Trwa ładowanie...
duhzczg
duhzczg

Getin Noble Bank planuje wypłatę dywidendy dopiero z zysku za 2015 r.

Warszawa, 23.10.2014 (ISBnews) - Getin Noble Bank zmienił politykę dywidendową i obecnie przewiduje, że może wypłacić dywidendę z zysku dopiero za 2015 rok (w wysokości nie większej niż 50% rocznego zysku), podała instytucja.
Share
duhzczg

"Getin Noble Bank SA w zakresie polityki dywidendowej na lata 2014-2016 w celu utrzymania współczynnika wypłacalności na wymaganym poziomie zakłada w 2014 i 2015 roku pełną akumulację zrealizowanych zysków, tj. nie wypłacanie dywidendy z osiągniętego zysku w 2013 i 2014 roku. W 2016 roku - uwzględniając uwarunkowania opisane w punktach powyżej i poniżej - zakłada się wypłatę dywidendy z zysku 2015 roku w kwocie pomiędzy 180-300 mln zł, nie więcej jednak niż 50% zysku" - czytamy w komunikacie.

Bank przewiduje, iż tylko w przypadku zachowania koniecznego i adekwatnego poziomu kapitału na poziomie zapewniającym wymagane wskaźniki adekwatności kapitałowej, będzie możliwe wynagrodzenie dla akcjonariuszy. Docelowo przeznaczy do 50% zysku na wypłatę dla akcjonariuszy, z wyjątkiem sytuacji, kiedy bank osiągnie wyjątkowo pozytywne wyniki oraz wysoki wskaźnik wypłacalności i będzie można rozważyć wypłatę większej części zysk. Przy tym w przypadku istotnego pogorszenia warunków makroekonomicznych lub pogorszenia sytuacji kapitałowej banku dywidenda może zostać ograniczona lub też nie zostać wypłacona.

W założeniach polityki dywidendowej na lata 2014-2016 bank przyjął, że jego nadrzędnym celem jest takie jej kształtowanie, aby zawsze zachowane były przez bank nadzorcze wymogi ostrożnościowe w zakresie posiadania poziomu współczynnika Tier1 oraz współczynnika wypłacalności ogółem na poziomie przewyższającym jego minimalną wysokość określoną przez normatywne akty regulacyjne wydawane przez organ nadzorczy.

duhzczg

"Przy obecnym brzmieniu regulacji nadzorczych warunkiem koniecznym do rozpatrywania dla ewentualnej wypłaty dywidendy jest utrzymanie (po uwzględnieniu efektu ew. wypłaty dywidendy):

a) współczynnika Tier 1 na poziomie co najmniej 9%,

b) współczynnika wypłacalności na poziomie co najmniej 12%,

przy uwzględnieniu obowiązków wynikających z regulacji nadzorczych i dostosowaniu się banku do zasad polityki dywidendowej banków ogłaszanych przez regulatora" - czytamy dalej.

duhzczg

W czerwcu br. Getin Noble Bank przyjął politykę dywidendową na lata 2014-2016, która zakłada zatrzymanie zysku za 2013 r. i wypłatę dywidendy wysokości 120-220 mln zł w kolejnym roku oraz 180-300 mln zł w 2016 r., nie więcej jednak niż 50% wypracowanego zysku.

Z kolei we wrześniu Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) podjęła decyzję nie zezwalającą na dokonanie w statucie Getin Noble Banku zmiany polegającej na dodaniu zapisów o możliwości wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.

Getin Noble Bank odnotował 399,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2013 r. Aktywa razem banku wyniosły 63,62 mld zł na koniec 2013 r.

(ISBnews)

duhzczg

Podziel się opinią

Share
duhzczg
duhzczg