Trwa ładowanie...
d37b0fy

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

Share
d37b0fy

07.12. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 6-12 5-12 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 14,46 14,76 -2,03
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 13,90 13,99 -0,64
AIFO AMPLICO FIO Obligacji kat A 16,77 16,76 0,06
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 6,82 6,90 -1,16
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 13,59 13,58 0,07
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 10,52 10,67 -1,41
AIMŚ AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A 5,90 5,97 -1,17
AIPA AMPLICO Sub Akcji Plus kat A 5,40 5,51 -2,00
AIPS AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA 9,07 9,13 -0,66
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 13,12 13,11 0,08
AIPZ AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A 5,99 6,06 -1,16
AIP5 AMPLICO Sub Lokacyjny kat A 12,60 12,60 0,00
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 8,75 8,95 -2,23
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C 7,92 7,98 -0,75
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C 7,78 7,89 -1,39
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Europejskich C 4,48 4,49 -0,22
AIP1 AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C 10,19 10,13 0,59
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C 11,73 11,75 -0,17
AI3B AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C 7,26 7,30 -0,55
AI3C AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B 7,29 7,33 -0,55
ALOB Allianz Obligacji Plus FIO 140,32 140,63 -0,22
ALSW Allianz Stabilnego Wzrostu FIO 124,06 125,38 -1,05
ALAK Allianz Akcji FIO 154,27 156,52 -1,44
ALPI Allianz Pieniężny FIO 130,35 130,34 0,01
ALWA Allianz Polskich Oblig. Skarb FIO 114,25 114,46 -0,18
ALAA Allianz Aktywnej Alokacji FIO 118,39 119,05 -0,55
ALBU Allianz Selektywny FIO 86,06 87,61 -1,77
ALMS Allianz Małych i Średnich Spółek 97,66 99,63 -1,98
ALPL Allianz Akcji Plus 89,34 91,55 -2,41
ALBR Allianz BRIC EUR 53,24 52,97 0,51
ALAR Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR 64,06 64,11 -0,08
ALAJ Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR 103,18 104,25 -1,03
ALAE Allianz Akcji Europejskich EUR 96,50 96,84 -0,35
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 23,74 24,01 -1,12
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 28,81 29,37 -1,91
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 24,88 25,05 -0,68
CAPA BPH Akcji Globalny Sub 131,85 132,15 -0,23
CAPO BPH Selektywny 110,51 110,26 0,23
CARP BPH Obligacji 2 Sub 2823,15 2824,03 -0,03
CARS BPH Akcji Sub 243,29 247,79 -1,82
CADP BPH Obligacji 1 Sub 244,78 244,85 -0,03
CAZR BPH Aktyw. Zarządz. Sub 1,91 1,93 -1,04
CAAM BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub 35,38 35,87 -1,37
CAEU BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub 58,91 60,30 -2,31
CASK BPH Skarbowy Sub 31,30 31,30 0,00
CAEZ BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub 1,31 1,32 -0,76
CASW BPH Stabilnego Wzrostu Sub 14,84 14,93 -0,60
CADZ BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub 12,16 12,19 -0,25
CASP BPH SFIO Total Profit 1097,92 1097,62 0,03
CAZS BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub 146,82 148,09 -0,86
CUOB Aviva Investors Obligacji 186,13 186,38 -0,13
CUOK Aviva Investors Ochrony Kap. Plus 152,61 153,27 -0,43
CUPA Aviva Investors Polskich Akcji 322,39 327,05 -1,42
DWZR INVESTOR FIO Zrównoważony kat A 290,68 293,88 -1,09
DWZ2 INVESTOR FIO Zrównoważony kat I 301,69 304,89 -1,05
DWZ3 INVESTOR FIO Zrównoważony kat P 323,77 326,95 -0,97
DWDP INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A 258,14 258,35 -0,08
DWD2 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I 260,26 260,47 -0,08
DWD3 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P 265,46 265,67 -0,08
DWAK INVESTOR FIO ADS kat A 327,35 332,72 -1,61
DWA2 INVESTOR FIO ADS kat I 344,32 349,68 -1,53
DWA3 INVESTOR FIO ADS kat P 368,51 373,86 -1,43
DWA+ INVESTOR FIO Akcji 136,34 138,41 -1,50
