Trwa ładowanie...
d343ize

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

Share
d343ize

13.03. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 12-03 11-03 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 16,14 16,41 -1,65
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 15,81 15,89 -0,50
AIFO AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A 18,88 18,89 -0,05
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 7,45 7,49 -0,53
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 15,35 15,35 0,00
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 9,97 10,02 -0,50
AIMŚ AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A 8,11 8,27 -1,93
AIPA AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A 6,13 6,22 -1,45
AIPS AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B 9,42 9,43 -0,11
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 14,70 14,71 -0,07
AIPZ AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A 7,33 7,44 -1,48
AIP5 AMPLICO Sub Lokacyjny kat A 13,63 13,62 0,07
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 7,45 7,52 -0,93
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C 8,15 8,23 -0,97
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C 6,79 6,88 -1,31
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C 5,70 5,73 -0,52
AIP1 AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C 10,05 10,04 0,10
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C 11,87 11,94 -0,59
AI3B AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C 8,78 8,80 -0,23
AI3C AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B 8,80 8,82 -0,23
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 27,80 27,98 -0,64
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 32,46 32,86 -1,22
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 29,10 29,21 -0,38
CUOB Aviva Investors Obligacji 211,95 211,90 0,02
CUOK Aviva Investors Ochrony Kap. Plus 165,77 166,52 -0,45
CUPA Aviva Investors Polskich Akcji 431,54 439,02 -1,70
DWZR INVESTOR FIO Zrównoważony kat A 385,69 391,15 -1,40
DWZ2 INVESTOR FIO Zrównoważony kat I 403,89 409,60 -1,39
DWZ3 INVESTOR FIO Zrównoważony kat P 448,87 455,19 -1,39
DWDP INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A 288,42 288,38 0,01
DWD2 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I 291,18 291,13 0,02
DWD3 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P 300,51 300,46 0,02
DWAK INVESTOR FIO ADS kat A 374,55 379,30 -1,25
DWA2 INVESTOR FIO ADS kat I 399,02 404,06 -1,25
DWA3 INVESTOR FIO ADS kat P 442,65 448,22 -1,24
DWA+ INVESTOR FIO Akcji 201,98 205,71 -1,81
DWRP INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A 226,10 226,07 0,01
DWR2 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I 227,77 227,74 0,01
DWR3 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P 232,49 232,45 0,02
DWEM INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A 26,09 26,30 -0,80
DWE2 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I 28,28 28,50 -0,77
DWE3 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P 29,72 29,96 -0,80
D25M INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A 250,32 253,77 -1,36
D252 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I 269,71 273,42 -1,36
D253 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P 303,45 307,61 -1,35
DWMS INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. 47,98 48,73 -1,54
DWP1 INVESTOR BRIC kat A 57,56 57,81 -0,43
BRI2 INVESTOR BRIC kat I 59,81 60,07 -0,43
BRI3 INVESTOR BRIC kat P 63,57 63,85 -0,44
DWP2 INVESTOR Nieruchomości i Bud 57,90 58,13 -0,40
DWP3 INVESTOR Zmian Klimatycznych 64,61 65,66 -1,60
DWP4 INVESTOR Infrastruktury i Info 71,73 72,96 -1,69
DWP6 INVESTOR Gotówkowy 125,73 125,72 0,01
DWP7 INVESTOR Gold Otwarty kat A 147,92 147,00 0,63
GOL2 INVESTOR Gold Otwarty kat I 153,14 152,19 0,62
GOL3 INVESTOR Gold Otwarty kat P 162,84 161,82 0,63
DWP8 INVESTOR Agrobiznes 184,95 184,51 0,24
DWP9 INVESTOR Rosja 115,93 118,37 -2,06
DW01 INVESTOR Turcja 144,66 143,63 0,72
DW02 INVESTOR Indie i Chiny 166,51 167,50 -0,59
DW03 INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących 129,87 130,24 -0,28
DW04 INVESTOR Ameryka Łacińska 137,70 134,50 2,38
WABE KBC BETA SFIO 209,36 212,34 -1,40
WAGA KBC GAMMA SFIO 222,48 222,49 0,00
KBDL KBC DELTA SFIO 117,66 117,79 -0,11
KBPA KBC Portfel Akcyjny 84,70 86,09 -1,61
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 148,70 148,83 -0,09
KBPY KBC Portfel Pieniężny 146,51 146,54 -0,02
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 81,23 82,66 -1,73
KBCA KBC Akcyjny 86,82 88,18 -1,54
KBAK KBC Aktywny 199,79 201,58 -0,89
WPDF KBC Papierów Dłużnych 204,09 204,23 -0,07
