Trwa ładowanie...
dp9c4ez

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

dp9c4ez
dp9c4ez

30.04. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 29-04 28-04 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 16,50 16,40 0,61
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 15,97 15,94 0,19
AIFO AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A 19,03 19,03 0,00
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 7,53 7,50 0,40
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 15,42 15,42 0,00
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 10,46 10,40 0,58
AIMŚ AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A 8,18 8,14 0,49
AIPA AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A 6,22 6,19 0,48
AIPS AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B 9,43 9,41 0,21
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 14,82 14,82 0,00
AIPZ AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A 7,15 7,11 0,56
AIP5 AMPLICO Sub Lokacyjny kat A 13,67 13,67 0,00
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 8,03 7,96 0,88
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C 8,26 8,25 0,12
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C 7,07 7,02 0,71
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C 5,78 5,78 0,00
AIP1 AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C 10,07 10,07 0,00
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C 11,90 11,90 0,00
AI3B AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C 8,35 8,31 0,48
AI3C AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B 8,38 8,33 0,60
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 28,44 28,34 0,35
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 33,35 33,14 0,63
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 29,58 29,51 0,24
CUOB Aviva Investors Obligacji 213,34 213,31 0,01
CUOK Aviva Investors Ochrony Kap. Plus 166,97 166,84 0,08
CUPA Aviva Investors Polskich Akcji 435,39 433,57 0,42
DWZR INVESTOR FIO Zrównoważony kat A 383,49 381,20 0,60
DWZ2 INVESTOR FIO Zrównoważony kat I 401,93 399,52 0,60
DWZ3 INVESTOR FIO Zrównoważony kat P 447,93 445,22 0,61
DWDP INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A 290,00 289,92 0,03
DWD2 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I 292,82 292,73 0,03
DWD3 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P 302,45 302,35 0,03
DWAK INVESTOR FIO ADS kat A 382,77 380,25 0,66
DWA2 INVESTOR FIO ADS kat I 408,23 405,53 0,67
DWA3 INVESTOR FIO ADS kat P 454,10 451,07 0,67
DWA+ INVESTOR FIO Akcji 201,36 199,36 1,00
DWRP INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A 226,92 226,89 0,01
DWR2 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I 228,63 228,59 0,02
DWR3 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P 233,49 233,45 0,02
DWEM INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A 26,06 25,95 0,42
DWE2 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I 28,29 28,18 0,39
DWE3 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P 29,77 29,66 0,37
D25M INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A 244,61 242,91 0,70
D252 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I 263,85 262,02 0,70
D253 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P 297,66 295,58 0,70
DWMS INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. 47,83 47,65 0,38
DWP1 INVESTOR BRIC kat A 60,24 59,96 0,47
BRI2 INVESTOR BRIC kat I 62,67 62,38 0,46
BRI3 INVESTOR BRIC kat P 66,79 66,47 0,48
DWP2 INVESTOR Nieruchomości i Bud 59,21 58,82 0,66
DWP3 INVESTOR Zmian Klimatycznych 61,47 61,54 -0,11
DWP4 INVESTOR Infrastruktury i Info 70,99 69,93 1,52
DWP6 INVESTOR Gotówkowy 126,07 126,08 -0,01
DWP7 INVESTOR Gold Otwarty kat A 141,30 140,20 0,78
GOL2 INVESTOR Gold Otwarty kat I 146,45 145,31 0,78
GOL3 INVESTOR Gold Otwarty kat P 156,16 154,93 0,79