DWRP INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A 207,76 207,74 0,01
DWR2 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I 208,91 208,88 0,01
DWR3 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P 211,43 211,40 0,01
DWEM INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A 20,75 20,88 -0,62
DWE2 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I 22,11 22,23 -0,54
DWE3 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P 22,82 22,94 -0,52
D25M INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A 144,20 146,42 -1,52
D252 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I 155,70 157,91 -1,40
D253 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P 172,13 174,34 -1,27
DWMS INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. 37,56 38,27 -1,86
DWP1 INVESTOR BRIC kat A 66,77 68,07 -1,91
BRI2 INVESTOR BRIC kat I 68,13 69,44 -1,89
BRI3 INVESTOR BRIC kat P 69,34 70,64 -1,84
DWP2 INVESTOR Nieruchomości i Bud 55,34 55,83 -0,88
DWP3 INVESTOR Zmian Klimatycznych 53,78 54,11 -0,61
DWP4 INVESTOR Infrastruktury i Info 48,58 49,25 -1,36
DWP6 INVESTOR Gotówkowy 117,42 117,40 0,02
DWP7 INVESTOR Gold kat A 218,34 218,75 -0,19
GOL2 INVESTOR Gold kat I 221,40 221,80 -0,18
GOL3 INVESTOR Gold kat P 224,67 225,06 -0,17
DWP8 INVESTOR Agrobiznes 168,48 167,42 0,63
DWP9 INVESTOR Rosja 158,29 166,98 -5,20
DW01 INVESTOR Turcja 158,37 160,88 -1,56
DW02 INVESTOR Indie i Chiny 171,56 172,41 -0,49
DW03 INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących 133,64 135,31 -1,23
DW04 INVESTOR Ameryka Łacińska 172,56 173,17 -0,35
INGA ING Subf. Akcji kat. A P S I K F 217,72 222,00 -1,93
IN22 ING Subf. Akcji kat. E 267,26 272,50 -1,92
INCI ING FIO Chiny i Indie USD 79,15 79,44 -0,37
INZD ING FIO Chiny i Indie USD (USD) 23,68 23,87 -0,82
INGG ING Subf. Gotówkowy kat A E F P 231,01 230,95 0,03
INGO ING Subf. Obligacji kat A P S I K F 230,97 231,27 -0,13
IN24 ING Subf. Obligacji kat. E 242,70 243,00 -0,12
ISM9 ING SUBF Ochrony Kapitału 90 A P S 102,75 102,81 -0,06
INRO ING FIO Rosja EUR 15,47 15,91 -2,78
INZE ING FIO Rosja EUR (EUR) 69,17 71,25 -2,92
INSP ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY A P S 58,94 59,77 -1,39
INGE ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F 208,74 210,33 -0,76
IN25 ING Subf. St. Wzrostu kat. E 233,41 235,18 -0,75
IN26 ING Subf. St. Wzrostu kat. T 217,52 219,17 -0,75
INGZ ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F 233,42 236,13 -1,15
IN23 ING Subf. Zrównoważony kat. E 284,06 287,34 -1,14
INGC ING Subf. SMS 114,46 116,07 -1,39
INBN ING SUBF ŚRODKOWOE BUD I NIER A P S 40,52 40,95 -1,05
INSF ING SUBF ŚRODKOWOE S.FIN. A P S 46,56 47,31 -1,59
ISWP ING SUBF ŚRODKOWOE SEK WZRO A P S 112,34 113,64 -1,14
INSM ING SUBF ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. A P S 49,40 49,99 -1,18
IN14 ING Ameryki Łacińskiej 90,93 91,08 -0,16
IN31 ING Ameryki Łacińskiej kat E 91,91 92,06 -0,16
IN33 ING SFIO Depozytowy 101,37 101,35 0,02
ING5 ING Europejski Sp. Dywidend 99,78 100,71 -0,92
IN16 ING Globalny Długu Korp 116,66 116,35 0,27
IN32 ING Globalny Długu Korp kat E 117,42 117,10 0,27
ING3 ING Globalny Sp. Dywidendowych 115,85 115,67 0,16
IN27 ING Globalny Sp. Dywi. kat E 117,09 116,91 0,15
IN21 ING Globalnych Możliwości 95,8 96,28 -0,50
IN11 ING Japonia 91,08 92,08 -1,09
IN12 ING Nowej Azji 100,16 100,98 -0,81
IN28 ING Nowej Azji kat E 101,24 102,06 -0,80
IN15 ING PD Rynków Wschodzących 114,69 115,15 -0,40
IN13 ING Rynków Wschodzących 93,53 94,60 -1,13
IN29 ING Rynków Wschodzących kat E 94,53 95,61 -1,13
ING6 ING Sektora Energii 105,17 105,17 0,00
ING4 ING Sp. Dywidendowych USA 114,72 114,13 0,52
IN18 ING VIP Fund Akcji Ryn Wsch. 88,60 89,64 -1,16
IN19 ING VIP Zrównoważony Fund Glob 98,56 99,07 -0,51
INA2 ING SFIO Akcji 2 260,91 264,92 -1,51
ING2 ING SFIO Obligacji 2 208,40 208,68 -0,13
WABE KBC BETA SFIO 189,65 192,93 -1,70
WAGA KBC GAMMA SFIO 201,35 201,31 0,02
KBDL KBC DELTA SFIO 100,95 100,96 -0,01
KBPA KBC Portfel Akcyjny 70,02 71,51 -2,08
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 128,43 128,41 0,02
