Trwa ładowanie...
d28un4y
d28un4y
espi

GHELAMCO INVEST - Informacja w sprawie emisji obligacji serii PC (24/2014) - EBI

GHELAMCO INVEST - Informacja w sprawie emisji obligacji serii PC (24/2014)
Share
d28un4y

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | CATALYST | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 24 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-15 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja w sprawie emisji obligacji serii PC | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Ghelamco Invest Sp. z o.o. ("Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 22/2014 z dnia 7 lipca 2014 roku informuje, że w dniu 15 lipca 2014 roku Spółka w oparciu o Uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników tej spółki z dnia 26 maja 2014 r. oraz Uchwały Nr 1 Zarządu tej spółki z dnia 27 maja 2014 r. wyemitowała 308 obligacji serii PC oznaczonych kodem ISIN PLGHLMC00156 ("Obligacje") o wartości nominalnej 100.000 zł (sto tysięcy złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 30.800.000 zł. W tym dniu, w oparciu o złożone instrukcje rozliczeniowe, nastąpiła rejestracja Obligacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") zgodnie z uchwałą Zarządu KDPW nr 624/14 z dnia 11 lipca 2014 roku . Podstawa prawna: § 5 pkt. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez spółkę BondSpot S.A. oraz § 5 pkt. 11 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu prowadzonego przez Giełdę
Papierów Wartościowych S.A. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Jarosław Jukiel Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d28un4y

Podziel się opinią

Share
d28un4y
d28un4y