DWP8 INVESTOR Agrobiznes 189,36 189,24 0,06
DWP9 INVESTOR Rosja 118,60 117,87 0,62
DW01 INVESTOR Turcja 171,34 170,25 0,64
DW02 INVESTOR Indie i Chiny 162,02 164,12 -1,28
DW03 INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących 134,91 134,35 0,42
DW04 INVESTOR Ameryka Łacińska 154,39 151,10 2,18
WABE KBC BETA SFIO 211,40 210,72 0,32
WAGA KBC GAMMA SFIO 223,68 223,69 0,00
KBDL KBC DELTA SFIO 118,15 118,17 -0,02
KBPA KBC Portfel Akcyjny 84,35 84,16 0,23
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 149,45 149,46 -0,01
KBPY KBC Portfel Pieniężny 147,46 147,48 -0,01
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 80,33 80,28 0,06
KBCA KBC Akcyjny 88,08 87,63 0,51
KBAK KBC Aktywny 201,91 201,34 0,28
WPDF KBC Papierów Dłużnych 206,05 205,97 0,04
KBPI KBC Pieniężny 171,13 171,14 -0,01
W3FF KBC Stabilny 228,83 228,73 0,04
KB60 KBC Globalny Akcyjny 108,10 108,23 -0,12
KB81 KBC Zmiennej Alokacji 112,55 112,46 0,08
KB62 KBC Globalny Stabilny 116,19 116,24 -0,04
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 78,68 78,41 0,34
OPNG OPERA NGO SFIO (4) 10,62 10,63 -0,09
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 180,94 180,91 0,02
PPIE PIONEER Pieniężny Plus FIO 10,19 10,19 0,00
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 53,16 53,15 0,02
PI12 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO 125,80 125,78 0,02
PI15 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 10,82 10,82 0,00
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 193,58 193,08 0,26
PISI PIONEER Stabilnego Inwestowania 11,85 11,85 0,00
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 122,43 121,91 0,43
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 23,97 23,81 0,67
PIAS PIONEER Akcji Aktywna Selekcja 10,88 10,84 0,37
PI13 PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO 11,28 11,24 0,36
PIMI PIONEER MISS RP FIO 9,43 9,40 0,32
PIDS PIONEER Dynamicznych Spółek 17,13 17,09 0,23
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 44,07 44,13 -0,14
PIAE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) 10,48 10,48 0,00
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 44,73 44,20 1,20
PI06 PIONEER Akcji Europejskich (EUR) 10,64 10,50 1,33
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 60,16 60,25 -0,15
PI07 PIONEER Obl. Dolar. Plus (USD) 19,84 19,84 0,00
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 40,04 39,99 0,13
PI08 PIONEER Zrównoważony US FIO (USD) 13,21 13,17 0,30
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 78,44 78,15 0,37
PI09 PIONEER Akcji Amerykańskich (USD) 25,87 25,73 0,54
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 11,13 11,11 0,18
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 12,53 12,52 0,08
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 11,04 11,03 0,09
PIA3 PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO 11,23 11,22 0,09
PIA4 PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. 9,81 9,80 0,10
PIEW PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. 9,88 9,87 0,10
PI14 PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego 11,93 11,90 0,25
PI16 PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO 10,38 10,37 0,10
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 14,74 14,69 0,34
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 13,65 13,63 0,15
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 7,49 7,44 0,67
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 10,17 10,07 0,99
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 8,23 8,19 0,49
PEWS PIONEER Akcji Europy Wschodniej 5,80 5,74 1,05
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 17,00 16,99 0,06
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 7,92 7,95 -0,38
PIRE PIONEER WiD Rynku Europejskiego 10,40 10,37 0,29
PIGO PIONEER Gotówkowy 11,62 11,61 0,09
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 16,65 16,61 0,24
