Trwa ładowanie...
d3qt2py
d3qt2py
espi

FUTURIS S.A. - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzen...

FUTURIS S.A. - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FUTURIS S.A. w dniu 11 lutego 2014 roku (4/2014)
Share
d3qt2py
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2014
Data sporządzenia: 2014-02-12
Skrócona nazwa emitenta
FUTURIS S.A.
Temat
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FUTURIS S.A. w dniu 11 lutego 2014 roku
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd FUTURIS S.A. niniejszym informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 11 lutego 2014 roku co najmniej 5% głosów posiadali następujący akcjonariusze: 1. PCH CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie posiadająca 4.866.600 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1 stanowiących 11,34% w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 11 lutego 2014 roku i 2,66% w kapitale zakładowym oraz 5,17% w ogólnej liczbie głosów, 2. P.C.H. CAPITAL (CYPRUS) LTD. z siedzibą w Larnace posiadająca 75.415.325 akcji zwykłych na okaziciela stanowiących 87,89% w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 11 lutego 2014 roku i 41,16% w kapitale zakładowym oraz 40,10% w ogólnej liczbie głosów.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FUTURIS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
FUTURIS S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-854 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Jana Pawła II 23
(ulica) (numer)
22 416 28 93 22 252 15 51
(telefon) (fax)
biuro@futurissa.pl futurissa.pl
(e-mail) (www)
895-19-65-592 021129430
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-02-12 Andrzej Woxniakowski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3qt2py

Podziel się opinią

Share
d3qt2py
d3qt2py