Trwa ładowanie...
d1tqmc2
espi

G-ENERGY S.A. - Korekta raportu 14/2014 otrzymanie zawiadomienia o zwiększeniu udziału w ogólnej ...

G-ENERGY S.A. - Korekta raportu 14/2014 otrzymanie zawiadomienia o zwiększeniu udziału w ogólnej liczby głosów w spółce G-Energy S.A. (14/2014)
Share
d1tqmc2
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2014 K
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
G-ENERGY S.A.
Temat
Korekta raportu 14/2014 otrzymanie zawiadomienia o zwiększeniu udziału w ogólnej liczby głosów w spółce G-Energy S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd G-Energy S.A. informuje, że w zdaniu pierwszym raportu ESPI 14/2014 niewłaściwie wskazano akcjonariusza zwiększającego zaangażowanie w kapitale zakładowym Spółki. Jest: ?Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 01.07.2014r. do spółki wpłynęła informacja akcjonariusza SPECIOCUS LIMITED z siedzibą w Limassol następującej treści:? Powinno być :?Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 01.07.2014r. do Spółki wpłynęła informacja o zwiększeniu zaangażowania przez akcjonariusza Global Energy S.A. z siedzibą w Warszawie o następującej treści:? Pozostała treść raportu pozostaje bez zmian.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

G-ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
G-ENERGY S.A. Energetyka (ene)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-901 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Plac Defilad 1 lok 1308
(ulica) (numer)
22 379 62 80 22 256 28 68
(telefon) (fax)
biuro@genergy.pl
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-03 Grzegorz Figurski Prezes Zarządu Grzegorz Figurski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1tqmc2

Podziel się opinią

Share
d1tqmc2
d1tqmc2