Trwa ładowanie...
d1ngld1
d1ngld1
espi

GANT - Wykreślenie zastawu rejestrowego na certyfikatach inwestycyjnych (informacja poufna) (57/2...

GANT - Wykreślenie zastawu rejestrowego na certyfikatach inwestycyjnych (informacja poufna) (57/2012)
Share
d1ngld1
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 57 / 2012
Data sporządzenia: 2012-06-05
Skrócona nazwa emitenta
GANT
Temat
Wykreślenie zastawu rejestrowego na certyfikatach inwestycyjnych (informacja poufna)
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd GANT DEVELOPMENT S.A. informuje, iż w dniu 4 czerwca 2012 r. otrzymał zawiadomienie z Sądu Rejonowego we Wrocławiu, VII Wydział Gospodarczy ? Rejestru Zastawów o wykreśleniu zastawu rejestrowego wpisanego pod numerem 2301901, ustanowionego na 30.595 certyfikatach Gant Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z/s w Krakowie, w celu dobezpieczenia obligacji odsetkowych na okaziciela serii G, wyemitowanych na podstawie uchwały Emitenta z dnia 28 marca 2012 r., w związku z raportem bieżącym nr 23/2012 z dnia 6 kwietnia 2012 r. Podanie niniejszej informacji do wiadomości publicznej uzasadnione jest faktem, iż wykreślenie zastawu rejestrowego będące konsekwencją wykupu dobezpieczonych przez Emitenta ww. obligacji może mieć istotny wpływ na ocenę sytuacji finansowej Emitenta.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

GANT DEVELOPMENT SA
(pełna nazwa emitenta)
GANT Deweloperzy
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
59-220 Legnica
(kod pocztowy) (miejscowość)
Rynek 28
(ulica) (numer)
076 856 50 27 076 856 50 30
(telefon) (fax)
inwestor@gant.pl www.gant.pl
(e-mail) (www)
691-020-16-90 390453104
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-06-05 Andrzej Szornak Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ngld1

Podziel się opinią

Share
d1ngld1
d1ngld1