Trwa ładowanie...
d117tc3

Getin Noble Bank uplasował obligacje serii PP5-V o wartości nominalnej 60 mln zl

Warszawa, 28.07.2016 (ISBnews) - Getin Noble Bank sprzedał 60 tys. siedmioletnich obligacji podporządkowanych serii PP5-V o łącznej wartości nominalnej 60 mln zł, podał bank.

Share
d117tc3

"W ramach publicznego programu emisji obligacji podporządkowanych Getin Noble Banku S.A, Noble Securities uplasował kolejną transzę instrumentów dłużnych banku. Sprzedane zostały wszystkie spośród oferowanych 7-letnich obligacji korporacyjnych serii PP5-V. Ponadto, pomimo podjęcia przez emitenta w trakcie subskrypcji decyzji o zwiększeniu liczby oferowanych obligacji do 60 000, popyt przekroczył podaż" - czytamy w komunikacie.

W ramach oferty publicznej uplasowanych zostało 60 000 obligacji na okaziciela serii PP5-V o wartości nominalnej 1 000 zł każda.

Obligacje będą podlegać wykupowi w lipcu 2023 r., a ich efektywne oprocentowanie wynosi WIBOR 6M + 5 pkt proc. w stosunku rocznym.

Getin Noble Bank będzie ubiegać się o wprowadzenie obligacji do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez GPW i BondSpot w ramach Catalyst.

d117tc3

Środki pozyskane z ich emisji zostaną przeznaczone na podniesienie poziomu funduszy własnych (Tier II) banku.

Seria PP5-V została wyemitowana w ramach publicznego programu emisji obligacji podporządkowanych, ustanowionego na podstawie prospektu emisyjnego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 września 2015 roku. Program umożliwia przeprowadzenie emisji obligacji do łącznej kwoty 750 mln zł, dla których Noble Securities pełni funkcję wyłącznego organizatora.

Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego.

(ISBnews)

d117tc3

Podziel się opinią

Share
d117tc3
d117tc3