Trwa ładowanie...
d2dsstm

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

d2dsstm
d2dsstm

21.03. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 20-03 19-03 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 15,62 15,59 0,19
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 15,48 15,49 -0,06
AIFO AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A 18,62 18,65 -0,16
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 7,46 7,46 0,00
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 14,95 14,96 -0,07
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 11,13 11,07 0,54
AIMŚ AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A 6,86 6,87 -0,15
AIPA AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A 5,83 5,82 0,17
AIPS AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B 9,76 9,76 0,00
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 14,39 14,39 0,00
AIPZ AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A 6,58 6,58 0,00
AIP5 AMPLICO Sub Lokacyjny kat A 13,31 13,32 -0,08
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 8,96 8,89 0,79
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C 7,86 7,85 0,13
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C 7,66 7,67 -0,13
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C 5,55 5,53 0,36
AIP1 AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C 10,33 10,30 0,29
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C 12,44 12,45 -0,08
AI3B AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C 7,54 7,50 0,53
AI3C AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B 7,58 7,53 0,66
ALOB Allianz Sub Obligacji Plus FIO 150,19 150,46 -0,18
ALSW Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO 128,78 128,77 0,01
ALAK Allianz Sub Akcji FIO 164,34 163,74 0,37
ALPI Allianz Sub Pieniężny FIO 139,75 139,84 -0,06
ALWA Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb 127,18 127,34 -0,13
ALAA Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO 119,97 119,64 0,28
ALBU Allianz Sub Selektywny FIO 84,94 84,68 0,31
ALMS Allianz Sub Małych i Średnich Sp. 105,29 104,78 0,49
ALPL Allianz Sub Akcji Plus 96,64 96,44 0,21
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 27,80 27,79 0,04
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 32,78 32,69 0,28
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 28,90 28,92 -0,07
CUOB Aviva Investors Obligacji 210,39 210,63 -0,11
CUOK Aviva Investors Ochrony Kap. Plus 167,69 168,00 -0,18
CUPA Aviva Investors Polskich Akcji 400,49 399,06 0,36
DWZR INVESTOR FIO Zrównoważony kat A 327,10 326,91 0,06
DWZ2 INVESTOR FIO Zrównoważony kat I 340,23 340,03 0,06
DWZ3 INVESTOR FIO Zrównoważony kat P 370,19 369,97 0,06
DWDP INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A 283,17 283,50 -0,12
DWD2 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I 285,60 285,93 -0,12
DWD3 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P 292,95 293,28 -0,11
DWAK INVESTOR FIO ADS kat A 358,68 358,29 0,11
DWA2 INVESTOR FIO ADS kat I 378,60 378,20 0,11
DWA3 INVESTOR FIO ADS kat P 411,09 410,67 0,10
DWA+ INVESTOR FIO Akcji 161,32 161,25 0,04
DWRP INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A 219,81 219,82 0,00
DWR2 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I 221,22 221,23 0,00
DWR3 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P 224,88 224,89 0,00
DWEM INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A 23,42 23,41 0,04
DWE2 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I 25,09 25,07 0,08
DWE3 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P 26,09 26,08 0,04
D25M INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A 187,71 187,98 -0,14
D252 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I 200,53 200,80 -0,13
D253 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P 221,07 221,33 -0,12
DWMS INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. 44,86 44,77 0,20
DWP1 INVESTOR BRIC kat A 66,01 65,36 0,99
BRI2 INVESTOR BRIC kat I 68,04 67,39 0,96
BRI3 INVESTOR BRIC kat P 70,90 70,24 0,94
DWP2 INVESTOR Nieruchomości i Bud 60,50 60,48 0,03
DWP3 INVESTOR Zmian Klimatycznych 58,38 58,24 0,24
DWP4 INVESTOR Infrastruktury i Info 55,40 55,45 -0,09
DWP6 INVESTOR Gotówkowy 123,27 123,29 -0,02
DWP7 INVESTOR Gold kat A 192,25 193,77 -0,78
GOL2 INVESTOR Gold kat I 197,41 198,92 -0,76
GOL3 INVESTOR Gold kat P 205,76 207,26 -0,72
DWP8 INVESTOR Agrobiznes 202,74 201,67 0,53
DWP9 INVESTOR Rosja 150,36 148,55 1,22
DW01 INVESTOR Turcja 228,52 226,92 0,71
DW02 INVESTOR Indie i Chiny 169,13 167,33 1,08
DW03 INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących 145,65 145,00 0,45
