Trwa ładowanie...
d3sn27s
espi

GC INVESTMENT - Zmiana terminu publikacji raportów (48/2014) - EBI

GC INVESTMENT - Zmiana terminu publikacji raportów (48/2014)
Share
d3sn27s
NEW CONNECT
Raport EBI nr 48 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-12
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Zmiana terminu publikacji raportów
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd spółki GC Investment Spółka Akcyjna (?Spółka?) niniejszym podaje do publicznej wiadomości informację o zmianie terminów publikacji następujących raportów: a) skonsolidowanego raportu okresowego za I kwartał 2014 roku w zakresie rachunku przepływów pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej GC INVESTMENT S.A., b) skonsolidowanego raportu okresowego za II kwartał 2014 roku, c) raportu okresowego za 2013 rok (jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego) Nowy termin publikacji wszystkich raportów wymienionych w punktach od a) do c) powyżej ustala się na dzień 14 listopada 2014 roku. Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Dominik Staroń Prezes Zarządu
Tadeusz Pulter Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3sn27s

Podziel się opinią

Share
d3sn27s
d3sn27s