KBPY KBC Portfel Pieniężny 131,96 131,93 0,02
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 50,70 51,34 -1,25
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 48,65 49,13 -0,98
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 48,65 49,13 -0,98
KBCA KBC Akcyjny 66,18 67,42 -1,84
KBAK KBC Aktywny 165,94 167,59 -0,98
WPDF KBC Papierów Dłużnych 177,78 177,77 0,01
KBPI KBC Pieniężny 156,83 156,82 0,01
W3FF KBC Stabilny 186,58 187,60 -0,54
KB60 KBC Globalny Akcyjny 101,72 100,93 0,78
KB62 KBC Globalny Stabilny 104,15 103,90 0,24
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 50,31 50,82 -1,00
OPNG OPERA NGO SFIO (4) 10,81 10,82 -0,09
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 166,75 166,72 0,02
PLOK PIONEER Lokacyjny 13,55 13,55 0,00
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 48,18 48,19 -0,02
PI11 PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO 109,76 109,70 0,05
PI12 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO 110,86 110,89 -0,03
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 175,75 176,99 -0,70
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 107,86 109,26 -1,28
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 5,80 5,92 -2,03
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 20,40 20,82 -2,02
PIAS PIONEER Akcji Aktywna Selekcja 7,63 7,81 -2,30
PI13 PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO 10,17 10,25 -0,78
PIMI PIONEER MISS RP FIO 6,30 6,40 -1,56
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 41,72 41,81 -0,22
PIAE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) 9,33 9,34 -0,11
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 33,22 33,50 -0,84
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 58,81 58,49 0,55
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 35,59 35,46 0,37
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 63,73 63,51 0,35
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 10,00 10,03 -0,30
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 11,72 11,75 -0,26
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 10,50 10,54 -0,38
PIA3 PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO 10,22 10,25 -0,29
PIA4 PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. 9,29 9,33 -0,43
PIEW PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. 9,44 9,47 -0,32
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 12,35 12,42 -0,56
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 11,49 11,56 -0,61
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 7,40 7,57 -2,25
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 6,69 6,72 -0,45
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 7,26 7,35 -1,22
PEWS PIONEER Europy Wschodniej 6,34 6,42 -1,25
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 13,65 13,66 -0,07
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 8,75 8,75 0,00
PIGO PIONEER Gotówkowy 10,67 10,67 0,00
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 13,15 13,11 0,31
PITP PIONEER SFIO TP 22,06 22,22 -0,72
PKCP PKO Stabilnego Wzrostu 120,46 121,16 -0,58
PKCZ PKO Zrównoważony 105,47 106,48 -0,95
PKCA PKO Akcji 257,13 260,92 -1,45
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 123,27 123,46 -0,15
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 111,45 112,15 -0,62
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 90,47 91,80 -1,45
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 82,92 82,91 0,01
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 24,80 24,92 -0,48
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 18,55 18,52 0,16
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 90,83 90,86 -0,03
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 27,17 27,31 -0,51
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 20,31 20,29 0,10
SKE2 SKOK SFIO Etyczny 2 85,54 86,98 -1,66
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 133,74 133,72 0,01
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 79,35 80,78 -1,77
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 115,61 116,55 -0,81
