Trwa ładowanie...
d3q6rwx
d3q6rwx
espi

G-ENERGY S.A. - Zawiadomienie od osoby zobowiązanej dotyczące transakcji na akcjach emitenta (33/ ...

G-ENERGY S.A. - Zawiadomienie od osoby zobowiązanej dotyczące transakcji na akcjach emitenta (33/2014)
Share
d3q6rwx

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 33 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | G-ENERGY S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie od osoby zobowiązanej dotyczące transakcji na akcjach emitenta | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki pod firmą G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, że w dniu 19 listopada 2014 roku Emitent otrzymał od osoby posiadającej dostęp do informacji poufnych, członka organu zarządzającego Emitenta pana Tomasza Bujaka, zawiadomienie przekazane w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2005 Nr 183 poz. 1538 ze zm.) o dokonanych przez tę osobę transakcjach na akcjach Emitenta zawiadomienie następującej treści: Niniejszym informuję, że od dnia objęcia stanowiska członka zarządu G-Energy SA (dalej "Emitent" lub "G-ENERGY) łączna wartość przeprowadzonych przeze mnie operacji na akcjach Emitenta w transakcjach sesyjnych zwykłych przekroczyła w dniu 18 listopada 2014 r. ustawową wartość wymagającą z mojej strony notyfikacji. Transakcje o których mowa powyżej odbywały się od dnia 13 listopada do dnia 18 listopada 2014 roku włącznie, a ich łączna wartość wyniosła 22.958 zł 41 groszy skutkując stanem posiadania akcji na dzień 18 listopada 2014 roku w
ilości 2.597 stanowiących 0,016 procent w kapitale i głosach na Walnym Zgromadzeniu G-ENERGY. W dniu 19 listopada 2014 roku Pan Tomasz Bujak nabył 156 akcji emitenta po cenie 2.51 za akcję zwiększając stan posiadania do 2.753. Średnia cena kupna wszystkich nabytych akcji emitenta wyniosła 2,57 zł za jedną akcję. W okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia złożenia niniejszego zawiadomienia członek Zarządu nie wyklucza dalszego nabywania lub zbywania akcji Spółki. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

G-ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
G-ENERGY S.A. Energetyka (ene)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-901 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Plac Defilad 1
(ulica) (numer)
22 247 84 53 22 256 28 68
(telefon) (fax)
biuro@genergy.pl www.genergy.pl
(e-mail) (www)
774 31 93 164 142684184
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-20 Tomasz Gutowski Prezes Zarządu Tomasz Gutowski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3q6rwx

Podziel się opinią

Share
d3q6rwx
d3q6rwx