Trwa ładowanie...
d3ehqx7
d3ehqx7
espi

GANT - Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki GANT DEVELOPMENT S.A. w dn...

GANT - Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki GANT DEVELOPMENT S.A. w dniu 18 kwietnia 2013 roku (35/2013)
Share
d3ehqx7

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 35 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-03-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GANT | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki GANT DEVELOPMENT S.A. w dniu 18 kwietnia 2013 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie § 38 ust. 1 pkt. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd GANT DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Legnicy przekazuje do publicznej wiadomości informację o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta na dzień 18 kwietnia 2013 roku, na godz.10.00, które odbędzie się w Hotelu MERCURE we Wrocławiu przy pl. Dominikańskim 1, w Sali konferencyjnej (ogłoszenie o zwołaniu NWZA w załączniku). Jednocześnie Zarząd informuje iż porządek obrad tego zgromadzenia jest tożsamy z porządkiem obrad NWZA zwołanego na dzień 16 kwietnia 2013. Krok powyższy spowodowany jest troską o uzyskanie 30 % kworum niezbędnego dla skutecznego podjęcia uchwał zawartych w porządku obrad. Wymóg uzyskania wysokiego kworum nie obowiązuje przy kolejnym zgromadzeniu z
analogicznym porządkiem obrad. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | ogloszenie_22.03.2013.pdf | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

GANT DEVELOPMENT SA
(pełna nazwa emitenta)
GANT Deweloperzy
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
59-220 Legnica
(kod pocztowy) (miejscowość)
Rynek 28
(ulica) (numer)
076 856 50 27 076 856 50 30
(telefon) (fax)
inwestor@gant.pl www.gant.pl
(e-mail) (www)
691-020-16-90 390453104
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-22 Karol Antkowiak Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ehqx7

Podziel się opinią

Share
d3ehqx7
d3ehqx7