Trwa ładowanie...
d3373at

GLOBAL CITY HOLDINGS - Skonsolidowany raport półroczny PS 2015

GLOBAL CITY HOLDINGS - Skonsolidowany raport półroczny PS 2015

Share
d3373at
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2015 półrocze / 2014 półrocze / 2015 półrocze / 2014
Revenues / Przychody 6,2 mln EUR 56,4 mln EUR
Opearting profit / Zysk netto ze sprzedaży 14,2 mln EUR 12,4 mln EUR
Operating income before taxation / Zysk operacyjny brutto 17,7 mln EUR 14,4 mln EUR
Net income attributable to holders of the Parent Company / Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 17,0 mln EUR 13,9 mln EUR
Net cash from operating activities / Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 15,0 mln EUR 12,5 mln EUR
Net cash used in investing activities /Środki pieniężne netto użyte w działalności inwestycyjnej -9,7 mln EUR -6,1 mln EUR
Net cash (used in)/provided by financing activities /Środki pieniężne netto z (użyte) działalności finansowej 41,4 mln EUR 67,7 mln EUR
Assets /Aktywa 746,3 mln EUR 650,2 mln EUR
Total equity / Kapitał własny 686,9 mln EUR 642,6 mln EUR
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Global City Holdings Semi Annual Report 2015-final.pdf Global City Holdings Semi Annual Report 2015

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-04 Peter Dudolenski Executive Director
2015-09-04 Moshe J Greidinger Non Executive Director
2015-09-04 Israel Greidinger Non Executive Director
2015-09-04 Mark Segall Non Executive Director
2015-09-04 Caroline Twist Non Executive Director
2015-09-04 Yiar Shilhav Non Executive Director
2015-09-04 Peter Weishut Non Executive Director

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3373at

Podziel się opinią

Share
d3373at
d3373at