PITP PIONEER SFIO TP 26,11 26,07 0,15
PKCP PKO Stabilnego Wzrostu 143,56 143,22 0,24
PKCZ PKO Zrównoważony 124,69 124,13 0,45
PKCA PKO Akcji 326,67 324,57 0,65
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 147,03 146,98 0,03
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 130,97 130,62 0,27
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 108,49 107,84 0,60
PZMS PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 50,60 50,42 0,36
PZNE PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) 49,18 48,74 0,90
PZOA PZU FIO Energia Medycyna Ekologia 93,00 92,29 0,77
PZBI PZU SEJF+ 59,52 59,52 0,00
FOAK BNP PARIBAS FIO AKCJI 131,33 130,78 0,42
FOSW BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU 135,04 134,84 0,15
KH1A Legg Mason Strateg FIO (A) 255,03 252,80 0,88
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 391,14 388,27 0,74
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 212,09 210,71 0,65
MIZR MILLENNIUM Cyklu Koniunkt. Sub 167,05 166,19 0,52
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 142,11 141,80 0,22
NOAA Noble Fund Akcji 130,15 129,06 0,84
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Spółek 90,09 89,75 0,38
NOGR Noble Fund Global Return 116,76 115,81 0,82
NOMA Noble Fund Mieszany 143,87 143,10 0,54
NOSA Noble Fund Skarbowy 131,58 131,58 0,00
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 136,67 136,26 0,30
NOTI Noble Fund Timingowy 140,45 139,11 0,96
NOAF Noble Fund Africa and Frontier 64,64 64,71 -0,11
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 133,32 133,30 0,02
QUST QUERCUS Stabilny 102,78 102,86 -0,08
QUSE QUERCUS Selektywny 139,72 139,70 0,01
QUAG QUERCUS Agresywny 168,58 168,25 0,20
QUBT QUERCUS Turcja 97,67 97,25 0,43
QURO QUERCUS Rosja 68,00 66,76 1,86
QULE QUERCUS lev 95,73 94,63 1,16
QUSH QUERCUS short 81,29 81,75 -0,56
QUGL QUERCUS Gold 58,70 58,79 -0,15
SYMBOL FUNDUSZ: 30-04 29-04 Zmiana dzienna %
SEB3 NOVO FIO Akcji 214,42 213,67 0,35
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 217,93 217,74 0,09
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 195,19 194,63 0,29
UNIO UniKorona Obligacje Sub 317,36 316,97 0,12
UNIZ UniKorona Zrównoważony Sub 304,08 303,54 0,18
UNIA UniKorona Akcje Sub 202,41 201,69 0,36
GTSW INVENTUM Stab. Wzrostu Subf. 152,10 151,81 0,19
GTAK INVENTUM Akcji Subfundusz 86,73 86,71 0,02
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 28-04 25-04 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND DIV (EUR) 295,65 296,17 -0,18
KB14 HIGH INTEREST KAP (EUR) 1917,36 1918,47 -0,06
KB15 HIGH INTEREST DIV (EUR) 365,86 366,07 -0,06
KB16 CAPITAL FUND KAP (EUR) 812,72 814,26 -0,19
KB18 EMERGING MARKETS KAP (USD) 2035,15 2032,95 0,11
KB19 EMERGING MARKETS DIV (USD) 652,43 651,72 0,11
KB20 CORPORATES EURO KAP (EUR) 816,24 816,10 0,02
KB21 CORPORATES EURO DIV (EUR) 406,70 406,63 0,02
KB22 EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) 940,30 940,55 -0,03
KB23 EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) 462,02 462,14 -0,03
KB24 CONVERTIBLES KAP (EUR) 717,59 719,93 -0,33
KB25 CONVERTIBLES DIV (EUR) 571,68 573,55 -0,33
KB26 INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) 913,52 914,14 -0,07
KB27 INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) 672,90 673,36 -0,07
KB28 EUROPE KAP (EUR) 250,61 250,80 -0,08
KB29 EUROPE DIV (EUR) 116,35 116,44 -0,08
KB30 CORPORATE USD KAP (USD) 1002,13 1002,79 -0,07
KB31 CORPORATE USD DIV (USD) 516,65 516,99 -0,07
KB33 EMERGING EUROPE KAP (EUR) 860,77 859,82 0,11
KB32 EMERGING EUROPE DIV (EUR) 449,10 448,61 0,11
Skarbiec TFI
SKAA SKARBIEC Akcja 288,05 288,44 -0,14
SKAK SKARBIEC Kasa 322,62 322,56 0,02
SKAW SKARBIEC Waga 281,19 281,02 0,06

4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ mra/

dp9c4ez
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
dp9c4ez