Trwa ładowanie...
d1pj884
d1pj884

GDDKiA ogłosiła dialog konkurencyjny ws. systemu poboru opłat drogowych

Warszawa, 15.12.2016 (ISBnews) - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) wszczęła postępowanie na operatora krajowego systemu poboru opłat drogowych w formie dialogu konkurencyjnego, podała Dyrekcja. GDDKiA przewiduje, że wyłoniony operator rozpocznie świadczenie usługi poboru e-myta 3 listopada 2018 r. i będzie ją świadczył przez 6 lat (tj. 72 miesiące).
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d1pj884

Przedmiotem zamówienia jest "Krajowy system poboru opłat wraz z czynnościami związanymi z poborem opłaty elektronicznej oraz z czynnościami związanymi z poborem opłaty za przejazd". Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału upływa 20 stycznia 2017 r. o godz. 11:00, podano w ogłoszeniu o zamówieniu.

"72 miesiące - jest to okres świadczenia usługi poboru opłat (której rozpoczęcie nastąpi w dniu 3 listopada 2018 roku). Okres obowiązywania umowy obejmował będzie również czas na przejęcie usług poboru opłat od dotychczasowego wykonawcy" - czytamy w ogłoszeniu.

Zamawiający przewiduje obowiązek wniesienia wadium w wysokości 30 mln zł.

d1pj884

"Ze względu na złożoność zamówienia nie można na tym etapie postępowania ustalić znaczenia kryteriów oceny ofert; w związku z tym, zamawiający podał kryteria oceny ofert w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego" - czytamy dalej.

"Kryteria udzielenia zamówienia - kryteria określone poniżej:

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 2

Cena - Waga: 1" - podano w ogłoszeniu o zamówieniu.

d1pj884

GDDKiA nie podała wartości zamówienia; stwierdziła również, że nie będzie ono podzielone na części.

Przewidywana liczba kandydatów to 9. GDDKiA podała, że zaprosi do dialogu konkurencyjnego wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu i nie podlegają wykluczeniu.
"Jeżeli liczba Wykonawców, którzy będą spełniać wymagane warunki udziału w postępowaniu i nie podlegają wykluczeniu będzie mniejsza lub równa 9, do dialogu zostaną zaproszeni wszyscy wykonawcy spełniający te warunki i nie podlegający wykluczeniu. W takiej sytuacji zamawiający odstąpi od przyznawania punktów w kryterium selekcji" -napisano także w ogłoszeniu.

W listopadzie 2018 roku zakończy się umowa z obecnym operatorem e-myta, którym jest austriacki Kapsch. Ewentualna nowa firma musi zdążyć przetestować system (na co powinna mieć rok), aby ewentualna zmiana odbyła się płynnie.

Obecnie stosowany ViaTOLL to system elektronicznego poboru opłat obowiązujący na wybranych odcinkach polskich dróg. Od 1 lipca 2011 roku każdy kierowca, poruszający się po wskazanej sieci dróg płatnych pojazdem samochodowym lub zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony oraz autobusem niezależnie od dopuszczalnej masy całkowitej jest zobowiązany do korzystania z systemu viaTOLL.

W listopadzie account director international T-Systems International GmbH Patrycja Wrzesniewska informowała, że T-Systems i Strabag AG są gotowe do przetargu na system poboru opłat drogowych w Polsce - mogą zbudować konsorcjum, podobnie jak przy projekcie w Belgii, gdzie współpracują w ramach spółki celowej Satellic.

(ISBnews)

d1pj884

Podziel się opinią

Share
d1pj884
d1pj884