Trwa ładowanie...
d1mrepq
d1mrepq
espi

GINO ROSSI S.A. - Zastaw rejestrowy na zapasach. (51/2011)

GINO ROSSI S.A. - Zastaw rejestrowy na zapasach. (51/2011)
Share
d1mrepq

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 51 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-07-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GINO ROSSI S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zastaw rejestrowy na zapasach. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Gino Rossi S.A. informuje, iż otrzymał z Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku IX Wydział Gospodarczy - Rejestru Zastawów postanowienie z dnia 07 lipca 2011r. o zmianie w Rejestrze Zastawów wpisu dotyczącego zastawu rejestrowego ustanowionego na rzecz BANK DNB NORD POLSKA S.A. . Sąd Rejonowy na wniosek BANKU DNB NORD POLSKA S.A. postanawia wykreślić z Zastawu Rejestrowego zastaw rejestrowy na zapasach w wysokości 15.873.669,45 zł. i wpisać zastaw rejestrowy na zapasach w wysokości 15.332.270,20 zł. Zastaw rejestrowy na zapasach ustanowiono w celu zabezpieczenia spłaty wierzytelności BANKU DNB NORD POLSKA S.A. wynikających z podpisanej Umowy Kredytowej z dnia 19 października 2006r. z późniejszymi zmianami, o ostatnim aneksie spółka informowała w raporcie bieżącym nr 48/2011. Wartość zastawu na aktywach o znacznej wartości ma wartość większą niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 1.000.000 EURO przeliczonej wg średniego kursu NBP, obowiązującego w dniu powstania obowiązku informacyjnego.
Podstawa prawna §5 ust. 1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

GINO ROSSI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GINO ROSSI S.A. Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
76-200 Słupsk
(kod pocztowy) (miejscowość)
Owocowa 24
(ulica) (numer)
059 8422608 059 8422612
(telefon) (fax)
office@gino-rossi.com
(e-mail) (www)
8390202281 771479103
(NIP) (REGON)
d1mrepq

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-15 Witold Jesionowski Prezes Zarządu Witold Jesionowski
2011-07-15 Artur Morawiec Członek Zarządu Artur Morawiec
2011-07-15 Łukasz Adach Członek Zarządu Łukasz Adach

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1mrepq

Podziel się opinią

Share
d1mrepq
d1mrepq