Trwa ładowanie...
d2wagb7
espi

GET BANK S.A. - Zawiadomienie Pana Leszka Czarneckiego o stanie posiadania akcji Get Bank S.A. (1...

GET BANK S.A. - Zawiadomienie Pana Leszka Czarneckiego o stanie posiadania akcji Get Bank S.A. (14/2012)

Share
d2wagb7

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 14 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GET BANK S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie Pana Leszka Czarneckiego o stanie posiadania akcji Get Bank S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Get Bank S.A. ("Bank") niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 19 stycznia 2012 r. otrzymał od pełnomocnika Pana Leszka Czarneckiego zawiadomienie, w oparciu o art. 69 i 69a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, iż w dniu 19 stycznia 2012 r. Pan Leszek Czarnecki objął bezpośrednio 245.682.270 akcji serii H Banku stanowiących 10,9% kapitału zakładowego Banku i 10,9% głosów na walnym zgromadzeniu Banku oraz pośrednio (za pośrednictwem m.in. LC Corp BV i Getin Holding S.A.) 951.640.955 akcji serii H Banku stanowiących 42,40% kapitału zakładowego Banku i 42,40% głosów na walnym zgromadzeniu Banku. Przed ww. objęciem akcji Banku Pan Leszek Czarnecki nie posiadał bezpośrednio żadnych akcji Banku natomiast posiadał pośrednio (za pośrednictwem Getin Holding S.A.) 103.060.000 akcji Banku stanowiących 100% głosów na walnym zgromadzeniu Banku. Obecnie Pan Leszek Czarnecki
posiada bezpośrednio 245.682.270 akcji serii H Banku stanowiących 10,9% kapitału zakładowego Banku i 10,9% głosów na walnym zgromadzeniu Banku oraz pośrednio (za pośrednictwem m.in. LC Corp BV i Getin Holding S.A.) 1.054.700.955 akcji serii H Banku stanowiących 47% kapitału zakładowego Banku i 47% głosów na walnym zgromadzeniu Banku. Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem Pan Leszek Czarnecki nie zamierza, łącznie ze swoimi podmiotami zależnymi, zwiększać udziału w ogólnej liczbie głosów w Banku w okresie 12 miesięcy od złożenia niniejszego zawiadomienia powyżej 60%. Ponadto, według najlepszej wiedzy Pana Leszka Czarneckiego, niżej wymienione podmioty zależne od niego bezpośrednio i pośrednio posiadają następujące akcje Banku: 1. LC Corp BV ? 946.198.812 akcji 2. Getin Holding S.A. ? 108.035.709 akcji 3. Fundacja Jolanty i Leszka Czarneckich ? 362.697 akcji 4. Powszechny Dom Kredytowy S.A. ? 7.378 akcji 5. RB Invescom Sp. z o.o. ? 96.359 akcji. Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o
ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 z późn. zm | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2wagb7

| | | GET BANK SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | GET BANK S.A. | | Banki (ban) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-672 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Domaniewska | | 39 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 288 80 10 | | 22 288 80 11 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | www.getbank.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 108-000-48-50 | | 141334039 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-19 Radosław Stefurak Grzegorz Słoka Prezes Zarządu Członek Zarządu Radosław Stefurak Grzegorz Słoka

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2wagb7

Podziel się opinią

Share
d2wagb7
d2wagb7