Trwa ładowanie...
d2xlelo
d2xlelo
espi

GINO ROSSI S.A. - Wyznaczenie pierwszego dnia notowań obligacji serii A . (66/2013)

GINO ROSSI S.A. - Wyznaczenie pierwszego dnia notowań obligacji serii A . (66/2013)
Share
d2xlelo
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 66 / 2013
Data sporządzenia: 2013-10-29
Skrócona nazwa emitenta
GINO ROSSI S.A.
Temat
Wyznaczenie pierwszego dnia notowań obligacji serii A .
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Gino Rossi S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 29 października 2013 r. wpłynęła do Spółki Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 1266/2013 ("Uchwała") w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii A Spółki. Zgodnie z Uchwałą, na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, oraz § 2 ust. 1 Załącznika nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanowił (i) określić dzień 30 października 2013 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 20.000 (dwudziestu tysięcy) obligacji na okaziciela serii A Spółki o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLGNRSI00072", (ii) notować obligacje, o których mowa powyżej w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "GRI0615".

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

GINO ROSSI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GINO ROSSI S.A. Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
76-200 Słupsk
(kod pocztowy) (miejscowość)
Owocowa 24
(ulica) (numer)
059 8422608 059 8422612
(telefon) (fax)
office@gino-rossi.com
(e-mail) (www)
8390202281 771479103
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-29 Tomasz Malicki Prezes Zarządu
2013-10-29 Grzegorz Koryciak Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2xlelo

Podziel się opinią

Share
d2xlelo
d2xlelo