Trwa ładowanie...
d4ca9gz
espi

GET BANK S.A. - Wprowadzenie akcji Get Bank S.A. do obrotu giełdowego. (10/2012)

GET BANK S.A. - Wprowadzenie akcji Get Bank S.A. do obrotu giełdowego. (10/2012)

Share
d4ca9gz

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GET BANK S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wprowadzenie akcji Get Bank S.A. do obrotu giełdowego. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Get Bank S.A. ("Bank") informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 19 stycznia 2012 r., otrzymał Uchwałę Nr 69/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A,B,C,D,E,F,G i H Banku. Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 1 ust. 1 Rozdziału VII Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego, Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić z dniem 20 stycznia 2012 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym następujące akcje zwykłe na okaziciela Banku o wartości nominalnej 1 zł każda, oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLGETBK00012": a) 40.000.000 (czterdzieści milionów) akcji serii A, b) 23.000.000 (dwadzieścia trzy miliony) akcji serii B, c) 6.000.000 (sześć milionów) akcji serii C, d) 9.510.000 (dziewięć milionów pięćset dziesięć tysięcy) akcji serii D, e) 11.000.000 (jedenaście milionów) akcji serii E, f) 4.000.000
(cztery miliony) akcji serii F, g) 9.550.000 (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii G, h) 2.142.465.631 (dwa miliardy sto czterdzieści dwa miliony czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzydzieści jeden) akcji serii H. Jednocześnie Zarząd Giełdy postanowił notować akcje Banku, o których mowa wyżej, w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "GETBANK" i oznaczeniem "GTB". PODSTAWA PRAWNA: § 34 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4ca9gz

| | | GET BANK SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | GET BANK S.A. | | Banki (ban) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-672 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Domaniewska | | 39 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 288 80 10 | | 22 288 80 11 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | www.getbank.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 108-000-48-50 | | 141334039 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-19 Radosław Stefurak Grzegorz Słoka Prezes Zarządu Członek Zarządu Radosław Stefurak Grzegorz Słoka

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4ca9gz

Podziel się opinią

Share
d4ca9gz
d4ca9gz