR Allianz Sub BRIC EUR 58,98 58,46 0,89
ALAJ Allianz Sub Akcji Azji i Pac. EUR 113,37 111,19 1,96
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 24,82 24,71 0,45
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 30,59 30,37 0,72
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 25,77 25,70 0,27
CAPA BPH Akcji Globalny Sub 135,74 135,80 -0,04
CAPO BPH Selektywny 114,31 114,17 0,12
CARP BPH Obligacji 2 Sub 2860,36 2860,97 -0,02
CARS BPH Akcji Sub 263,55 263,33 0,08
CADP BPH Obligacji 1 Sub 247,93 247,99 -0,02
CAZR BPH Aktyw. Zarządz. Sub 2,01 2,01 0,00
CAAM BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub 39,26 38,96 0,77
CAEU BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub 62,94 62,50 0,70
CASK BPH Skarbowy Sub 31,55 31,54 0,03
CAEZ BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub 1,41 1,40 0,71
CASW BPH Stabilnego Wzrostu Sub 15,38 15,38 0,00
CADZ BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub 12,14 12,14 0,00
CASP BPH SFIO Total Profit 1116,88 1117,06 -0,02
CAZS BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub 152,01 151,35 0,44
CUOB Aviva Investors Obligacji 190,36 190,20 0,08
CUOK Aviva Investors Ochrony Kap. Plus 159,20 158,69 0,32
CUPA Aviva Investors Polskich Akcji 358,08 354,72 0,95
DWZR INVESTOR FIO Zrównoważony kat A 301,58 300,79 0,26
DWZ2 INVESTOR FIO Zrównoważony kat I 312,90 312,11 0,25
DWZ3 INVESTOR FIO Zrównoważony kat P 335,87 335,07 0,24
DWDP INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A 260,75 260,53 0,08
DWD2 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I 262,92 262,70 0,08
DWD3 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P 268,41 268,19 0,08
DWAK INVESTOR FIO ADS kat A 337,53 336,96 0,17
DWA2 INVESTOR FIO ADS kat I 354,93 354,35 0,16
DWA3 INVESTOR FIO ADS kat P 379,89 379,30 0,16
DWA+ INVESTOR FIO Akcji 150,24 149,50 0,49
DWRP INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A 209,51 209,48 0,01
DWR2 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I 210,69 210,66 0,01
DWR3 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P 213,38 213,34 0,02
DWEM INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A 21,62 21,55 0,32
DWE2 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I 23,02 22,95 0,31
DWE3 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P 23,76 23,69 0,30
D25M INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A 169,54 168,23 0,78
D252 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I 181,22 179,91 0,73
D253 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P 198,00 196,68 0,67
DWMS INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. 41,87 41,61 0,62
DWP1 INVESTOR BRIC kat A 73,02 72,47 0,76
BRI2 INVESTOR BRIC kat I 74,50 73,94 0,76
BRI3 INVESTOR BRIC kat P 75,87 75,32 0,73
DWP2 INVESTOR Nieruchomości i Bud 57,94 57,86 0,14
DWP3 INVESTOR Zmian Klimatycznych 58,50 57,65 1,47
DWP4 INVESTOR Infrastruktury i Info 55,00 54,55 0,82
DWP6 INVESTOR Gotówkowy 118,36 118,33 0,03
DWP7 INVESTOR Gold kat A 216,17 214,61 0,73
GOL2 INVESTOR Gold kat I 219,56 217,99 0,72
GOL3 INVESTOR Gold kat P 223,36 221,78 0,71
DWP8 INVESTOR Agrobiznes 178,86 177,93 0,52
DWP9 INVESTOR Rosja 167,06 166,50 0,34
DW01 INVESTOR Turcja 169,09 170,72 -0,95
DW02 INVESTOR Indie i Chiny 176,11 173,97 1,23
DW03 INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących 143,05 142,40 0,46
