Trwa ładowanie...
d34i5qe
d34i5qe
espi

GHELAMCO INVEST - Informacja w sprawie emisji obligacji serii I (23/2014) - EBI

GHELAMCO INVEST - Informacja w sprawie emisji obligacji serii I (23/2014)
Share
d34i5qe
CATALYST
Raport EBI nr 23 / 2014
Data sporządzenia: 2014-07-09
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Informacja w sprawie emisji obligacji serii I
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd spółki Ghelamco Invest Sp. z o.o. ("Spółka") informuje, że w dniu 9 lipca 2014 roku Spółka w oparciu o Uchwałę Nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z 11 czerwca 2014 roku oraz Uchwałę Nr 1 Zarządu z dnia 11 czerwca 2014 roku wyemitowała 3.000 obligacji serii I oznaczonych kodem ISIN PLGHLMC00123 ("Obligacje") o wartości nominalnej 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 30.000.000 zł. W tym dniu, w oparciu o złożone instrukcje rozliczeniowe, nastąpiła rejestracja Obligacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") zgodnie z uchwałą Zarządu KDPW nr 598/14 z dnia 1 lipca 2014 roku . Podstawa prawna: § 5 pkt. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez spółkę BondSpot S.A. oraz § 5 pkt. 11 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A.
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Jarosław Jukiel Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d34i5qe

Podziel się opinią

Share
d34i5qe
d34i5qe