Trwa ładowanie...
d9kfq54

GASTEL ŻURAWIE S.A. - Przyjęcie do depozytu papierów wartościowych akcji serii F (103/2010)

GASTEL ŻURAWIE S.A. - Przyjęcie do depozytu papierów wartościowych akcji serii F (103/2010)

Share
d9kfq54

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 103 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GASTEL ŻURAWIE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Przyjęcie do depozytu papierów wartościowych akcji serii F | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Gastel Żurawie S.A. informuje, iż w dniu 28 grudnia 2010 roku otrzymał Uchwałę nr 888/10 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 27 grudnia 2010 roku, na podstawie której postanowiono przyjąć do depozytu papierów wartościowych 58.747.350 (pięćdziesiąt osiem milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki Gastel Żurawie S.A. o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda, oraz oznaczyć je kodem PLZRWZW00012, pod warunkiem podjęcia decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje spółki Gastel Żurawie S.A. oznaczone kodem PLZRWZW00012, przez spółkę prowadzącą ten rynek, z zastrzeżeniem, że zarejestrowanie akcji zwykłych na okaziciela serii F w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od dnia złożenia przez spółkę Gastel Żurawie S.A. w Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających podjęcie decyzji o wprowadzeniu tych akcji do
obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje spółki Gastel Żurawie oznaczone kodem PLZRWZW00012, przez spółkę prowadzącą ten rynek, nie wcześniej jednak niż we wskazanym w tej decyzji dniu wprowadzenia rejestrowanych akcji do obrotu na tym rynku. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d9kfq54

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-28 Grzegorz Żółcik Prezes Zarządu
2010-12-28 Piotr Guzowski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d9kfq54

Podziel się opinią

Share
d9kfq54
d9kfq54