Trwa ładowanie...
Dom Maklerski BZ WBK
Gospodarka

Futures - odreagowanie wzrostowe

Otwarcie kontraktów wypadło wczoraj dokładnie 20 punktów ponad poziomem wtorkowego zamknięcia.
Share
Futures - odreagowanie wzrostowe
Źródło: WP.PL
d4krmuy

W zasadzie od kilku już sesji powielaliśmy identyczny scenariusz, wedle którego końcówki notowań na GPW odznaczały się słabością, gdy inwestorzy spodziewali się korekty za oceanem. Ta nie następowała, co z kolei determinowało wysoki poziom otwarcia na kolejnej sesji. Wczoraj było podobnie (jeśli chodzi o poziom otwarcia), jednak poranny atak byków nie został zanegowany (jak to zwykle bywało na poprzednich sesjach) przez sprzedających. Co więcej, bykom udało się nawet przedrzeć ponad zakres oporu Fibonacciego: 2133 - 2140 pkt. Warto jednak nadmienić, że w tym samym czasie kupujący na rynku kasowym próbowali pokonać podaż w rejonie analogicznej strefy oporu na WIG-u 20: 2140 - 2150 pkt. Niestety ten atak nie powiódł się bykom, gdyż niedźwiedzie w zdecydowany sposób skontrowały tutaj ich inicjatywę.

 Wykres FW20Z09 - skala dzienna
Źródło: Wykres FW20Z09 - skala dzienna

O kolejnych fazach środowej sesji trudno napisać coś interesującego, gdyż rynek zakotwiczył się w naprawdę wąskim przedziale cenowym. Z punktu widzenia kontraktów wystarczy jedynie wspomnieć, że zakres zmienności przez wiele godzin nie przekraczał tutaj 10 punktów. Bardzo sprawnie przebiegał natomiast proces rolowania kontraktów z wygasającej w piątek serii wrześniowej na serię grudniową (FW20Z09). Około godziny 14.00 LOP na serii grudniowej było już wyższy niż na FW20U09.

d4krmuy

Ostatecznie bykom udało się utrzymać wczoraj ponad zakresem przełamanej wcześniej strefy oporu: 2133 - 2140 pkt, co niewątpliwie świadczy o pewnej zmianie w strukturze układu sił na warszawskim parkiecie. Tak więc zamknięcie wrześniowej serii kontraktów uplasowało się na poziomie: 2147 pkt, co stanowiło ponad dwuprocentowy wzrost ich wartości.

Zgodnie z wczorajszą informacją, przedmiotem moich dzisiejszych analiz (również w komentarzach online) będzie już grudniowa seria kontraktów: FW20Z09. Z załączonego wykresu wynika, że na poprzednich sesjach ważną rolę odegrała tutaj strefa wsparcia: 2098 - 2107 pkt. W wymienionym obszarze cenowym koncentrują się bowiem projekcje harmonicznej formacji ABCD spełniającej zależność: 0.786AB = CD. Niezwykle charakterystycznym i istotnym obszarem wsparcia jest także przedział: 2055 - 2062 pkt. Tutaj z kolei znana nam już formacja ABCD spełnia zależność: AB = CD i dodatkowo w interesującym nas zakresie cenowym koncentruje się zniesienia 88.6% fali wzrostowej trwającej od 17 do 25 sierpnia (tym samym mamy tak naprawdę do czynienia z układem XABCD). Osobiście zakładałem, że niedźwiedziom uda się przetestować wskazany zakres i mniej więcej w tak określonym rejonie cenowym dojdzie do uformowania się lokalnego punktu zwrotnego. Warto nadmienić, że ten scenariusz może się jeszcze zrealizować, a probierzem jego
wiarygodności będzie to, jak zachowa się rynek w rejonie strefy oporu: 2204 - 2211 pkt. Jest to bowiem ważna zapora podażowa Fibonacciego, potwierdzona przebiegającą tutaj również górną linią Pitchforka. W przypadku zanegowania tej przeszkody układ techniczny wykresu zacząłby w jeszcze większym stopniu faworyzować obóz kupujących. Obserwację wspomnianego zakresu oporu powiązałbym z analogiczną strefą na WIG-u 20: 2202 - 2207 pkt. Można zatem przyjąć, że przełamanie wymienionych przedziałów cenowych wygenerowałoby tak naprawdę kolejny krótkoterminowy sygnał kupna. Osobiście spodziewam się jednak tutaj sporej presji podażowej, zatem tak określony cel wcale nie musi się okazać łatwym zadaniem dla byków. Nieco więcej o strategii na dzisiejszą sesją napiszę w swoim pierwszym komentarzu online.

Paweł Danielewicz
analityk techniczny
DM BZ WBK

| Dane prezentowane w niniejszym raporcie zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez DM BZ WBK S.A. za wiarygodne, jednakże DM BZ WBK S.A. nie może zagwarantować ich dokładności i pełności. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autora i nie powinny być inaczej interpretowane. Dom Maklerski BZ WBK S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na postawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody DM BZ WBK S.A. jest zabronione. |
| --- |

d4krmuy

Podziel się opinią

Share
d4krmuy
d4krmuy