Trwa ładowanie...
d3v3wlo

GASTEL ŻURAWIE S.A. - Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji serii F do obrotu na rynku regulowany...

GASTEL ŻURAWIE S.A. - Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym GPW (104/2010)

Share
d3v3wlo
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 104 / 2010
Data sporządzenia: 2010-12-29
Skrócona nazwa emitenta
GASTEL ŻURAWIE S.A.
Temat
Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym GPW
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Gastel Żurawie S.A. informuje o złożeniu w dniu 28 grudnia 2010 roku do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosku o wprowadzenie do obrotu w trybie zwykłym na rynku podstawowym 58.747.350 (pięćdziesiąt osiem milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda.Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji objętych przedmiotowym wnioskiem jest następstwem zatwierdzenia przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego w związku z dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym akcji serii F..Podstawa prawna: Regulamin GPW § 9 pkt. 1

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3v3wlo

| | | GASTEL ŻURAWIE Spółka Akcyjna | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | GASTEL ŻURAWIE S.A. | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 03-236 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Annopol | | 5 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 519 44 44 | | 22 519 44 45 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@gzsa.pl | | www.gastel-zurawie.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 9512032166 | | 017433674 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-29 Grzegorz Żółcik Prezes Zarządu
2010-12-29 Piotr Guzowski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3v3wlo

Podziel się opinią

Share
d3v3wlo
d3v3wlo