DW04 INVESTOR Ameryka Łacińska 178,39 179,77 -0,77
INGA ING Subf. Akcji kat. A P S I K F 230,32 229,17 0,50
IN22 ING Subf. Akcji kat. E 283,83 282,39 0,51
IN35 ING Subf. Akcji kat. T 230,53 229,36 0,51
INCI ING FIO Chiny i Indie USD 84,99 83,79 1,43
INZD ING FIO Chiny i Indie USD (USD) 26,84 26,35 1,88
INGG ING Subf. Gotówkowy kat A E F P 233,17 233,15 0,01
IN36 ING Subf. Gotówkowy kat T 233,19 233,17 0,01
INGO ING Subf. Obligacji kat A P S I K F 235,26 235,02 0,10
IN24 ING Subf. Obligacji kat. E 247,37 247,12 0,10
IN37 ING Subf. Obligacji kat. T 235,30 235,06 0,10
ISM9 ING SUBF Ochrony Kapitału 90 A P S 103,47 103,50 -0,03
INRO ING FIO Rosja EUR 17,44 17,21 1,36
INZE ING FIO Rosja EUR (EUR) 72,72 72,16 0,78
INSP ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY A P S 67,32 67,25 0,10
INGE ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F 215,56 215,04 0,24
IN25 ING Subf. St. Wzrostu kat. E 241,66 241,07 0,24
IN26 ING Subf. St. Wzrostu kat. T 225,26 224,71 0,24
INGZ ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F 243,08 242,25 0,34
IN23 ING Subf. Zrównoważony kat. E 296,77 295,74 0,35
IN38 ING Subf. Zrównoważony kat. T 243,26 242,41 0,35
INGC ING Subf. SMS 132,10 131,26 0,64
INBN ING SUBF ŚRODKOWOE BUD I NIER A P S 45,81 45,41 0,88
INSF ING SUBF ŚRODKOWOE S.FIN. A P S 50,90 50,59 0,61
ISWP ING SUBF ŚRODKOWOE SEK WZRO A P S 119,70 119,92 -0,18
IN14 ING Ameryki Łacińskiej 98,50 98,64 -0,14
IN31 ING Ameryki Łacińskiej kat E 99,81 99,95 -0,14
IN33 ING SFIO Depozytowy 102,29 102,28 0,01
ING5 ING Europejski Sp. Dywidend 107,76 107,52 0,22
IN16 ING Globalny Długu Korp 124,38 124,04 0,27
IN32 ING Globalny Długu Korp kat E 125,38 125,04 0,27
IN39 ING Globalny Długu Korp kat T 124,42 124,08 0,27
ING3 ING Globalny Sp. Dywidendowych 125,24 124,59 0,52
IN27 ING Globalny Sp. Dywi. kat E 126,90 126,24 0,52
IN40 ING Globalny Sp. Dywi. kat T 125,30 124,65 0,52
IN21 ING Globalnych Możliwości 106,68 105,69 0,94
IN41 ING Globalnych Możliwości T 106,73 105,74 0,94
IN11 ING Japonia 98,22 97,16 1,09
IN12 ING Nowej Azji 109,28 108,15 1,04
IN28 ING Nowej Azji kat E 110,74 109,58 1,06
In42 ING Nowej Azji kat T 109,34 108,20 1,05
IN15 ING PD Rynków Wschodzących A 118,72 118,91 -0,16
IN44 ING PD Rynków Wschodzących E 118,73 118,93 -0,17
IN13 ING Rynków Wschodzących 100,58 99,80 0,78
IN29 ING Rynków Wschodzących kat E 101,88 101,10 0,77
IN43 ING Rynków Wschodzących kat T 100,63 99,85 0,78
ING6 ING Sektora Energii 109,62 109,37 0,23
ING4 ING Sp. Dywidendowych USA 122,26 122,07 0,16
IN34 ING Subf. Oblig. Rynków Wsch. 104,03 103,92 0,11
IN18 ING VIP Fund Akcji Ryn Wsch. 95,74 95,32 0,44
IN19 ING VIP Zrównoważony Fund Glob 104,94 104,63 0,30
INA2 ING SFIO Akcji 2 280,25 279,08 0,42
ING2 ING SFIO Obligacji 2 213,39 213,17 0,10
WABE KBC BETA SFIO 198,08 197,53 0,28
WAGA KBC GAMMA SFIO 204,55 204,54 0,00
KBDL KBC DELTA SFIO 103,50 103,45 0,05
KBPA KBC Portfel Akcyjny 74,26 73,93 0,45
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 131,36 131,35 0,01
KBPY KBC Portfel Pieniężny 134,00 133,99 0,01
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 58,25 57,70 0,95
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 55,57 55,05 0,94
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 55,57 55,05 0,94
KBCA KBC Akcyjny 72,14 71,69 0,63
KBAK KBC Aktywny 175,57 174,79 0,45
WPDF KBC Papierów Dłużnych 181,91 181,90 0,01