SKGO SKOK Subfundusz Gotówkowy 106,75 106,76 -0,01
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 148,41 148,55 -0,09
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 121,64 122,13 -0,40
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 107,69 107,85 -0,15
SKAA SKARBIEC Akcja 234,57 238,39 -1,60
SKAK SKARBIEC Kasa 296,45 296,42 0,01
SKAW SKARBIEC Waga 235,73 238,13 -1,01
FOAK BNP PARIBAS FIO AKCJI 102,08 103,05 -0,94
FOSW BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU 117,27 117,68 -0,35
KH1A Legg Mason Strateg FIO (A) 227,77 229,45 -0,73
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 306,16 311,43 -1,69
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 170,57 173,08 -1,45
MIZR MILLENNIUM Zrównoważony Sub 148,48 149,81 -0,89
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 125,52 126,30 -0,62
NOAA Noble Fund Akcji 101,22 102,67 -1,41
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Spółek 57,03 57,69 -1,14
NOGR Noble Fund Global Return 110,09 109,81 0,25
NOMA Noble Fund Mieszany 103,95 104,62 -0,64
NOSA Noble Fund Skarbowy 121,69 121,70 -0,01
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 103,86 104,32 -0,44
NOTI Noble Fund Timingowy 108,85 110,70 -1,67
NOAF Noble Fund Africa 76,24 76,33 -0,12
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 120,12 120,09 0,02
QUSE QUERCUS Selektywny 108,41 108,62 -0,19
QUAG QUERCUS Agresywny 116,07 117,56 -1,27
QUBT QUERCUS Bałkany i Turcja 99,64 101,31 -1,65
QURO QUERCUS Rosja 95,06 99,35 -4,32
QULE QUERCUS lev 86,20 90,12 -4,35
QUSH QUERCUS short 98,29 96,23 2,14
SYMBOL FUNDUSZ: 07-12 06-12 Zmiana dzienna %
SEB3 NOVO FIO Akcji 202,52 206,15 -1,76
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 202,48 202,41 0,03
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 188,99 191,33 -1,22
KHPŁ Korporacyjny SFIO 143093,80 143007,57 0,06
UNIO UniKORONA Obligacje Sub 272,59 272,80 -0,08
UNIZ UniKORONA Zrównoważony Sub 253,56 255,65 -0,82
UNIA UniKORONA Akcje Sub 161,22 163,23 -1,23
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz 199,48 200,68 -0,60
GTAK IDEA Akcji Subfundusz 163,28 165,66 -1,44
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 5-12 2-12 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND DIV (EUR) 302,01 300,96 0,35
KB14 HIGH INTEREST KAP (EUR) 1850,70 1849,55 0,06
KB15 HIGH INTEREST DIV (EUR) 382,97 382,73 0,06
KB16 CAPITAL FUND KAP (EUR) 789,49 787,70 0,23
KB18 EMERGING MARKETS KAP (USD) 1749,40 1743,67 0,33
KB19 EMERGING MARKETS DIV (USD) 618,28 616,22 0,33
KB20 CORPORATES EURO KAP (EUR) 650,31 648,33 0,31
KB21 CORPORATES EURO DIV (EUR) 345,78 344,71 0,31
KB22 EURO CANDIDATES KAP (EUR) 866,80 864,77 0,23
KB23 EURO CANDIDATES DIV (EUR) 449,44 448,38 0,24
KB24 CONVERTIBLES KAP (EUR) 604,01 603,30 0,12
KB25 CONVERTIBLES DIV (EUR) 500,34 499,75 0,12
KB26 INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) 772,61 760,15 1,64
KB27 INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) 586,35 576,88 1,64
KB28 EUROPE KAP (EUR) 214,25 213,72 0,25
KB29 EUROPE DIV (EUR) 105,26 105,00 0,25
KB30 CORPORATE USD KAP (USD) 888,48 886,54 0,22
KB31 CORPORATE USD DIV (USD) 488,43 487,36 0,22
KB33 CENTRAL EUROPE KAP (EUR) 749,67 743,37 0,85
KB32 CENTRAL EUROPE DIV (EUR) 429,25 425,64 0,85
SYMBOL FUNDUSZ KBC Global Partners: 30-11 16-11 Zmiana dzienna %
KB49 KBC KUPON 1 (7) 90,06 92,06 -2,17
KB50 KBC KUPON 2 (7) 88,70 90,05 -1,50
KB53 KBC HIMALAJA 1 (7) 94,50 95,87 -1,43
KB54 KBC KUPON 3 (7) 94,80 95,59 -0,83
KB55 KBC KUPON 4 (7) 88,62 89,90 -1,42
KB56 KBC BOOSTER 1 (7) 88,00 94,02 -6,40
KB58 KBC KUPONOWY 1 (7) 91,94 95,09 -3,31
KB59 KBC KUPON 5 (7) 98,40 100,27 -1,86
KB65 KBC KUPON 6 (7) 98,94 100,93 -1,97
KB66 KBC Reverse Klik 1 (7) 94,59 96,40 -1,88
KB77 KBC Super Dyskontowy 1 (7) 88,78 90,46 -1,86
KB78 KBC Kapital 1 (7) 99,21 100,74 -1,52

4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu 7) Fundusze wyceniane dwa razy w miesiącu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ mra/

d37b0fy

Podziel się opinią

Share
d37b0fy
d37b0fy