Trwa ładowanie...
d1mzxc0
espi

GLOBAL CITY HOLDINGS - Global City Holdings N.V. ? Śródroczne sprawozdanie zarządu od 1 lipca do ...

GLOBAL CITY HOLDINGS - Global City Holdings N.V. ? Śródroczne sprawozdanie zarządu od 1 lipca do 19 listopada 2014 (39/2014)
Share
d1mzxc0
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 39 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-20
Skrócona nazwa emitenta
GLOBAL CITY HOLDINGS
Temat
Global City Holdings N.V. ? Śródroczne sprawozdanie zarządu od 1 lipca do 19 listopada 2014
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zgodnie z przepisami holenderskiej ustawy o nadzorze finansowym (Wet op het financieel toezicht (Wft)) Global City Holdings N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia (?Spółka?) przedstawia Śródroczne sprawozdanie zarządu (?sprawozdanie śródroczne?) za okres od 1 lipca do 19 listopada 2014 r. Śródroczne sprawozdanie zarządu w załączniku. Podstawa prawna: Art. 5:53 i nast. holenderskiej Ustawy o rynkach finansowych i nadzorze nad tymi rynkami z dnia 28 września 2006 r. (Ustawa o nadzorze finansowym ? Wft.) w związku z Art. 56.1.2 i Art. 56.6 polskiej ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r.
Załączniki
Plik Opis
GCH Interim Management Statement Q3 2014 POL.pdf Śródroczne sprawozdanie zarządu 20 listopada 2014
GCH Interim Management Statement Q3 2014.pdf Interim management statement 20 November 2014

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Global City Holdings N.V. – Interim Management Statement from 1 July to 19 November 2014 Pursuant to the provisions of the Dutch Financial Supervision Act (Wet op het financieel toezicht (Wft))) Global City Holdings N.V. with its registered office in Amsterdam, The Netherlands (the “Company”) is pleased to present the Interim Management Statement (the „Interim Management Statement”) from 1 July to 19 November 2014. Interim Management Statement is in the attachment. Legal grounds: Article 5:53 and subsequent of the Dutch Act of 28 September 2006 on rules regarding the financial .markets and their supervision (Act on Financial Supervision – Wft.) in conjunction with Article 56.1.2 and article 56.6 of the Polish Act on Public Offerings, Conditions governing the Introduction of Financial Instruments to Organized Trading and on Public Companies of 29 July 2005

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

GLOBAL CITY HOLDINGS N.V.
(pełna nazwa emitenta)
GLOBAL CITY HOLDINGS Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
3012NJ Rotterdam
(kod pocztowy) (miejscowość)
Weena 210-212
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
NL 803950408.B01 NL 803950408.B01
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-20 Erez Yoskovitz Pełnomocnik

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1mzxc0

Podziel się opinią

Share
d1mzxc0
d1mzxc0