Trwa ładowanie...
dn66v4g
dn66v4g
espi

GALVO - Raport miesięczny za październik 2014 roku. (19/2014) - EBI

GALVO - Raport miesięczny za październik 2014 roku. (19/2014)
Share
dn66v4g

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 19 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-13 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Raport miesięczny za październik 2014 roku. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd GALVO S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za październik 2014 r. 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym spółki, które w ocenie spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych. W październiku 2014 r. ceny srebra wykorzystywanego przez GALVO S.A. w procesach galwanicznych utrzymywały się na niskich poziomach cenowych. W opinii Zarządu utrzymywanie się stosunkowo niskich cen srebra w dłuższym okresie może mieć korzystny wpływ na wyniki finansowe Spółki w kolejnych miesiącach. Przychody netto ze sprzedaży w październiku 2014 r. osiągnęły poziom 866,5 tys. zł, podczas gdy w październiku 2013 r. wyniosły 829,3 tys. zł, co oznacza wzrost rdr o 4,5%. Przychody ze sprzedaży narastająco od stycznia do października 2014 r. wyniosły 7.936 tys. zł, wobec 7.052,5 tys. zł w tym samym okresie roku ubiegłego, co oznacza wzrost o 12,5%. W październiku Spółka realizowała głównie zlecenia dla klientów z branży
energetycznej i automotive, koncentrując się na realizacji zleceń wysokomarżowych, w miejsce zleceń tzw. masowych. Linia technologiczna do srebrzenia i niklowania detali o nietypowych dużych rozmiarach w niepowtarzalnych seriach była w pełni wykorzystywana. Ilość zleceń na tego typu usługi utrzymuje się na stabilnym poziomie. W październiku modernizacja oczyszczalni ścieków, wymiana jonitów. Uruchomiona w czerwcu nowa linia technologiczna wykorzystywana w dwóch procesach: cynkowania oraz stopowy cynk-nikiel jest coraz lepiej wykorzystywana. Pojawiają się wciąż nowe zlecenia. Realizowane są na niej zlecenia głównie od klientów z branży automotive. Kontynuowane są prace nad optymalizacją procesu od strony informatycznej. Dotychczasowa linia nr 1 wykorzystywana do cynkowania i niklowania była przygotowywana do modernizacji. Modernizacja ta pozwoli na uwolnienie dodatkowych mocy produkcyjnych. Decyzja o terminie modernizacja nie została jeszcze podjęta. Zarządu Spółki zakłada, że poprawa koniunktury będzie
sukcesywnie postępowała, a to powinno mieć pozytywny wpływ na wyniki Spółki w bieżącym roku. Zarząd prowadzi intensywną penetrację rynku motoryzacyjnego w poszukiwaniu zleceniodawców. 2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem. Raporty bieżące i okresowe opublikowane w systemie EBI w październiku 2014 roku: Raport bieżący nr 18/2014 z 14 października 2014 r. - Raport miesięczny za wrzesień 2014 roku. Raporty bieżące nie były publikowane w systemie ESPI w październiku 2014 roku. Raporty Spółki są publikowane na bieżąco na stronie internetowej spółki: www.galvo.pl, a także na stronach: www.newconnect.pl oraz www.gpwinfostrefa.pl. 3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem. W październiku kontynuowano prace nad optymalizacją procesu od strony informatycznej dla nowej linii technologicznej wykorzystywanej w dwóch procesach cynkowania oraz
stopowy cynk-nikiel. Spółka ma zamiar kupić system informatyczny do sterowania nową linią. 4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego. Do 14 grudnia 2014 r. Spółka opublikuje raport miesięczny za listopad 2014 r. Podstawa prawna: Pkt. 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Ryszard Szczepaniak Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dn66v4g

Podziel się opinią

Share
dn66v4g
dn66v4g