Trwa ładowanie...
Dom Maklerski BZ WBK
Gospodarka

Futures: silna przecena i zatrzymanie na wsparciu: 2165 - 2172 pkt.

Otwarcie kontraktów wypadło wczoraj z luką hossy plasując się aż 28 punktów powyżej środowej ceny odniesienia. Byki przystąpiły do kontrataku z tak wielką determinacją, gdyż po raz kolejny indeksy za oceanem odnotowały silny wzrost.
Share
Wykres dzienny FW20U09
Wykres dzienny FW20U09Źródło: WP.PL
d467nij

Ponadto w czwartek świetne nastroje panowały także na rynkach azjatyckich, co dodatkowo zachęciło naszych kupujących do działania.

Z chwilą dotarcia kontraktów do obszaru zapory podażowej: 2274 - 2279 pkt. nastroje na rynku zmieniły się jednak diametralnie. Niedźwiedzie zaatakowały tutaj bowiem ze zdwojoną siłą, co w konsekwencji całkowicie zaskoczyło kupujących. Ostatecznie niedźwiedziom udało się wykreować prawie stupunktowy ruch spadkowy, który zatrzymał się dopiero w rejonie dolnej linii kanału trendowego i strefy cenowej Fibonacciego: 2165 - 2172 pkt. Poranna inicjatywa byków została zatem bardzo energicznie zablokowana, z powrotem przywołując niejako wątpliwości związane z bieżącą kondycją strony popytowej.

 Wykres dzienny FW20U09
Źródło: Wykres dzienny FW20U09

W końcowej fazie notowań, nawet pomimo coraz lepiej zachowujących się indeksów za oceanem, nasi rodzimi kupujący nie byli w stanie odpowiedzieć na czwartkowy atak podaży. Ostatecznie zatem zamknięcie wrześniowej serii kontraktów uplasowało się na poziomie: 2188 pkt., co stanowiło spadek ich wartości o 1.71%.

d467nij

Po raz kolejny okazało się, że warto analizować wykresy pod kątem układów harmonicznych (formacje ABCD, XABCD), gdyż wskazówki jakie napływają z tego typu obserwacji stanowią zazwyczaj cenne źródło informacji o rynku. Tak mniej więcej było właśnie wczoraj z obszarem cenowym: 2274 - 2279 pkt., gdzie koncentrowały się projekcje formacji ABCD. Nie ukrywam jednak, że patrząc na poranną siłę byków, potwierdzoną ogromnym wzrostem wolumenu obrotu na rynku kasowym wydawało mi się, że kupujący zdołają przetestować poziom cenowy na kontraktach: 2298 pkt. Jak pamiętamy wspomniany już układ fal ABCD spełniał tutaj silną zależność: AB = CD, co bezsprzecznie powinno być "dostrzeżone" przez rynek.

Fala wyprzedaży została jednak zainicjowana dokładnie z pułapu cenowego: 2274 - 2279 pkt., docierając w konsekwencji do ważnej zapory popytowej: 2165 - 2172 pkt. W swoich wczorajszych komentarzach online wielokrotnie eksponowałem znaczenie w/w przedziału wsparcia. Tak się bowiem ciekawie złożyło, że również na wykresie 60-minutowym FW20U09 w wymienionym rejonie cenowym przebiegały liczne (różnie poprowadzone) linie, potwierdzając niejako znaczenie tej strefy. Biorąc pod uwagę przebieg wczorajszej sesji za oceanem rzeczywiście tak się zdarzy, że na wykresie kontraktów uformuje się tutaj lokalny (intradayowy) punkt zwrotny. Można bowiem założyć, iż dzisiejsza sesja rozpocznie się od ruchu korygującego skalę wczorajszej przeceny. Osobiście nie traktowałbym na razie tej inicjatywy byków jako intradayowego sygnału kupna (odnośnie potencjalnych sygnałów kupna i strategii gry nieco więcej napiszę w swoim pierwszym komentarzu online).

Nie da się ukryć, że warszawski rynek odznacza się w tej chwili słabością. W tym kontekście wystarczy porównać WIG 20 z niemieckim DAX-em, czy też amerykańskim S&P500. Wskazane indeksy pokonały już bowiem (bądź przynajmniej naruszyły) swoje sierpniowe szczyty. Nam tymczasem jeszcze sporo brakuje, by zrealizować tak określony cel. Niemniej jednak zarówno DAX jak i S&P500 znalazły się obecnie w rejonach ważnych oporów Fibonacciego (DAX: 5582 - 5620 pkt., S&P500: 1045 - 1052 pkt.). Wydaje się zatem, że niezwykle ważna będzie właśnie dzisiejsza (zamykająca cały tydzień) sesja, gdyż jej przebieg może tak naprawdę zdeterminować styl i charakter przyszłotygodniowego handlu.

Paweł Danielewicz
analityk techniczny
DM BZ WBK

d467nij

| Dane prezentowane w niniejszym raporcie zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez DM BZ WBK S.A. za wiarygodne, jednakże DM BZ WBK S.A. nie może zagwarantować ich dokładności i pełności. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autora i nie powinny być inaczej interpretowane. Dom Maklerski BZ WBK S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na postawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody DM BZ WBK S.A. jest zabronione. |
| --- |

d467nij

Podziel się opinią

Share
d467nij
d467nij