Trwa ładowanie...
d4662i3

GK Immobile nabyła 630 440 akcji Projprzemu w wezwaniu

Warszawa, 09.05.2016 (ISBnews) - Grupa Kapitałowa Immobile nabyła w wezwaniu 630 440 akcji spółki Projprzem, osiągając 25,75% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, podało Biuro Maklerskie Alior Banku.
Share
d4662i3

"W związku z wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż akcji Projprzem S.A., ogłoszonym dnia 1 kwietnia 2016 r. przez spółkę Grupa Kapitałowa Immobile S.A. zgodnie z art. 72 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. działając jako podmiot pośredniczący, informuje, iż przedmiotem transakcji giełdowych wynikających z realizacji ww. wezwania było 630 440 akcji spółki Projprzem S.A. W wyniku transakcji wzywający osiągnął 25,75% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki" - czytamy w komunikacie.

W połowie kwietnia br. Projprzem informował, że uważa, że cena 8,50 zł, zaproponowana w wezwaniu ogłoszonym przez grupę Immobile na akcję spółki, znacznie odbiega od wartości godziwej i jest niższa od wartości księgowej na jedną akcję. Zarząd oceniał, że zachodzą uzasadnione obawy, że wezwania GK Immobile dokonano z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa i skierował zawiadomienie do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w tej sprawie z wnioskiem o jej szczegółowe zbadanie.

Wkrótce potem, Projprzem złożył w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy pozew przeciwko Grupie Kapitałowej Immobile o ustalenie zakazu wykonywania prawa głosu z akcji posiadanych przez tego akcjonariusza.

d4662i3

Immobile ogłosiło 1 kwietnia wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Projprzem, w ramach którego zamierzało nabyć 1 350 000 akcji, uprawniających do 14,92% z ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki. W wyniku wezwania GK Immobile zamierza osiągnąć łącznie 2 463 482 akcji Projprzemu, tj. 32,38% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Projprzem.

Działalność firmy Projprzem S.A. z siedzibą w Bydgoszczy realizowana jest na trzech obszarach. Pierwszy z nich to produkcja konstrukcji stalowych, głównie dla energetyki, branży chemicznej oraz ochrony środowiska. Drugi segment działalności obejmuje budownictwo komercyjne, zaś trzeci to systemy przeładunkowe. Spółka dostarcza pomosty, doki, rampy i inne urządzenia za pośrednictwem dwóch spółek zależnych - PROMStahl Polska Sp. z o.o. oraz PROMStahl GmbH. Projprzem jest notowany na GPW od 1999 r.

(ISBnews)

d4662i3

Podziel się opinią

Share
d4662i3
d4662i3