Trwa ładowanie...
dhgp2iw

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

Share
dhgp2iw

17.03. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja SYMB Podpis
FUNDUSZ 14-03 2013-11-15 Piotr Wesołowski 13-03 Prezes Zarządu zmiana dzienna %
AIFA 2013-11-15 AMPLICO FIO Akcji kat A Tomasz Sznajder 15,77 Wiceprezes Zarządu 15,90
-0,82
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 15,68
15,73 -0,32
AIFO AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A 18,86 18,88 -0,11
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 7,36 7,40 -0,54
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 15,35 15,35 0,00
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 9,94 9,93 0,10
AIMŚ AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A 7,84 7,99 -1,88
AIPA AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A 6,00 6,05 -0,83
AIPS AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B 9,36 9,38 -0,21
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 14,70 14,71 -0,07
AIPZ AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A 7,08 7,24 -2,21
AIP5 AMPLICO Sub Lokacyjny kat A 13,63 13,63 0,00
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 7,41 7,38 0,41
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C 8,10 8,09 0,12
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C 6,69 6,74 -0,74
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C 5,62 5,64 -0,35
AIP1 AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C 10,04 10,00 0,40
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C 11,78 11,77 0,08
AI3B AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C 8,65 8,65 0,00
AI3C AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B 8,67 8,68 -0,12
ALOB Allianz Sub Obligacji Plus FIO 153,37 153,47 -0,07
ALSW Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO 126,85 127,13 -0,22
ALAK Allianz Sub Akcji FIO 152,15 153,56 -0,92
ALPI Allianz Sub Pieniężny FIO 143,20 143,23 -0,02
ALWA Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb 129,15 129,17 -0,02
ALAA Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO 109,67 110,10 -0,39
ALBU Allianz Sub Selektywny FIO 88,94 89,60 -0,74
ALMS Allianz Sub Małych i Średnich Sp. 125,95 128,86 -2,26
ALPL Allianz Sub Akcji Plus 96,02 96,67 -0,67
ALAG Allianz Sub Akcji Globalnych 98,54 99,54 -1,00
ALOG Allianz Sub Obligacji Globalnych 101,00 101,23 -0,23
ALEN Allianz Sub Energetyczny 103,69 103,54 0,14
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 27,54 27,63 -0,33
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 31,85 32,10 -0,78
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 28,93 28,98 -0,17
CUOB Aviva Investors Obligacji 211,83 211,82 0,00
CUOK Aviva Investors Ochrony Kap. Plus 164,34 165,35 -0,61
CUPA Aviva Investors Polskich Akcji 420,89 424,64 -0,88
DWZR INVESTOR FIO Zrównoważony kat A 377,42 382,52 -1,33
DWZ2 INVESTOR FIO Zrównoważony kat I 395,25 400,57 -1,33
DWZ3 INVESTOR FIO Zrównoważony kat P 439,32 445,22 -1,33
DWDP INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A 288,33 288,35 -0,01
DWD2 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I 291,09 291,11 -0,01
DWD3 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P 300,43 300,44 0,00
DWAK INVESTOR FIO ADS kat A 369,00 370,01 -0,27
DWA2 INVESTOR FIO ADS kat I 393,12 394,19 -0,27
DWA3 INVESTOR FIO ADS kat P 436,16 437,32 -0,27
DWA+ INVESTOR FIO Akcji 195,79 199,28 -1,75
DWRP INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A 226,10 226,10 0,00
DWR2 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I 227,77 227,77 0,00
