Trwa ładowanie...
d2jcw9x
espi

GINO ROSSI S.A. - Zmiana stanu posiadania. (13/2014)

GINO ROSSI S.A. - Zmiana stanu posiadania. (13/2014)
Share
d2jcw9x

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 13 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-02-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GINO ROSSI S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana stanu posiadania. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Gino Rossi S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 21 lutego 2014 roku Spółka otrzymała informację od Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ("Towarzystwo") działającego w imieniu zarządzanych funduszy inwestycyjnych QUERCUS Parasolowy SFIO oraz QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ ( "Fundusze") o zmianie stanu posiadania akcji Spółki oraz zejściu poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów Spółki. Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (Dz. U. Nr. 185 poz. 1439 ze zm.) ("Ustawa o ofercie"), Towarzystwo, działając w imieniu Funduszy, poinformowało, że w wyniku sprzedaży przez Fundusze akcji Spółki na rynku regulowanym w dniu 19 lutego 2014 roku, zaangażowanie kapitałowe Funduszy zmniejszyło się do poniżej 5% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Przed zmianą udziału Fundusze posiadały 2.395.476 akcji Spółki, co stanowiło 5,02 % udziału w
kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniało do 2.395.476 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 5,02 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Natomiast, po zbyciu akcji Spółki, na dzień 19 lutego 2014 r. Fundusze posiadają 2.353.176 akcji Spółki, co stanowi 4,93 % kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje dają 2.353.176 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 4,93 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Podstawa prawna: art. 70 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (t. j. Dz. U. z 2009 roku, nr. 185 poz. 1439 ze zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

GINO ROSSI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GINO ROSSI S.A. Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
76-200 Słupsk
(kod pocztowy) (miejscowość)
Owocowa 24
(ulica) (numer)
059 8422608 059 8422612
(telefon) (fax)
office@gino-rossi.com
(e-mail) (www)
8390202281 771479103
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-02-21 Tomasz Malicki Prezes Zarządu
2014-02-21 Grzegorz Koryciak Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2jcw9x

Podziel się opinią

Share
d2jcw9x
d2jcw9x