Trwa ładowanie...
d21fawr

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

Share
d21fawr

10.07. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 9-07 8-07 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 14,79 14,83 -0,27
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 15,23 15,23 0,00
AIFO AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A 18,56 18,54 0,11
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 7,02 7,02 0,00
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 15,05 15,04 0,07
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 10,96 10,91 0,46
AIMŚ AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A 6,80 6,84 -0,58
AIPA AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A 5,71 5,73 -0,35
AIPS AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B 9,42 9,44 -0,21
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 14,40 14,38 0,14
AIPZ AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A 6,68 6,73 -0,74
AIP5 AMPLICO Sub Lokacyjny kat A 13,40 13,40 0,00
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 8,31 8,28 0,36
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C 7,72 7,66 0,78
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C 7,11 7,06 0,71
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C 5,72 5,70 0,35
AIP1 AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C 10,57 10,53 0,38
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C 12,02 11,96 0,50
AI3B AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C 8,02 7,99 0,38
AI3C AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B 8,04 8,01 0,37
ALOB Allianz Sub Obligacji Plus FIO 152,73 152,24 0,32
ALSW Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO 126,02 125,97 0,04
ALAK Allianz Sub Akcji FIO 150,80 151,58 -0,51
ALPI Allianz Sub Pieniężny FIO 140,67 140,61 0,04
ALWA Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb 127,46 126,87 0,47
ALAA Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO 108,82 108,74 0,07
ALBU Allianz Sub Selektywny FIO 80,10 80,32 -0,27
ALMS Allianz Sub Małych i Średnich Sp. 107,95 109,00 -0,96
ALPL Allianz Sub Akcji Plus 90,98 91,33 -0,38
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 27,10 27,11 -0,04
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 31,04 31,07 -0,10
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 28,66 28,60 0,21
CUOB Aviva Investors Obligacji 211,69 210,92 0,37
CUOK Aviva Investors Ochrony Kap. Plus 165,19 165,20 -0,01
CUPA Aviva Investors Polskich Akcji 393,99 395,59 -0,40
DWZR INVESTOR FIO Zrównoważony kat A 329,21 329,12 0,03
DWZ2 INVESTOR FIO Zrównoważony kat I 343,24 343,14 0,03
DWZ3 INVESTOR FIO Zrównoważony kat P 376,14 376,01 0,03
DWDP INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A 286,71 286,22 0,17
DWD2 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I 289,26 288,77 0,17
DWD3 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P 297,26 296,75 0,17
DWAK INVESTOR FIO ADS kat A 343,99 343,78 0,06
DWA2 INVESTOR FIO ADS kat I 364,37 364,13 0,07
DWA3 INVESTOR FIO ADS kat P 398,64 398,36 0,07
DWA+ INVESTOR FIO Akcji 161,80 162,06 -0,16
DWRP INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A 221,83 221,77 0,03
DWR2 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I 223,32 223,25 0,03
DWR3 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P 227,30 227,23 0,03
DWEM INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A 23,69 23,68 0,04
DWE2 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I 25,47 25,46 0,04
DWE3 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P 26,58 26,57 0,04
D25M INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A 198,99 200,96 -0,98
D252 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I 213,18 215,29 -0,98
D253 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P 236,54 238,87 -0,98
DWMS INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. 45,47 45,50 -0,07
DWP1 INVESTOR BRIC kat A 59,00 58,59 0,70
BRI2 INVESTOR BRIC kat I 60,96 60,54 0,69
BRI3 INVESTOR BRIC kat P 63,89 63,45 0,69
DWP2 INVESTOR Nieruchomości i Bud 62,18 62,00 0,29
DWP3 INVESTOR Zmian Klimatycznych 58,76 58,79 -0,05
DWP4 INVESTOR Infrastruktury i Info 52,91 52,79 0,23
DWP6 INVESTOR Gotówkowy 124,15 124,11 0,03
DWP7 INVESTOR Gold kat A 145,34 143,42 1,34
GOL2 INVESTOR Gold kat I 149,61 147,63 1,34
GOL3 INVESTOR Gold kat P 156,90 154,81 1,35
DWP8 INVESTOR Agrobiznes 192,80 189,86 1,55
DWP9 INVESTOR Rosja 140,94 140,03 0,65
DW01 INVESTOR Turcja 203,91 200,11 1,90
DW02 INVESTOR Indie i Chiny 162,39 160,13 1,41
DW03 INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących 137,00 136,20 0,59
DW04 INVESTOR Ameryka Łacińska 152,85 151,14 1,13
WABE KBC BETA SFIO 192,92 193,45 -0,27
WAGA KBC GAMMA SFIO 218,50 218,20 0,14
KBDL KBC DELTA SFIO 118,41 118,05 0,30
KBPA KBC Portfel Akcyjny 73,64 74,04 -0,54
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 148,07 147,60 0,32
