Trwa ładowanie...
d3pkx27

GETIN NOBLE BANK S.A. - SPEŁNIENIE CZĘŚCI WARUNKÓW ZNACZĄCEJ UMOWY (26/2013)

GETIN NOBLE BANK S.A. - SPEŁNIENIE CZĘŚCI WARUNKÓW ZNACZĄCEJ UMOWY (26/2013)

Share
d3pkx27

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 26 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-02-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GETIN NOBLE BANK S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | SPEŁNIENIE CZĘŚCI WARUNKÓW ZNACZĄCEJ UMOWY | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 127/2012 z dnia 2 października 2012 r., Zarząd Getin Noble Bank S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 30 stycznia 2013 r. o wydaniu zgody na dokonanie koncentracji polegającej na nabyciu przez Emitenta części mienia Banku DnB Nord Polska SA ("DnB NORD"). Dodatkowo Emitent informuje, że uzyskał z Ministerstwa Finansów decyzję wydaną w dniu 24 stycznia 2013 r. dotyczącą dokonania prawidłowej interpretacji przez Emitenta przepisów prawa podatkowego w zakresie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Tym samym nastąpiło spełnienie kolejnych dwóch z sześciu istotnych warunków nabycia przez Emitenta zorganizowanej części przedsiębiorstwa bankowego DnB NORD w wykonaniu przedwstępnej warunkowej umowy zawartej w dniu 2 października 2012 roku pomiędzy Emitentem a DnB NORD. O spełnieniu wcześniejszych warunków Emitent informował Raportem bieżącym nr 22/2013. W
przypadku niespełnienia się pozostałych warunków zawieszających w terminie dziewięciu miesięcy od dnia zawarcia Umowy, ulegnie ona wygaśnięciu. Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 4) i §10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3pkx27

| | | GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | GETIN NOBLE BANK S.A. | | Banki (ban) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-672 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Domaniewska | | 39 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 541 51 58 | | 22 541 51 59 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | bank@gnb.pl | | www.gnb.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 108-000-48-50 | | 141334039 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-01 Radosław Stefurak Członek Zarządu
2013-02-01 Karol Karolkiewicz Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3pkx27

Podziel się opinią

Share
d3pkx27
d3pkx27