DW04 INVESTOR Ameryka Łacińska 177,25 177,14 0,06
WABE KBC BETA SFIO 206,31 206,06 0,12
WAGA KBC GAMMA SFIO 217,07 217,11 -0,02
KBDL KBC DELTA SFIO 116,73 116,98 -0,21
KBPA KBC Portfel Akcyjny 78,01 77,85 0,21
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 146,81 147,20 -0,26
KBPY KBC Portfel Pieniężny 141,88 141,95 -0,05
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 64,38 64,15 0,36
KBCA KBC Akcyjny 78,68 78,48 0,25
KBAK KBC Aktywny 189,95 189,94 0,01
WPDF KBC Papierów Dłużnych 203,03 203,70 -0,33
KBPI KBC Pieniężny 166,01 166,07 -0,04
W3FF KBC Stabilny 219,13 219,33 -0,09
KB60 KBC Globalny Akcyjny 109,68 109,43 0,23
KB81 KBC Zmiennej Alokacji 111,70 111,52 0,16
KB62 KBC Globalny Stabilny 114,86 114,99 -0,11
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 62,19 62,08 0,18
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 60,58 60,51 0,12
WAAL KBC ALFA SFIO (4) 2,45 2,46 -0,41
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 176,01 176,02 -0,01
PLOK PIONEER Lokacyjny 14,01 14,01 0,00
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 52,61 52,72 -0,21
PI11 PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO 114,35 114,29 0,05
PI12 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO 122,83 123,07 -0,20
PI15 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 10,42 10,44 -0,19
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 189,66 189,95 -0,15
PISI PIONEER Stabilnego Inwestowania 11,25 11,23 0,18
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 116,71 116,63 0,07
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 6,18 6,18 0,00
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 22,45 22,40 0,22
PIAS PIONEER Akcji Aktywna Selekcja 9,72 9,67 0,52
PI13 PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO 11,08 11,04 0,36
PIMI PIONEER MISS RP FIO 7,63 7,61 0,26
PIDS PIONEER Dynamicznych Spółek 14,25 14,18 0,49
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 42,43 42,37 0,14
PIAE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) 10,21 10,22 -0,10
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 38,48 38,26 0,58
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 62,74 62,51 0,37
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 38,60 38,29 0,81
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 71,83 71,05 1,10
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 11,02 11,03 -0,09
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 12,37 12,40 -0,24
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 11,13 11,13 0,00
PIA3 PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO 11,00 11,00 0,00
PIA4 PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. 9,95 9,95 0,00
PIEW PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. 10,31 10,33 -0,19
PI14 PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego 11,08 11,06 0,18
PI16 PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO 10,25 10,27 -0,19
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 14,34 14,21 0,91
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 13,14 13,11 0,23
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 7,93 7,87 0,76
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 8,45 8,42 0,36
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 8,12 8,03 1,12
PEWS PIONEER Europy Wschodniej 7,38 7,41 -0,40
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 16,25 16,25 0,00
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 8,37 8,40 -0,36
PIGO PIONEER Gotówkowy 11,30 11,30 0,00
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 15,70 15,68 0,13
PITP PIONEER SFIO TP 24,82 24,85 -0,12
PKCP PKO Stabilnego Wzrostu 135,85 135,89 -0,03
PKCZ PKO Zrównoważony 117,08 116,99 0,08
PKCA PKO Akcji 292,69 292,04 0,22
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 139,75 140,11 -0,26
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 125,81 125,89 -0,06
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 103,63 103,36 0,26
SUPA SUPERFUND A 749,84 743,33 0,88
SUAD SUPERFUND A USD 233,09 231,89 0,52
SUAE SUPERFUND A EURO 180,52 179,27 0,70
SUPB SUPERFUND B 848,03 837,39 1,27
SUBD SUPERFUND B USD 263,62 261,24 0,91
SUBE SUPERFUND B EURO 204,16 201,95 1,09
SUPC SUPERFUND C 744,39 732,83 1,58
SUCD SUPERFUND C USD 231,40 228,62 1,22
SUCE SUPERFUND C EURO 179,21 176,73 1,40
SUPG SUPERFUND GoldFuture PLN 808,83 799,72 1,14
SUP4 SUPERFUND GoldFuture USD 251,43 249,48 0,78
SUP3 SUPERFUND GoldFuture EUR 194,72 192,87 0,96
SUPP SUPERFUND Płynnościowy PLN 1361,75 1361,76 0,00
SUP2 SUPERFUND Płynnościowy USD 423,31 424,82 -0,36
SUP1 SUPERFUND Płynnościowy EUR 327,83 328,41 -0,18
