Trwa ładowanie...
d2uedbt
d2uedbt
espi

GANT - INFORMACJA O ZABEZPIECZENIU POWÓDZTWA (126/2014)

GANT - INFORMACJA O ZABEZPIECZENIU POWÓDZTWA (126/2014)
Share
d2uedbt

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 126 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-03 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | GANT | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | INFORMACJA O ZABEZPIECZENIU POWÓDZTWA | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd GANT DEVELOPMENT S.A. w upadłości likwidacyjnej, iż Sąd Okręgowy we Wrocławiu X Wydział Gospodarczy wydał postanowienie o zabezpieczeniu sprawy z powództwa GANT DEVELOPMENT (CYPRUS) LIMITED w Larnace przeciwko RAFAEL INVESTMENT Sp. z o.o. o ustalenie nieistnienia ewentualnie stwierdzenie nieważności uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki RAFAEL INVESTMENT Sp. z o.o. we Wrocławiu podjętej 7 lipca 2014r. i uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki RAFAEL INVESTMENT Sp. z o.o. we Wrocławiu podjętej 7 lipca
2014r. poprzez zawieszenie postępowania rejestrowego z wniosku Ireneusza Radaczyńskiego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej Wydział VI Gospodarczy KRS pod sygnaturą WR.VI NS Rej. KRS 17786 14 198 w przedmiocie wpisania zmian dotyczących zarządu tj. powołania Prezesa Zarządu Ireneusza Radaczyńskiego oraz prokurentów RAFAEL INVESTMENT Sp. z o.o. tj. powołania prokurenta samoistnego Marcina Radaczyńskiego. Zgodne z aktualnym odpisem z KRS osobami reprezentującymi spółkę RAFAEL INVESTMENT Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu jest Prezes Zarządu Krzysztof Brzeziński oraz Prokurent Samoistny Sławomir Skrzypek. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

GANT DEVELOPMENT SA
(pełna nazwa emitenta)
GANT Deweloperzy
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
59-220 Legnica
(kod pocztowy) (miejscowość)
Rynek 28
(ulica) (numer)
076 856 50 27 076 856 50 30
(telefon) (fax)
inwestor@gant.pl www.gant.pl
(e-mail) (www)
691-020-16-90 390453104
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-03 Marcin Kamiński Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2uedbt

Podziel się opinią

Share
d2uedbt
d2uedbt