Trwa ładowanie...
d1oqp8v
d1oqp8v
Dom Maklerski BZ WBK
Gospodarka

Futures - trend boczny

Wczorajsza sesja zakończyła się wzrostem do 2124 pkt.
Share
d1oqp8v

Dzień przebiegał pod znakiem oscylacji w ograniczonym zakresie, gdzie podaż pojawiała się w rejonie oporów na 2135-42 pkt., natomiast kupujący bronili wsparcia tuż nad 2100 pkt. Pozytywnie należy ocenić fakt, iż sesja zakończyła się wzrostem, ale trudno mówić o definitywnych rozstrzygnięciach. Cały czas jest przełamana linia trendu spadkowego, a to z kolei zwiększa prawdopodobieństwo kolejnego ataku na opory na 2142-43 pkt. W przypadku ich pokonania będę oczekiwał na test kluczowego oporu na 2166 pkt., Ewentualne przełamanie tej bariery będzie wskazywało na korekcyjnych charakter spadku i co za tym idzie będzie zapowiadało atak na szczyt na 2198 pkt. Wcześniej pewne znaczenie może odegrać poziom 2191 pkt. Najbliższe wsparcie znajduje się na 2105 pkt., a jego przełamanie będzie zapowiadało pogłębienie tendencji spadkowej poniżej wczorajszego minimum na 2102 pkt. W takim wypadku popyt winien pojawić się na 2084-86 pkt. W przypadku silniejszego ruchu dużą wagę będę przywiązywał do poziomu 2052 pkt.

 Wykres: FW20U09 60 min
Źródło: Wykres: FW20U09 60 min

Wczorajsza sesja upłynęła pod znakiem gry w trendzie bocznym, w myśl której warto było otwierać pozycje krótkie w rejonie oporów na 2135 i 2142 pkt. i zamykać czy wręcz otwierać od razu długie pozycje w rejonie 2107 pkt. Czy strategia ta może być skuteczna również i dziś? Obawiam się, że raczej nie, gdyż liczę, iż nastąpi wybicie. Trudno w dalszym ciągu zawyrokować, w którą stronę choć nieznacznie większe prawdopodobieństwo należy przypisać wybiciu w górę. Jeśli ktoś mimo wszystko będzie chciał otwierać krótkie pozycje w rejonie 2142-3 pkt., warto dość blisko ustawić zlecenie stop np. 2145 pkt. lub też w obawie przed pułapką powyżej 2166 pkt. Długie pozycje otwierałbym w rejonie 2105 pkt., a zlecenie obronne wystawiłbym na 2082 pkt.

d1oqp8v

Tomasz Jerzyk
analityk techniczny
DM BZ WBK SA

| Dane prezentowane w niniejszym raporcie zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez DM BZ WBK S.A. za wiarygodne, jednakże DM BZ WBK S.A. nie może zagwarantować ich dokładności i pełności. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autora i nie powinny być inaczej interpretowane. Dom Maklerski BZ WBK S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na postawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody DM BZ WBK S.A. jest zabronione. |
| --- |

d1oqp8v

Podziel się opinią

Share
d1oqp8v
d1oqp8v