SUAL SUPERFUND AKCJI 708,56 712,66 -0,58
SAE1 SUPERFUND AKCJI USD 220,26 222,32 -0,93
SAEU SUPERFUND AKCJI EUR 170,58 171,87 -0,75
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 76,98 76,02 1,26
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 23,93 23,72 0,89
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 18,53 18,33 1,09
STPP SUPERFUND TREND PLUS POW ST 74,67 73,73 1,27
STAA SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD 23,21 23,00 0,91
STPA SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR 17,98 17,78 1,12
STPB SUPERFUND TREND PLUS POW INT 75,90 74,94 1,28
STBH SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 23,59 23,38 0,90
STBG SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 18,27 18,07 1,11
STPC SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 75,21 74,25 1,29
STPE SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 23,38 23,16 0,95
STPD SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 18,11 17,91 1,12
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 85,41 84,31 1,30
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 26,55 26,30 0,95
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 20,56 20,33 1,13
SKE2 SKOK SFIO Etyczny 2 96,61 96,25 0,37
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 141,51 141,50 0,01
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 86,26 86,25 0,01
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 114,00 113,68 0,28
SKGO SKOK Subfundusz Gotówkowy 112,43 112,45 -0,02
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 160,69 160,76 -0,04
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 131,22 131,16 0,05
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 117,90 117,97 -0,06
FOAK BNP PARIBAS FIO AKCJI 118,16 118,08 0,07
FOSW BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU 130,01 130,09 -0,06
KH1A Legg Mason Strateg FIO (A) 235,22 234,98 0,10
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 344,70 343,37 0,39
NOAA Noble Fund Akcji 122,04 121,70 0,28
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Spółek 73,42 73,05 0,51
NOGR Noble Fund Global Return 117,17 117,11 0,05
NOMA Noble Fund Mieszany 132,02 131,36 0,50
NOSA Noble Fund Skarbowy 128,92 129,01 -0,07
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 120,14 120,10 0,03
NOTI Noble Fund Timingowy 136,47 136,00 0,35
NOAF Noble Fund Africa 71,44 71,89 -0,63
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 128,76 128,68 0,06
QUSE QUERCUS Selektywny 128,48 128,30 0,14
QUAG QUERCUS Agresywny 151,40 150,76 0,42
QUBT QUERCUS Bałkany i Turcja 140,84 140,56 0,20
QURO QUERCUS Rosja 92,16 91,32 0,92
QULE QUERCUS lev 96,50 95,87 0,66
QUSH QUERCUS short 88,53 88,84 -0,35
QUGL QUERCUS Gold lev 97,44 98,14 -0,71
QUGS QUERCUS Gold short 98,29 97,88 0,42
QUOL QUERCUS Oil lev 84,68 82,91 2,13
QUOS QUERCUS Oil short 99,55 100,59 -1,03
QUWL QUERCUS Wheat lev 126,39 121,29 4,20
QUWS QUERCUS Wheat short 82,73 84,42 -2,00
SYMBOL FUNDUSZ: 21-03 20-03 Zmiana dzienna %
SEB3 NOVO FIO Akcji 201,37 203,05 -0,83
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 212,65 213,04 -0,18
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 188,91 189,96 -0,55
UNIO UniKORONA Obligacje Sub 311,00 311,35 -0,11
UNIZ UniKORONA Zrównoważony Sub 286,37 287,54 -0,41
UNIA UniKORONA Akcje Sub 182,55 183,35 -0,44
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 19-03 18-03 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND DIV (EUR) 309,66 308,02 0,53
KB14 HIGH INTEREST KAP (EUR) 2099,72 2092,29 0,36
KB15 HIGH INTEREST DIV (EUR) 416,44 414,96 0,36
KB16 CAPITAL FUND KAP (EUR) 831,74 827,51 0,51
KB18 EMERGING MARKETS KAP (USD) 2041,68 2045,02 -0,16
KB19 EMERGING MARKETS DIV (USD) 688,50 689,63 -0,16
KB20 CORPORATES EURO KAP (EUR) 761,03 760,04 0,13
KB21 CORPORATES EURO DIV (EUR) 390,13 389,62 0,13
KB22 EURO CANDIDATES KAP (EUR) 948,63 942,82 0,62
KB23 EURO CANDIDATES DIV (EUR) 476,14 473,22 0,62
KB24 CONVERTIBLES KAP (EUR) 680,72 678,58 0,32
KB25 CONVERTIBLES DIV (EUR) 553,06 551,31 0,32
KB26 INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) 884,53 886,28 -0,20
KB27 INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) 658,11 659,41 -0,20
KB28 EUROPE KAP (EUR) 237,61 236,99 0,26
KB29 EUROPE DIV (EUR) 113,30 113,01 0,26
KB30 CORPORATE USD KAP (USD) 978,66 976,58 0,21
KB31 CORPORATE USD DIV (USD) 519,87 518,77 0,21
KB33 CENTRAL EUROPE KAP (EUR) 895,37 896,62 -0,14
KB32 CENTRAL EUROPE DIV (EUR) 487,98 488,66 -0,14

4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

amp/ mra/

d2dsstm
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d2dsstm