KBPI KBC Pieniężny 170,16 170,17 -0,01
W3FF KBC Stabilny 228,22 229,91 -0,74
KB60 KBC Globalny Akcyjny 105,35 105,14 0,20
KB81 KBC Zmiennej Alokacji 113,15 114,65 -1,31
KB62 KBC Globalny Stabilny 115,64 115,58 0,05
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 78,72 80,10 -1,72
WAAL KBC ALFA SFIO (4) 2,53 2,53 0,00
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 180,33 180,32 0,01
PPIE PIONEER Pieniężny Plus FIO 10,15 10,15 0,00
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 52,90 52,93 -0,06
PI12 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO 125,10 125,21 -0,09
PI15 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 10,74 10,74 0,00
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 191,52 192,64 -0,58
PISI PIONEER Stabilnego Inwestowania 11,91 11,99 -0,67
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 121,46 122,75 -1,05
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 23,52 23,88 -1,51
PIAS PIONEER Akcji Aktywna Selekcja 10,98 11,15 -1,52
PI13 PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO 11,13 11,17 -0,36
PIMI PIONEER MISS RP FIO 9,29 9,44 -1,59
PIDS PIONEER Dynamicznych Spółek 16,60 16,86 -1,54
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 43,99 43,89 0,23
PIAE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) 10,40 10,41 -0,10
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 43,86 44,14 -0,63
PI06 PIONEER Akcji Europejskich (EUR) 10,37 10,47 -0,96
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 60,06 59,96 0,17
PI07 PIONEER Obl. Dolar. Plus (USD) 19,69 19,69 0,00
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 40,41 40,32 0,22
PI08 PIONEER Zrównoważony US FIO (USD) 13,25 13,24 0,08
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 79,61 79,45 0,20
PI09 PIONEER Akcji Amerykańskich (USD) 26,09 26,09 0,00
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 11,00 11,04 -0,36
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 12,42 12,45 -0,24
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 10,92 10,94 -0,18
PIA3 PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO 11,10 11,12 -0,18
PIA4 PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. 9,74 9,77 -0,31
PIEW PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. 9,83 9,84 -0,10
PI14 PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego 11,93 11,93 0,00
PI16 PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO 10,27 10,29 -0,19
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 14,81 14,92 -0,74
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 13,60 13,71 -0,80
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 7,23 7,35 -1,63
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 10,08 10,17 -0,88
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 8,32 8,43 -1,30
PEWS PIONEER Akcji Europy Wschodniej 5,72 5,79 -1,21
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 16,73 16,75 -0,12
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 7,81 7,83 -0,26
PIRE PIONEER WiD Rynku Europejskiego 10,24 10,27 -0,29
PIGO PIONEER Gotówkowy 11,58 11,58 0,00
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 16,46 16,52 -0,36
PITP PIONEER SFIO TP 25,86 26,03 -0,65
PKCP PKO Stabilnego Wzrostu 141,38 141,96 -0,41
PKCZ PKO Zrównoważony 122,36 123,31 -0,77
PKCA PKO Akcji 318,90 323,73 -1,49
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 144,89 144,77 0,08
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 128,74 129,57 -0,64
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 106,24 108,08 -1,70
PZMS PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 51,81 52,84 -1,95
PZNE PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) 47,80 48,31 -1,06
PZOA PZU FIO Energia Medycyna Ekologia 93,97 94,32 -0,37
PZBI PZU SEJF+ 59,22 59,21 0,02
SUBE SUPERFUND B EURO 199,29 200,13 -0,42
SUPB SUPERFUND B 842,81 843,97 -0,14
SUBD SUPERFUND B USD 276,26 277,17 -0,33
SAEU SUPERFUND AKCJI EUR 188,13 191,93 -1,98
SUAL SUPERFUND AKCJI 795,60 809,39 -1,70
SAE1 SUPERFUND AKCJI USD 260,78 265,82 -1,90
SUP5 SUPERFUND AKCYJNY 97,70 99,32 -1,63
SUP6 SUPERFUND ALTERNATYWNY 106,66 107,80 -1,06
SUCE SUPERFUND C EURO 171,12 171,89 -0,45
SUPC SUPERFUND C 723,68 724,86 -0,16
SUCD SUPERFUND C USD 237,21 238,06 -0,36
SUP3 SUPERFUND GoldFuture EUR 157,50 157,59 -0,06
SUPG SUPERFUND GoldFuture PLN 666,08 664,57 0,23
SUP4 SUPERFUND GoldFuture USD 218,33 218,26 0,03
SUP7 SUPERFUND OBLIGACYJNY 100,90 100,96 -0,06
SUP8 SUPERFUND PIENIĘŻNY 100,78 100,80 -0,02
SUP1 SUPERFUND Płynnościowy EUR 337,15 338,18 -0,30
SUPP SUPERFUND Płynnościowy PLN 1425,82 1426,15 -0,02
SUP2 SUPERFUND Płynnościowy USD 467,36 468,37 -0,22