DWR3 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P 232,49 232,49 0,00
DWEM INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A 25,74 25,95 -0,81
DWE2 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I 27,91 28,13 -0,78
DWE3 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P 29,33 29,56 -0,78
D25M INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A 242,52 246,57 -1,64
D252 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I 261,32 265,68 -1,64
D253 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P 294,05 298,93 -1,63
DWMS INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. 46,53 47,27 -1,57
DWP1 INVESTOR BRIC kat A 56,22 57,03 -1,42
BRI2 INVESTOR BRIC kat I 58,43 59,26 -1,40
BRI3 INVESTOR BRIC kat P 62,10 62,99 -1,41
DWP2 INVESTOR Nieruchomości i Bud 57,39 57,52 -0,23
DWP3 INVESTOR Zmian Klimatycznych 63,72 64,34 -0,96
DWP4 INVESTOR Infrastruktury i Info 69,37 70,70 -1,88
DWP6 INVESTOR Gotówkowy 125,72 125,73 -0,01
DWP7 INVESTOR Gold Otwarty kat A 149,54 149,66 -0,08
GOL2 INVESTOR Gold Otwarty kat I 154,83 154,95 -0,08
GOL3 INVESTOR Gold Otwarty kat P 164,66 164,78 -0,07
DWP8 INVESTOR Agrobiznes 180,57 182,29 -0,94
DWP9 INVESTOR Rosja 109,39 115,24 -5,08
DW01 INVESTOR Turcja 147,16 146,19 0,66
DW02 INVESTOR Indie i Chiny 162,79 165,52 -1,65
DW03 INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących 128,45 129,33 -0,68
DW04 INVESTOR Ameryka Łacińska 134,64 135,42 -0,58
WABE KBC BETA SFIO 205,21 207,45 -1,08
WAGA KBC GAMMA SFIO 222,48 222,50 -0,01
KBDL KBC DELTA SFIO 117,31 117,66 -0,30
KBPA KBC Portfel Akcyjny 82,30 83,59 -1,54
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 148,63 148,71 -0,05
KBPY KBC Portfel Pieniężny 146,46 146,49 -0,02
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 78,31 80,28 -2,45
KBCA KBC Akcyjny 84,73 85,73 -1,17
KBAK KBC Aktywny 196,93 198,32 -0,70
WPDF KBC Papierów Dłużnych 203,78 204,01 -0,11
KBPI KBC Pieniężny 170,16 170,17 -0,01
W3FF KBC Stabilny 225,12 226,77 -0,73
KB60 KBC Globalny Akcyjny 104,50 104,33 0,16
KB81 KBC Zmiennej Alokacji 110,69 112,08 -1,24
KB62 KBC Globalny Stabilny 114,86 115,06 -0,17
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 76,09 77,91 -2,34
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 180,34 180,32 0,01
PPIE PIONEER Pieniężny Plus FIO 10,15 10,15 0,00
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 52,88 52,91 -0,06
PI12 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO 125,05 125,11 -0,05
PI15 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 10,74 10,74 0,00
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 189,91 190,47 -0,29
PISI PIONEER Stabilnego Inwestowania 11,72 11,82 -0,85
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 119,18 120,30 -0,93
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 22,93 23,19 -1,12
PIAS PIONEER Akcji Aktywna Selekcja 10,62 10,81 -1,76
PI13 PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO 11,06 11,10 -0,36
PIMI PIONEER MISS RP FIO 8,97 9,16 -2,07
PIDS PIONEER Dynamicznych Spółek 16,08 16,42 -2,07
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 44,06 44,00 0,14
PIAE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) 10,41 10,41 0,00
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 43,08 43,40 -0,74
PI06 PIONEER Akcji Europejskich (EUR) 10,18 10,27 -0,88
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 60,01 59,64 0,62
PI07 PIONEER Obl. Dolar. Plus (USD) 19,69 19,69 0,00
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 40,10 39,88 0,55
PI08 PIONEER Zrównoważony US FIO (USD) 13,16 13,17 -0,08
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 78,44 78,16 0,36