KBPY KBC Portfel Pieniężny 142,84 142,55 0,20
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 66,85 67,55 -1,04
KBCA KBC Akcyjny 76,29 76,79 -0,65
KBAK KBC Aktywny 186,13 186,49 -0,19
WPDF KBC Papierów Dłużnych 204,81 203,98 0,41
KBPI KBC Pieniężny 167,22 167,08 0,08
W3FF KBC Stabilny 218,64 218,60 0,02
KB60 KBC Globalny Akcyjny 112,16 112,30 -0,12
KB81 KBC Zmiennej Alokacji 108,44 108,44 0,00
KB62 KBC Globalny Stabilny 116,45 115,97 0,41
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 65,59 66,25 -1,00
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 63,58 64,26 -1,06
OPNG OPERA NGO SFIO (4) 10,50 10,48 0,19
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 177,63 177,53 0,06
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 52,89 52,77 0,23
PI12 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO 124,23 123,95 0,23
PI15 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 10,50 10,48 0,19
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 186,49 186,54 -0,03
PISI PIONEER Stabilnego Inwestowania 10,99 10,97 0,18
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 114,39 114,47 -0,07
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 5,97 5,99 -0,33
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 21,50 21,57 -0,32
PIAS PIONEER Akcji Aktywna Selekcja 9,42 9,44 -0,21
PI13 PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO 10,85 10,83 0,18
PIMI PIONEER MISS RP FIO 7,90 7,97 -0,88
PIDS PIONEER Dynamicznych Spółek 14,47 14,58 -0,75
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 44,15 43,98 0,39
PIAE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) 10,21 10,20 0,10
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 40,20 39,81 0,98
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 63,84 63,74 0,16
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 41,23 41,03 0,49
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 78,53 77,93 0,77
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 10,85 10,84 0,09
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 12,33 12,31 0,16
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 10,79 10,77 0,19
PIA3 PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO 10,80 10,80 0,00
PIA4 PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. 9,85 9,84 0,10
PIEW PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. 10,09 10,07 0,20
PI14 PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego 11,35 11,30 0,44
PI16 PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO 10,20 10,18 0,20
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 13,63 13,61 0,15
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 13,08 12,95 1,00
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 7,18 7,14 0,56
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 8,74 8,68 0,69
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 7,72 7,67 0,65
PEWS PIONEER Akcji Europy Wschodniej 6,76 6,74 0,30
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 16,00 15,97 0,19
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 7,65 7,58 0,92
PIGO PIONEER Gotówkowy 11,40 11,39 0,09
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 15,78 15,71 0,45
PITP PIONEER SFIO TP 24,67 24,66 0,04
PKCP PKO Stabilnego Wzrostu 134,86 134,88 -0,01
PKCZ PKO Zrównoważony 114,41 114,65 -0,21
PKCA PKO Akcji 285,40 286,64 -0,43
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 140,22 140,09 0,09
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 122,63 122,88 -0,20
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 97,80 98,45 -0,66
PZMS PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 44,55 44,93 -0,85
PZNE PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) 45,76 45,66 0,22
PZOA PZU FIO Energia Medycyna Ekologia 79,72 79,38 0,43
PZBI PZU SEJF+ 58,14 58,09 0,09
SUBE SUPERFUND B EURO 193,00 195,65 -1,35
SUPB SUPERFUND B 834,41 843,35 -1,06
SUBD SUPERFUND B USD 248,43 251,18 -1,09
SAEU SUPERFUND AKCJI EUR 160,12 161,46 -0,83
SUAL SUPERFUND AKCJI 692,27 695,98 -0,53
SAE1 SUPERFUND AKCJI USD 206,11 207,28 -0,56
SUCE SUPERFUND C EURO 169,22 172,14 -1,70
SUPC SUPERFUND C 731,59 742,00 -1,40
SUCD SUPERFUND C USD 217,81 220,99 -1,44
SUP3 SUPERFUND GoldFuture EUR 145,57 144,72 0,59
SUPG SUPERFUND GoldFuture PLN 629,36 623,82 0,89
SUP4 SUPERFUND GoldFuture USD 187,38 185,79 0,86
SUP1 SUPERFUND Płynnościowy EUR 317,87 318,74 -0,27
SUPP SUPERFUND Płynnościowy PLN 1374,30 1373,92 0,03
SUP2 SUPERFUND Płynnościowy USD 409,16 409,20 -0,01
SUAE SUPERFUND RED EURO 176,90 176,75 0,08
SUPA SUPERFUND RED 764,82 761,87 0,39
SUAD SUPERFUND RED USD 227,71 226,91 0,35
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 17,45 17,68 -1,30
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 75,44 76,23 -1,04
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 22,46 22,70 -1,06
STBG SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 17,28 17,52 -1,37
STPB SUPERFUND TREND PLUS POW INT 74,71 75,52 -1,07