KBPI KBC Pieniężny 158,73 158,71 0,01
W3FF KBC Stabilny 195,39 194,81 0,30
KB60 KBC Globalny Akcyjny 101,16 101,66 -0,49
KB62 KBC Globalny Stabilny 104,38 104,55 -0,16
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 57,91 57,23 1,19
WAAL KBC ALFA SFIO (4) 2,28 2,28 0,00
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 168,42 168,38 0,02
PLOK PIONEER Lokacyjny 13,71 13,71 0,00
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 49,06 49,02 0,08
PI11 PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO 111,16 111,12 0,04
PI12 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO 112,94 112,85 0,08
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 182,25 181,84 0,23
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 115,95 115,41 0,47
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 6,46 6,42 0,62
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 22,38 22,26 0,54
PIAS PIONEER Akcji Aktywna Selekcja 8,87 8,84 0,34
PI13 PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO 10,64 10,59 0,47
PIMI PIONEER MISS RP FIO 7,07 7,00 1,00
PIDS PIONEER Dynamicznych Spółek 10,78 10,71 0,65
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 40,37 40,63 -0,64
PIAE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) 9,68 9,69 -0,10
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 33,80 33,69 0,33
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 57,85 58,11 -0,45
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 35,31 35,53 -0,62
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 64,24 64,73 -0,76
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 10,18 10,17 0,10
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 11,87 11,86 0,08
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 10,65 10,64 0,09
PIA3 PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO 10,37 10,37 0,00
PIA4 PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. 9,50 9,49 0,11
PIEW PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. 9,70 9,68 0,21
PI14 PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego 10,06 10,06 0,00
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 13,31 13,17 1,06
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 12,27 12,12 1,24
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 8,05 7,97 1,00
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 7,34 7,32 0,27
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 8,03 7,84 2,42
PEWS PIONEER Europy Wschodniej 7,03 6,98 0,72
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 14,35 14,35 0,00
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 8,92 8,93 -0,11
PIGO PIONEER Gotówkowy 10,77 10,77 0,00
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 13,96 13,93 0,22
PITP PIONEER SFIO TP 22,87 22,80 0,31
PKCP PKO Stabilnego Wzrostu 125,11 124,91 0,16
PKCZ PKO Zrównoważony 110,51 110,24 0,24
PKCA PKO Akcji 272,43 271,23 0,44
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 126,15 126,00 0,12
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 115,64 115,35 0,25
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 96,94 96,42 0,54
SUPA SUPERFUND A (4) 781,94 799,09 -2,15
SUAD SUPERFUND A USD (4) 246,98 253,99 -2,76
SUAE SUPERFUND A EURO (4) 187,54 191,58 -2,11
SUPB SUPERFUND B (4) 857,16 881,55 -2,77
SUBD SUPERFUND B USD (4) 270,74 280,20 -3,38
SUBE SUPERFUND B EURO (4) 205,58 211,35 -2,73