SUAE SUPERFUND RED EURO 190,09 191,18 -0,57
SUPA SUPERFUND RED 803,87 806,23 -0,29
SUAD SUPERFUND RED USD 263,49 264,78 -0,49
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 18,02 18,10 -0,44
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 76,22 76,32 -0,13
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 24,98 25,06 -0,32
STBG SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 17,79 17,86 -0,39
STPB SUPERFUND TREND PLUS POW INT 75,22 75,33 -0,15
STBH SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 24,66 24,74 -0,32
STPD SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 17,64 17,72 -0,45
STPC SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 74,61 74,71 -0,13
STPE SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 24,46 24,54 -0,33
STPA SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR 17,50 17,57 -0,40
STPP SUPERFUND TREND PLUS POW ST 74,01 74,11 -0,13
STAA SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD 24,26 24,34 -0,33
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 20,47 20,56 -0,44
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 86,57 86,69 -0,14
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 28,38 28,47 -0,32
FOAK BNP PARIBAS FIO AKCJI 127,60 129,65 -1,58
FOSW BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU 133,08 133,86 -0,58
KH1A Legg Mason Strateg FIO (A) 251,22 253,64 -0,95
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 386,14 391,16 -1,28
NOAA Noble Fund Akcji 129,13 130,46 -1,02
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Spółek 90,86 92,72 -2,01
NOGR Noble Fund Global Return 119,09 118,80 0,24
NOMA Noble Fund Mieszany 144,59 146,20 -1,10
NOSA Noble Fund Skarbowy 131,05 131,05 0,00
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 136,16 136,56 -0,29
NOTI Noble Fund Timingowy 136,48 138,08 -1,16
NOAF Noble Fund Africa and Frontier 62,68 62,75 -0,11
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 132,82 132,79 0,02
QUST QUERCUS Stabilny 102,87 103,03 -0,16
QUSE QUERCUS Selektywny 139,77 140,51 -0,53
QUAG QUERCUS Agresywny 166,79 169,58 -1,65
QUBT QUERCUS Turcja 79,72 80,59 -1,08
QURO QUERCUS Rosja 66,83 68,76 -2,81
QULE QUERCUS lev 90,17 93,31 -3,37
QUSH QUERCUS short 84,38 83,01 1,65
QUGL QUERCUS Gold 62,13 61,28 1,39
SYMBOL FUNDUSZ: 13-03 12-03 Zmiana dzienna %
SEB3 NOVO FIO Akcji 203,29 203,50 -0,10
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 214,16 213,93 0,11
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 189,33 189,44 -0,06
UNIO UniKorona Obligacje Sub 314,15 313,78 0,12
UNIZ UniKorona Zrównoważony Sub 299,75 300,68 -0,31
UNIA UniKorona Akcje Sub 194,05 194,76 -0,36

| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 11-03 | 10-03 | Zmiana dzienna % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 292,65 | 292,65 | 0,00 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1881,06 | 1879,97 | 0,06 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 358,93 | 358,73 | 0,06 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 804,12 | 803,99 | 0,02 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1973,35 | 1974,12 | -0,04 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 632,61 | 632,86 | -0,04 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 804,43 | 804,27 | 0,02 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 400,81 | 400,73 | 0,02 |
| KB90 | CORPORATES EURO KAP (PLN) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB22 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 928,02 | 926,62 | 0,15 |
| KB23 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 455,98 | 455,30 | 0,15 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 719,49 | 719,79 | -0,04 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 573,20 | 573,44 | -0,04 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 902,52 | 904,42 | -0,21 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 664,80 | 666,19 | -0,21 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 246,73 | 246,82 | -0,04 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 114,55 | 114,59 | -0,03 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 987,57 | 987,79 | -0,02 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 509,15 | 509,26 | -0,02 |
| KB91 | CORPORATE USD KAP (PLN))
| 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB33 | EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 834,98 | 837,62 | -0,32 |
| KB32 | EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 435,64 | 437,02 | -0,32 |

4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ mra/

d343ize

Podziel się opinią

Share
d343ize
d343ize