STBH SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 22,24 22,49 -1,11
STPD SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 17,13 17,37 -1,38
STPC SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 74,05 73,00 1,44
STPE SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 22,05 22,29 -1,08
STPA SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR 17,00 17,24 -1,39
STPP SUPERFUND TREND PLUS POW ST 73,50 74,30 -1,08
STAA SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD 21,88 22,13 -1,13
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 19,56 19,84 -1,41
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 84,58 85,51 -1,09
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 25,18 25,47 -1,14
SKE2 SKOK SFIO Etyczny 2 91,42 91,86 -0,48
SKGO SKOK Subfundusz Gotówkowy 113,69 113,64 0,04
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 160,40 160,70 -0,19
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 130,55 130,47 0,06
SKAA SKARBIEC Akcja 267,87 268,90 -0,38
SKAK SKARBIEC Kasa 316,86 316,79 0,02
SKAW SKARBIEC Waga 268,37 268,59 -0,08
FOAK BNP PARIBAS FIO AKCJI 113,71 114,27 -0,49
FOSW BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU 128,46 128,41 0,04
KH1A Legg Mason Strateg FIO (A) 235,19 235,90 -0,30
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 340,77 342,99 -0,65
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 187,98 188,63 -0,34
MIZR MILLENNIUM Cyklu Koniunkt. Sub 156,40 156,62 -0,14
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 135,54 135,50 0,03
NOAA Noble Fund Akcji 116,39 116,65 -0,22
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Spółek 77,42 78,40 -1,25
NOGR Noble Fund Global Return 109,28 109,21 0,06
NOMA Noble Fund Mieszany 133,57 134,22 -0,48
NOSA Noble Fund Skarbowy 129,55 129,47 0,06
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 119,32 119,48 -0,13
NOTI Noble Fund Timingowy 133,67 133,62 0,04
NOAF Noble Fund Africa 63,42 63,31 0,17
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 130,12 130,11 0,01
QUSE QUERCUS Selektywny 132,47 132,69 -0,17
QUAG QUERCUS Agresywny 152,73 153,53 -0,52
QUBT QUERCUS Turcja 118,91 117,81 0,93
QURO QUERCUS Rosja 87,51 87,65 -0,16
QULE QUERCUS lev 79,05 80,23 -1,47
QUSH QUERCUS short 95,50 94,80 0,74
QUGL QUERCUS Gold lev 56,64 55,35 2,33
QUGS QUERCUS Gold short 125,23 126,51 -1,01
QUOL QUERCUS Oil lev 103,72 100,70 3,00
QUOS QUERCUS Oil short 88,42 89,88 -1,62
QUWL QUERCUS Wheat lev 105,08 100,80 4,25
QUWS QUERCUS Wheat short 91,33 93,10 -1,90
SYMBOL FUNDUSZ: 10-07 09-07 Zmiana dzienna %
SEB3 NOVO FIO Akcji 191,22 191,79 -0,30
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 214,42 214,15 0,13
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 181,80 182,07 -0,15
UNIO UniKORONA Obligacje Sub 311,09 310,86 0,07
UNIZ UniKORONA Zrównoważony Sub 280,90 280,41 0,17
UNIA UniKORONA Akcje Sub 177,78 177,15 0,36
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz 137,93 137,60 0,24
GTAK IDEA Akcji Subfundusz 76,14 76,07 0,09

| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 8-07 | 5-07 | Zmiana dzienna % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 302,42 | 302,28 | 0,05 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1968,96 | 1968,53 | 0,02 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 390,50 | 390,41 | 0,02 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 812,39 | 812,21 | 0,02 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1899,42 | 1908,37 | -0,47 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 640,53 | 643,55 | -0,47 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 763,34 | 762,11 | 0,16 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 391,32 | 390,69 | 0,16 |
| KB90 | CORPORATES EURO KAP (PLN) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB22 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 908,89 | 907,24 | 0,18 |
| KB23 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 456,18 | 455,36 | 0,18 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 690,43 | 691,42 | -0,14 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 560,95 | 561,75 | -0,14 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 884,47 | 884,53 | -0,01 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 658,00 | 658,04 | -0,01 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 236,23 | 236,12 | 0,05 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 112,65 | 112,59 | 0,05 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 944,50 | 946,83 | -0,25 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 501,73 | 502,96 | -0,24 |
| KB91 | CORPORATE USD KAP (PLN))
| 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 865,26 | 863,23 | 0,24 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 471,59 | 470,48 | 0,24 |

4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ pif/

d21fawr

Podziel się opinią

Share
d21fawr
d21fawr