SUPC SUPERFUND C (4) 750,14 777,92 -3,57
SUCD SUPERFUND C USD (4) 236,94 247,26 -4,17
SUCE SUPERFUND C EURO (4) 179,91 186,51 -3,54
SUPG SUPERFUND GoldFuture PLN (4) 883,95 915,34 -3,43
SUP4 SUPERFUND GoldFuture USD (4) 279,20 290,94 -4,04
SUP3 SUPERFUND GoldFuture EUR (4) 212,00 219,45 -3,39
SUPP SUPERFUND Płynnościowy PLN (4) 1272,58 1271,15 0,11
SUP2 SUPERFUND Płynnościowy USD (4) 401,95 404,04 -0,52
SUP1 SUPERFUND Płynnościowy EUR (4) 305,21 304,76 0,15
SUAL SUPERFUND Absolute Return (4) 659,55 660,60 -0,16
SAE1 SUPERFUND Absolute Return USD(4) 208,32 209,97 -0,79
SAEU SUPERFUND Absolute Return EUR(4) 158,18 158,38 -0,13
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 79,61 79,61 0,00
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 25,15 25,03 0,48
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 19,09 18,98 0,58
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 85,07 87,41 -2,68
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 26,87 27,49 -2,26
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 20,40 20,84 -2,11
SKE2 SKOK SFIO Etyczny 2 89,19 89,10 0,10
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 135,03 135,01 0,01
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 84,64 83,87 0,92
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 117,78 117,42 0,31
SKGO SKOK Subfundusz Gotówkowy 108,04 107,99 0,05
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 151,57 151,52 0,03
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 123,97 123,83 0,11
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 109,12 109,03 0,08
FOAK BNP PARIBAS FIO AKCJI 112,37 110,31 1,87
FOSW BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU 122,88 122,05 0,68
KH1A Legg Mason Strateg FIO (A) 231,11 231,07 0,02
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 322,05 320,55 0,47
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 179,63 178,94 0,39
MIZR MILLENNIUM Zrównoważony Sub 154,08 153,61 0,31
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 129,67 129,43 0,19
NOAA Noble Fund Akcji 109,60 109,03 0,52
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Spółek 65,27 64,43 1,30
NOGR Noble Fund Global Return 113,38 113,21 0,15
NOMA Noble Fund Mieszany 112,68 111,90 0,70
NOSA Noble Fund Skarbowy 122,91 122,86 0,04
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 109,33 108,98 0,32
NOTI Noble Fund Timingowy 115,74 114,86 0,77
NOAF Noble Fund Africa 81,80 82,32 -0,63
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 121,31 121,29 0,02
QUSE QUERCUS Selektywny 116,06 115,46 0,52
QUAG QUERCUS Agresywny 131,63 130,30 1,02
QUBT QUERCUS Bałkany i Turcja 106,64 106,96 -0,30
QURO QUERCUS Rosja 101,73 101,05 0,67
QULE QUERCUS lev 91,09 90,79 0,33
QUSH QUERCUS short 94,56 94,72 -0,17
BPMI BPH FIZ Multi Inwestycja (4) 96,28 96,33 -0,05
SYMBOL FUNDUSZ: 16-02 15-02 Zmiana dzienna %
SEB3 NOVO FIO Akcji 211,31 212,74 -0,67
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 205,55 205,50 0,02
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 195,72 196,70 -0,50
KHPŁ Korporacyjny SFIO 144522,59 144478,43 0,03
UNIO UniKORONA Obligacje Sub 280,59 280,56 0,01
UNIZ UniKORONA Zrównoważony Sub 262,78 263,39 -0,23
UNIA UniKORONA Akcje Sub 169,39 170,11 -0,42

4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ mra/

d40alhh

Podziel się opinią

Share
d40alhh
d40alhh