Trwa ładowanie...
d3wn6va
d3wn6va
espi

GANT - Zawarcie istotnej umowy (95/2014)

GANT - Zawarcie istotnej umowy (95/2014)
Share
d3wn6va

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 95 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-15 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | GANT | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie istotnej umowy | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Kancelaria Syndyków Piątkowski, Szczerbiński Sp.j. z siedzibą we Wrocławiu - Syndyk masy upadłości GANT DEVELOPMENT S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Legnicy, informuje, iż w dniu 14 lipca 2014 r. syndyk otrzymał dokument umowy zawartej w dniu 7 lipca 2014 roku we Wrocławiu w zwykłej formie pisemnej, pomiędzy GANT PMG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu a TERWAS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Biskupicach Podgórnych z której wynika, iż GANT PMG sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, zbyła całość praw i obowiązków wspólnika jako komplementariusza w spółce GANT PMG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 15 S.K.A. z siedzibą we Wrocławiu, na rzecz TERWAS sp. z o.o. z siedzibą w Biskupicach Podgórnych. W umowie GANT PMG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z
siedzibą we Wrocławiu reprezentował prokurent Marcin Radaczyński. Zgodnie jednak z art. 284 § 2 kodeksu spółek handlowych w okresie likwidacji nie może być ustanowiona prokura. W opinii syndyka wskazana wyżej umowa jest zatem nieważna. Podanie niniejszej informacji do wiadomości publicznej uzasadnione jest faktem, iż może mieć istotny wpływ na ocenę sytuacji finansowej Emitenta. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

GANT DEVELOPMENT SA
(pełna nazwa emitenta)
GANT Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
59-220 Legnica
(kod pocztowy) (miejscowość)
Rynek 28
(ulica) (numer)
076 856 50 27 076 856 50 30
(telefon) (fax)
gant@gant.pl www.gant.pl
(e-mail) (www)
691-020-16-90 390453104
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3wn6va

Podziel się opinią

Share
d3wn6va
d3wn6va