Trwa ładowanie...
d4jdzfo

GETBACK - Skonsolidowany raport roczny za rok 2014 (5/2015) - EBI

GETBACK - Skonsolidowany raport roczny za rok 2014 (5/2015)

Share
d4jdzfo
CATALYST
Raport EBI nr 5 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-06
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Skonsolidowany raport roczny za rok 2014
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Spółki GetBack S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje w załączeniu Skonsolidowany raport roczny Grupy GetBack za rok obrotowy 2014. Podstawa prawna: § 11 ust. 2 oraz § 15 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst?.
Załączniki
Plik Opis
1GGBWybranedanefinansowe_2014-0.pdf
2GGBOpiniabieglegorewidenta_2014-1.pdf
3GGBRaportbieglegorewidenta_2014-2.pdf
4GGBSkonsolidowaneSF2014-3.pdf
5GGBSprawozdaniezdzialalnosci_2014-4.pdf
6GGBListPrezesaZarzadu_2014-5.pdf
7GGBOswiadczenie1_2014-6.pdf
8GGBOswiadczenie2_2014-7.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d4jdzfo

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Konrad Kąkolewski Prezes Zarządu
Paweł Trybuchowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d4jdzfo

Podziel się opinią

Share
d4jdzfo
d4jdzfo