Trwa ładowanie...
d37aaj5
espi

GETIN - Zawarcie umowy dotyczącej sprzedaży akcji Towarzystwa Ubezpieczeń Europa S.A. (7/2014)

GETIN - Zawarcie umowy dotyczącej sprzedaży akcji Towarzystwa Ubezpieczeń Europa S.A. (7/2014)

Share
d37aaj5

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-03-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GETIN | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy dotyczącej sprzedaży akcji Towarzystwa Ubezpieczeń Europa S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Getin Holding S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 20 marca 2014 r. zawarł z Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank") umowę zobowiązującą do sprzedaży 858.334 akcji zwykłych imiennych spółki Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("TU Europa"), o wartości nominalnej 4 zł każda i o łącznej wartości nominalnej 3.433.336 zł, stanowiących łącznie 9,08 % kapitału zakładowego TU Europa i uprawniających łącznie do 9,08 % głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy TU Europa ("Akcje") za łączną cenę 165.658.462 zł. Sprzedaż Akcji nastąpi za pośrednictwem Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie w dacie ustalonej przez Emitenta i Bank, przypadającej nie wcześniej niż po upływie 15 dni od złożenia przez Emitenta zawiadomienia w Komisji Nadzoru Finansowego o zamiarze zbycia Akcji, o którym mowa w art. 36 ust. 1 Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej. Jednocześnie Emitent informuje, że w dniu 20 marca 2014 r. zawiadomił Komisję Nadzoru Finansowego o
zamiarze zbycia Akcji. Zapłata ceny za Akcje nastąpi nie później niż w dniu 08 kwietnia 2014 r. Emitent informuje, że celem sprzedaży Akcji do Banku jest realizacja długoterminowej współpracy z Grupą Kapitałową Getin Noble Bank. Jednocześnie Emitent informuje, iż zawarł z Bankiem umowę na mocy, której Bank ustanowił na rzecz Emitenta zastaw na Akcjach z prawem wykonywania z nich prawa głosu od momentu przejścia prawa własności Akcji na Bank. Postawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013 r. poz. 1382). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d37aaj5

| | | GETIN HOLDING SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | GETIN | | Banki (ban) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 53-413 | | Wrocław | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Gwiaździsta | | 66 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 071 797 77 00 | | 071 797 77 16 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@getinsa.pl | | www.getinholding.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 895-16-94-236 | | 932117232 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-20 Rafał Juszczak Prezes Zarządu
2014-03-20 Radosław Boniecki Wiceprezes Zarządu
2014-03-20 Izabela Lubczyńska Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d37aaj5

Podziel się opinią

Share
d37aaj5
d37aaj5