Trwa ładowanie...
d1nfmb3

GINO ROSSI S.A. - Zawiadomienie o posiadanych akcjach (80/2011)

GINO ROSSI S.A. - Zawiadomienie o posiadanych akcjach (80/2011)

Share
d1nfmb3

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 80 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GINO ROSSI S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o posiadanych akcjach | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Gino Rossi S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Rubicon Partners NFI SA zawiadomienie o liczbie posiadanych akcji spółki Gino Rossi S.A. Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Rubicon Partners NFI SA informuje, iż w dniu 7 grudnia 2011 w wyniku rozliczenia transakcji zawartej poza rynkiem regulowanym (data zawarcia 6.12.2011) uległo zmianie zaangażowanie spółki Rubicon Partners NFI SA. Przed transakcją, Rubicon Partners NFI SA posiadał 1.389.843 akcji Gino Rossi SA, które stanowiły 4,37 % udziału w kapitale zakładowym i dawały prawo do 1.389.843 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 4,37 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. W wyniku rozliczenia zawartej transakcji nabycia akcji Gino Rossi SA, Rubicon Partners NFI SA posiada 1.654.843 akcji GINO ROSSI SA, które stanowią 5,20% udziału w kapitale zakładowym i dają prawo 1. 654.843 głosów
na walnym zgromadzeniu, co stanowi 5,20 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Jednocześnie, zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt. 5 i 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z późniejszymi zmianami, Fundusz informuje, że podmioty zależne spółki Rubicon Partners NFI SA nie posiadają akcji Spółki GINO ROSSI SA, oraz nie została zawarta umowa zawierająca postanowienia dotyczące przekazania uprawnień do wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu. Podstawa prawna: Art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1nfmb3

| | | GINO ROSSI SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | GINO ROSSI S.A. | | Handel (han) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 76-200 | | Słupsk | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Owocowa | | 24 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 059 8422608 | | 059 8422612 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | office@gino-rossi.com | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 8390202281 | | 771479103 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-13 Grzegorz Koterwa Prezes Zarządu
2011-12-13 Tomasz Malicki Wice Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1nfmb3

Podziel się opinią

Share
d1nfmb3
d1nfmb3