PI09 PIONEER Akcji Amerykańskich (USD) 25,73 25,81 -0,31
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 10,97 10,97 0,00
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 12,40 12,41 -0,08
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 10,89 10,90 -0,09
PIA3 PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO 11,07 11,09 -0,18
PIA4 PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. 9,72 9,73 -0,10
PIEW PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. 9,78 9,80 -0,20
PI14 PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego 11,85 11,88 -0,25
PI16 PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO 10,25 10,25 0,00
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 14,68 14,77 -0,61
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 13,49 13,61 -0,88
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 7,12 7,18 -0,84
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 9,91 9,99 -0,80
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 8,20 8,29 -1,09
PEWS PIONEER Akcji Europy Wschodniej 5,49 5,59 -1,79
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 16,72 16,73 -0,06
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 7,79 7,79 0,00
PIRE PIONEER WiD Rynku Europejskiego 10,19 10,22 -0,29
PIGO PIONEER Gotówkowy 11,58 11,58 0,00
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 16,35 16,43 -0,49
PITP PIONEER SFIO TP 25,68 25,74 -0,23
PKCP PKO Stabilnego Wzrostu 140,46 140,71 -0,18
PKCZ PKO Zrównoważony 120,91 121,27 -0,30
PKCA PKO Akcji 312,65 314,29 -0,52
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 144,74 144,79 -0,03
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 127,20 127,83 -0,49
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 103,23 104,48 -1,20
PZMS PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 49,66 50,97 -2,57
PZNE PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) 47,19 47,31 -0,25
PZOA PZU FIO Energia Medycyna Ekologia 92,86 93,22 -0,39
PZBI PZU SEJF+ 59,22 59,21 0,02
SUBE SUPERFUND B EURO 194,63 197,31 -1,36
SUPB SUPERFUND B 823,96 834,16 -1,22
SUBD SUPERFUND B USD 270,32 275,45 -1,86
SAEU SUPERFUND AKCJI EUR 181,34 183,97 -1,43
SUAL SUPERFUND AKCJI 767,70 777,78 -1,30
SAE1 SUPERFUND AKCJI USD 251,86 256,83 -1,94
SUP5 SUPERFUND AKCYJNY 94,70 95,80 -1,15
SUP6 SUPERFUND ALTERNATYWNY 105,65 106,54 -0,84
SUCE SUPERFUND C EURO 166,31 169,10 -1,65
SUPC SUPERFUND C 704,05 714,92 -1,52
SUCD SUPERFUND C USD 230,98 236,07 -2,16
SUP3 SUPERFUND GoldFuture EUR 158,06 159,18 -0,70
SUPG SUPERFUND GoldFuture PLN 669,15 672,95 -0,56
SUP4 SUPERFUND GoldFuture USD 219,53 222,21 -1,21
SUP7 SUPERFUND OBLIGACYJNY 100,83 100,85 -0,02
SUP8 SUPERFUND PIENIĘŻNY 100,73 100,74 -0,01
SUP1 SUPERFUND Płynnościowy EUR 336,66 337,14 -0,14
SUPP SUPERFUND Płynnościowy PLN 1425,22 1425,33 -0,01
SUP2 SUPERFUND Płynnościowy USD 467,58 470,65 -0,65
SUAE SUPERFUND RED EURO 189,40 189,99 -0,31
SUPA SUPERFUND RED 801,79 803,20 -0,18
SUAD SUPERFUND RED USD 263,05 265,22 -0,82
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 17,61 17,85 -1,34
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 74,54 75,45 -1,21
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 24,45 24,91 -1,85
STBG SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 17,36 17,61 -1,42
STPB SUPERFUND TREND PLUS POW INT 73,51 74,44 -1,25
STBH SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 24,12 24,58 -1,87
STPD SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 17,22 17,46 -1,37
STPC SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 72,92 73,83 -1,23
