Trwa ładowanie...
d1sbhlj

GKS GieKSa Katowice - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w ramach emisji akcji serii P ... - EBI

GKS GieKSa Katowice - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w ramach emisji akcji serii P (6/2015)

Share
d1sbhlj

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 6 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-23 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w ramach emisji akcji serii P | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki GKS GieKSa Katowice S.A. informuje, iż w dniu 23 marca 2015 r. powziął informację o dokonaniu w dniu 23 marca 2015 r. wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 30.423.735,00 zł do kwoty 31.823.735,00 zł poprzez emisję 1.400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii P o wartości nominalnej 1,00 zł każda. W związku z powyższym, kapitał zakładowy spółki GKS GieKSa Katowice S.A. w kwocie 31.823.735,00 zł składa się z 31.823.735 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda, w tym: - 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, - 6.000.878 akcji zwykłych na okaziciela serii B, - 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, - 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D, - 575.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E, - 2.347.857 akcji zwykłych na okaziciela serii F, - 1.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G, - 1.600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H, - 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I, - 1.100.000 akcji zwykłych
na okaziciela serii J, - 1.400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K, - 1.250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii L, - 1.250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii Ł, - 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M, - 1.100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii N, - 4.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii O, - 1.400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii P. Emitent informuje, iż po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego, ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji Spółki wynosi 31.823.735. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 5 Zał. nr 3 Reg. ASO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1sbhlj

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Wojciech Cygan Prezes Zarządu
Marcin Janicki Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1sbhlj

Podziel się opinią

Share
d1sbhlj
d1sbhlj