Trwa ładowanie...
d4j4v9x
d4j4v9x
espi

GETIN NOBLE BANK S.A. - AKTUALIZACJA RATINGU GETIN NOBLE BANK S.A. PRZEZ AGENCJĘ MOODY?S (94/2014)

GETIN NOBLE BANK S.A. - AKTUALIZACJA RATINGU GETIN NOBLE BANK S.A. PRZEZ AGENCJĘ MOODY?S (94/2014)
Share
d4j4v9x

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 94 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-10-23 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | GETIN NOBLE BANK S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | AKTUALIZACJA RATINGU GETIN NOBLE BANK S.A. PRZEZ AGENCJĘ MOODY?S | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Getin Noble Bank S.A. (?Emitent?) niniejszym informuje, że agencja ratingowa Moody?s (?Agencja?) potwierdziła krótkoterminowy i długoterminowy rating depozytowy Emitenta odpowiednio na poziomie Not-Prime oraz Ba2, utrzymując ich perspektywę negatywną. Jednocześnie Agencja potwierdziła rating siły finansowej Emitenta (BSFR) na poziomie D-, który jest ekwiwalentem Ba3 w nowej siatce ratingowej (BCA ? baseline credit assesment), zmieniając jego perspektywę ze stabilnej na negatywną. Agencja podaje, iż zmiana perspektywy związana jest w wyzwaniami jakie stoją przed Emitentem w zakresie jakości aktywów oraz rentowności wobec ryzyk związanych ze wzrostem gospodarczym w Polsce w kontekście wyraźnego spowolnienia powiązanych gospodarek europejskich. Jednocześnie Agencja dodaje, że ratingi depozytowe Emitenta (bez zmian) odzwierciedlają obecną ocenę Agencji co do prawdopodobieństwa wsparcia systemowego bazującą na szerokiej, ogólnokrajowej sieci detalicznej i istotnym udziale Banku w rynku kredytów (5.5%)
oraz depozytów (6.2%). Metodologia użyta podczas przyznania ratingu dostępna jest na stronie Agencji: www.moodys.com w podkategorii ?Rating Methodologies? w zakładce ?Research & Ratings?. Podstawa prawa: § 5 ust. 1 pkt. 26 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2014.133 j.t.). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GETIN NOBLE BANK S.A. Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-672 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Domaniewska 39
(ulica) (numer)
22 541 51 58 22 541 51 59
(telefon) (fax)
bank@gnb.pl www.gnb.pl
(e-mail) (www)
108-000-48-50 141334039
(NIP) (REGON)
d4j4v9x

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-23 Krzysztof Rosiński Prezes Zarządu
2014-10-23 Marcin Dec Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4j4v9x

Podziel się opinią

Share
d4j4v9x
d4j4v9x