STPE SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 23,92 24,38 -1,89
STPA SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR 17,09 17,32 -1,33
STPP SUPERFUND TREND PLUS POW ST 72,33 73,24 -1,24
STAA SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD 23,73 24,18 -1,86
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 19,98 20,26 -1,38
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 84,57 85,66 -1,27
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 27,75 28,29 -1,91
SKAA SKARBIEC Akcja 280,84 284,01 -1,12
SKAK SKARBIEC Kasa 321,53 321,51 0,01
SKAW SKARBIEC Waga 272,47 274,06 -0,58
FOAK BNP PARIBAS FIO AKCJI 125,10 125,94 -0,67
FOSW BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU 132,02 132,37 -0,26
KH1A Legg Mason Strateg FIO (A) 247,66 248,35 -0,28
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 378,44 381,04 -0,68
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 204,28 206,15 -0,91
MIZR MILLENNIUM Cyklu Koniunkt. Sub 162,63 163,31 -0,42
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 139,85 140,65 -0,57
NOAA Noble Fund Akcji 126,87 127,70 -0,65
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Spółek 87,57 89,84 -2,53
NOGR Noble Fund Global Return 119,49 119,45 0,03
NOMA Noble Fund Mieszany 141,60 143,38 -1,24
NOSA Noble Fund Skarbowy 131,02 131,04 -0,02
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 135,93 136,28 -0,26
NOTI Noble Fund Timingowy 134,11 135,18 -0,79
NOAF Noble Fund Africa and Frontier 61,97 62,43 -0,74
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 132,83 132,82 0,01
QUST QUERCUS Stabilny 102,37 102,72 -0,34
QUSE QUERCUS Selektywny 138,20 139,20 -0,72
QUAG QUERCUS Agresywny 162,68 164,86 -1,32
QUBT QUERCUS Turcja 80,59 80,50 0,11
QURO QUERCUS Rosja 64,19 64,76 -0,88
QULE QUERCUS lev 88,32 87,95 0,42
QUSH QUERCUS short 85,18 85,36 -0,21
QUGL QUERCUS Gold 62,81 62,31 0,80
SYMBOL FUNDUSZ: 17-03 14-03 Zmiana dzienna %
SEB3 NOVO FIO Akcji 201,89 196,56 2,71
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 214,53 214,34 0,09
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 188,40 184,76 1,97
UNIO UniKorona Obligacje Sub 313,90 313,29 0,19
UNIZ UniKorona Zrównoważony Sub 297,83 294,87 1,00
UNIA UniKorona Akcje Sub 192,74 189,37 1,78
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz 150,03 145,07 3,42
GTAK IDEA Akcji Subfundusz 84,32 83,08 1,49
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 13-03 12-03 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND DIV (EUR) 293,33 292,71 0,21
KB14 HIGH INTEREST KAP (EUR) 1874,91 1872,84 0,11
KB15 HIGH INTEREST DIV (EUR) 357,76 357,37 0,11
KB16 CAPITAL FUND KAP (EUR) 806,04 804,40 0,20
KB18 EMERGING MARKETS KAP (USD) 1967,31 1966,47 0,04
KB19 EMERGING MARKETS DIV (USD) 630,68 630,41 0,04
KB20 CORPORATES EURO KAP (EUR) 805,67 804,87 0,10
KB21 CORPORATES EURO DIV (EUR) 401,43 401,03 0,10
KB22 EUROPE Ex-EMU (EUR) 930,98 927,72 0,35
KB23 EUROPE Ex-EMU (EUR) 457,44 455,84 0,35
KB24 CONVERTIBLES KAP (EUR) 711,78 715,93 -0,58
KB25 CONVERTIBLES DIV (EUR) 567,06 570,36 -0,58
KB26 INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) 903,35 903,47 -0,01
KB27 INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) 665,41 665,49 -0,01
KB28 EUROPE KAP (EUR) 247,40 246,80 0,24
KB29 EUROPE DIV (EUR) 114,86 114,58 0,24
KB30 CORPORATE USD KAP (USD) 990,61 988,91 0,17
KB31 CORPORATE USD DIV (USD) 510,71 509,84 0,17
KB33 EMERGING EUROPE KAP (EUR) 832,53 832,16 0,04
KB32 EMERGING EUROPE DIV (EUR) 434,37 434,17 0,05

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ mra/

dhgp2iw

Podziel się opinią

Share
dhgp2iw
dhgp2iw